Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2002 roku

Pielgrzymki jako element kultury religijnej

Pielgrzymki jako element kultury religijnej

Jackowski A., Sołjan I. (red.), 2002, Pielgrzymki jako element kultury religijnej, Peregrinus Cracoviensis, z.12.

Recenzje: ks. Maciej Ostrowski

ISSN 1425-1922

Język publikacji: polski

Cena: 15.75 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Redakcja "Peregrinusa Cracoviensis" 

 s. 7-9

Wspomnienie Jurka

Pełny tekst (40 KB)

Maria da Graça Mouga Poças Santos 

 s. 11-28

The Sacred Space of Fatima as Perceived and Experienced by Foot Pilgrims

\"textZarys treści Pełny tekst (451 KB)

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

 s. 29-50

Środowisko przyrodnicze a sacrum

\"textSummary Pełny tekst (330 KB)

Wojciech Mruk 

 s. 51-66

Zaplecze techniczne pielgrzymowania i warunki pobytu pątników w Ziemi Świętej w drugiej połowie XIV w.

\"textSummary Pełny tekst (101 KB)

Halina Matlak 

 s. 67-82

Synagogi jako przykład kultury materialnej Żydów w Europie

\"textSummary Pełny tekst (240 KB)

Anna Skalik 

 s. 83-100

Kościół greckokatolicki w Polsce po II wojnie światowej - zmiany w strukturze i przestrzeni geograficznej

\"textSummary Pełny tekst (514 KB)

O. Mariusz Tabulski OSPPE 

 s. 101-115

Grupa - wspólnota pielgrzymkowa (religijna) jako miejsce - środowisko i środek edukacji

\"textSummary Pełny tekst (103 KB)

Andrzej Datko 

 s. 117-140

Człowiek w przestrzeni symbolicznej. Struktura oraz sakralne i społeczne funkcje pielgrzymek na przykładzie pątnictwa do Wejherowa i Swarzewa

\"textSummary Pełny tekst (263 KB)

Wiktor Szymborski 

 s. 141-152

Kilka uwag o pielgrzymkach króla Kazimierza Jagiellończyka

\"textSummary Pełny tekst (89 KB)

Kazimiera Jakacka-Mikulska 

 s. 153-169

Pielgrzymki w literaturze przełomu XIX i XX wieku. Emil Zola, Joris-Karl Huysmans i Władysław Reymont

\"textSummary Pełny tekst (266 KB)

Agata Mirek 

 s. 171-187

Zostały by modlić się za Rosję. Działalność Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej na Wileńszczyźnie w latach 1945-1991

\"textSummary Pełny tekst (262 KB)

Barbara Skowron-Charif 

 s. 189-198

Losy wizerunków maryjnych z terenów wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej

Images of the Virgin Mary from the eastern territories of pre-war Poland and their fate after the Second World War.

Summary: In 1945, as a result of the Yalta conference an eastern territory of Poland called the Kresy, which accounted for 48% of Poland’s pre-WW2 territory and was inhabited by 11 million people including 5 million native Poles, was taken over by the Soviet Union. The paper discusses movements of the religious cult centred on images of the Virgin Mary, which were brought from the Kresy to the post-war Poland.
At the end of the war, those who had survived the inferno of the Soviet and Nazi occupation were made to look for a new home in the west of the country, in the unknownand ravaged lands gained from Germany. Leaving their homeland in the east, defying an effective ban, they took with them cult images as signs of divine protection, memories of the past and as an expression of the bond with their fathers’ land. On many occasions they acted under critical conditions, such as an approaching frontline, raging terror of Ukrainian UPA nationalist guerrillas, or risking persecution during transport inspections. Priests, monks, nuns as well as private individuals were involved in saving the priceless heritage.
According to data collected by the author, at least 77 images and figures of the Virgin Mary had been saved from the archdiocese of Lwów, four from the diocese of Przemyśl, 11 from the diocese of Łuck and two from the archdiocese of Wilno.
During the research, the number of pre-WW2 sacral sites in the Kresy was used for comparison. Just before the outbreak of the Second World War, at least 160 miraculous paintings and figures of the Virgin Mary were worshiped in the researched territory. Another striking feature is the fact that they were concentrated in the southern part of the area, within the former Austrian portion of the partitioned Poland, where the Church had been given freedom to develop (except for a very tough period of Josephinism). Hence, the bulk of the extant body of the religious cult objects comes from the Lwów archdiocese.
So far, the author has collected material on 91 paintings and figures of the Virgin Mary form the Polish the Kresy. This is not a full list; the research continues, but is arduous and difficult. Decades on, memories fade about people who saved the heritage of their forefathers with great effort, commitment and often at a risk of their lives. In many of the parishes which received such objects there are no authoritative records on the history of those objects and very few of the people who might shed some light on their history are still with us.
The spiritual dimension of the extant images is very precious. In the chaos of the post-war years, they were among the most important elements helping integrate Polish identity. Indeed, even today this heritage of the Kresy, scattered throughout the country, is an object of care by communities that came from lands as far away as those on the rivers Dniestr, Horyń or Niemen.
The present role played by those images, however, is no less important. They have significantly altered the map of the Virgin Mary’s shrines, particularly in the so-called Regained Lands in the west, and they increased the number of crowned paintings of the Virgin Mary, particularly in Silesia.

Peregrinus Cracoviensis, 2002, z.12, s. 189-198.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1425-1922

Pełny tekst (252 KB)

Izabela Kapera 

 s. 199-207

Ruch pielgrzymkowy do Szczyrzyca

\"textSummary Pełny tekst (155 KB)

Józef Belgrau 

 s. 209-223

Sianowo - Sanktuarium Królowej Kaszub

\"textSummary Pełny tekst (98 KB)

Lucyna Przybylska 

 s. 225-237

Sieć kościołów parafialnych w Gdyni

\"textSummary Pełny tekst (241 KB)

Alicja Zoń 

 s. 239-256

Pielgrzymka śladami św. Jana Sarkandra

\"textSummary Pełny tekst (128 KB)

Maciej Ostrowski 

 s. 257-268

Na misji w Boliwii

\"textSummary Pełny tekst (213 KB)

Anna Krogulska 

 s. 269-295

Integracyjne znaczenie wspólnych pieszych pielgrzymek dla plemion afrykańskich

\"textSummary Pełny tekst (344 KB)

© IGiGP UJ "2022"