Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2002 roku

Pielgrzymki jako element kultury religijnej

Pielgrzymki jako element kultury religijnej

Jackowski A., Sołjan I. (red.), 2002, Pielgrzymki jako element kultury religijnej, Peregrinus Cracoviensis, z.12.

Recenzje: ks. Maciej Ostrowski

ISSN 1425-1922

Język publikacji: polski

Cena: 15.75 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Redakcja "Peregrinusa Cracoviensis" 

 s. 7-9

Wspomnienie Jurka

Pełny tekst (40 KB)

Maria da Graça Mouga Poças Santos 

 s. 11-28

The Sacred Space of Fatima as Perceived and Experienced by Foot Pilgrims

\"textZarys treści Pełny tekst (451 KB)

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

 s. 29-50

Środowisko przyrodnicze a sacrum

\"textSummary Pełny tekst (330 KB)

Wojciech Mruk 

 s. 51-66

Zaplecze techniczne pielgrzymowania i warunki pobytu pątników w Ziemi Świętej w drugiej połowie XIV w.

\"textSummary Pełny tekst (101 KB)

Halina Matlak 

 s. 67-82

Synagogi jako przykład kultury materialnej Żydów w Europie

\"textSummary Pełny tekst (240 KB)

Anna Skalik 

 s. 83-100

Kościół greckokatolicki w Polsce po II wojnie światowej - zmiany w strukturze i przestrzeni geograficznej

\"textSummary Pełny tekst (514 KB)

O. Mariusz Tabulski OSPPE 

 s. 101-115

Grupa - wspólnota pielgrzymkowa (religijna) jako miejsce - środowisko i środek edukacji

\"textSummary Pełny tekst (103 KB)

Andrzej Datko 

 s. 117-140

Człowiek w przestrzeni symbolicznej. Struktura oraz sakralne i społeczne funkcje pielgrzymek na przykładzie pątnictwa do Wejherowa i Swarzewa

A human in a symbolic space. The structure and the sacral and social functions of pilgrimages. Pilgrimages to Wejherowo and Swarzewo.

Summary: Pilgrimaging, most generally defined as collective or individual travelling with a sacral purpose, is a widespread phenomenon with centuries of tradition. Combined with sanctuaries, pilgrimages form a religious complex, which has played a special role in and became a landmark of mass religiousness. Looking for non-institutionalised, spontaneous and ‘extraordinary’ forms of religious experience, mass religiousness found them in sanctuaries and pilgrimages. Pilgrimages are an excellent match for the mentality and the needs of the faithful masses. Pilgrimages can meet various needs, not just of religious character. The most important of them is maintaining social integration and communication (at every level of social structure) and ensuring participation in culture, whose elements pilgrimaging sublimes and expresses.
These social and cultural roles have been important in the region. Regional pilgrimaging ensure that the basic bonds are maintained between the centres of a religious cult, the territory and the regional social and religious group, between parish communities and, finally, between individuals in each parish. Participation in a sanctuary focused religious cult facilitates a number of interactions and adaptation of a value system accepted in a group. Co-operation between a sanctuary and the region, and the exchange of spiritual goods turn pilgrims into a factor maintaining religious tradition and expressing crucial features of the regional culture.
The roles and functions of regional pilgrimages are shown with the use of the example of pilgrimages to Wejherowo, a centre of the passion and the Virgin Mary cults, and to Swarzewo, a Virgin Mary cult site.The Calvary in Wejherowo was established in mid-17th Century, when a painting of the Virgin Mary was located there, to be crowned in 1999. The figure of the Virgin Mary of Swarzewo has been attracting cult following probably since the 16th Century and was crowned in 1937.
Both centres attract pilgrimages that follow routes unchanged for centuries. They unite the territory of Kaszuby into one and integrate parish communities. The latter experience in a religious cult the spirit of community and develop the consciousness of belonging to the region.
A detailed analysis of the structure and function of pilgrimages to Wejherowo and Swarzewo has been preceded with a discussion of pilgrimaging as a religious phenomenon. The nature, aim and activities clearly show that a pilgrimage is a cult reality. It is a ritual, whose basic part is the rite of the road, also underscored by the etymology of the term peregrinus, pilgern, putnik, etc.
A pilgrimage demands the pilgrimage space centred on the sanctuary. The space
is a sacral type of space existing in along with the sacral time. Both of them form
the framework of a pilgrimage and mark its religious nature. Every travel through any space for sacral reason is a pilgrimage, no matter how long the distance. A circling of an altar with a miraculous painting can be as good as a pilgrimage as a trip to a distant sanctuary.
A pilgrimage is religiously and socially predetermined. The religious determinants can be broken down by subject or by object; the social ones show a set of attitudes, values and needs which can be experienced, absorbed and satisfied by participation in the pilgrimage ritual. The territorial aspect of a pilgrimage is also important; it shows its spatial scope and the process of forming the pilgrimage routes.
The analysis of the pilgrimage structure and function in Kaszuby is based on the introduction of the idea of a symbolic space, as completely different to the physical space and the sacral time-space as a particular case of the symbolic space. This produces a division of the pilgrimage ritual into the main categories of inclusion, situation and exclusion. The inclusion category can be further subdivided into abandonment (of secularity), the rite of the road and the proper inclusion in the sanctitas of the cult centre.
This model was used to analyse the organisation, duration, and disbanding of a pilgrimage, as well as cult, symbolic and social activities, customs, external pilgrimage imagery and infrastructure.
The author also described the regionally traditional breakdown of pilgrimages, which illustrates the social and professional structure of Kaszuby and the related pilgrimage territories. This is connected with the presentation of the pilgrimage trails and the localities whose inhabitants participate in pilgrimages to Wejherowo and Swarzewo.
The analysis indicates a deeply rooted tradition of pilgrimages in Kaszuby, its non-diminishing social role and participation in the development of the regional culture.
One could assert, therefore, that the religiousness expressed by sanctuaries and pilgrimages is becoming an obligatory model in the system of spiritual culture.
The paper is a shorter version of the chapter ‘Migracje religijne - kulty pątnicze
(Religious migration - pilgrimage cults) of a Ph.D. thesis in preparation under the guidance of Professor Antoni Jackowski in the Department of Geography of Religion at the Jagiellonian University, Cracow.

Peregrinus Cracoviensis, 2002, z.12, s. 117-140.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1425-1922

Pełny tekst (263 KB)

Wiktor Szymborski 

 s. 141-152

Kilka uwag o pielgrzymkach króla Kazimierza Jagiellończyka

\"textSummary Pełny tekst (89 KB)

Kazimiera Jakacka-Mikulska 

 s. 153-169

Pielgrzymki w literaturze przełomu XIX i XX wieku. Emil Zola, Joris-Karl Huysmans i Władysław Reymont

\"textSummary Pełny tekst (266 KB)

Agata Mirek 

 s. 171-187

Zostały by modlić się za Rosję. Działalność Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej na Wileńszczyźnie w latach 1945-1991

\"textSummary Pełny tekst (262 KB)

Barbara Skowron-Charif 

 s. 189-198

Losy wizerunków maryjnych z terenów wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej

\"textSummary Pełny tekst (252 KB)

Izabela Kapera 

 s. 199-207

Ruch pielgrzymkowy do Szczyrzyca

\"textSummary Pełny tekst (155 KB)

Józef Belgrau 

 s. 209-223

Sianowo - Sanktuarium Królowej Kaszub

\"textSummary Pełny tekst (98 KB)

Lucyna Przybylska 

 s. 225-237

Sieć kościołów parafialnych w Gdyni

\"textSummary Pełny tekst (241 KB)

Alicja Zoń 

 s. 239-256

Pielgrzymka śladami św. Jana Sarkandra

\"textSummary Pełny tekst (128 KB)

Maciej Ostrowski 

 s. 257-268

Na misji w Boliwii

\"textSummary Pełny tekst (213 KB)

Anna Krogulska 

 s. 269-295

Integracyjne znaczenie wspólnych pieszych pielgrzymek dla plemion afrykańskich

\"textSummary Pełny tekst (344 KB)

© IGiGP UJ "2022"