Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2002 roku

Górskie klimaty

Górskie klimaty

Trepińska J., 2002, Górskie klimaty, IGiGP UJ, Kraków, ss. 204.

Recenzje: Stanisław Bac

ISBN 83-88424-13-0

Język publikacji: polski

Cena: 18.90 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Przedmowa 

1. Ukształtowanie, wysokość, przebieg łańcuchów górskich na kuli ziemskiej i ich wpływ na klimaty 

1.1. Wprowadzenie 

1.2. Góry w Europie 

1.3. Góry w Azji 

1.4. Góry w Afryce 

1.5. Góry w Ameryce Północnej i na wyspach Arktyki 

1.6. Góry w Ameryce Południowej 

1.7. Góry w Australii, Nowej Zelandii i Oceanii 

1.7.1. Góry Australii 

1.7.2. Góry Nowej Zelandii 

1.7.3. Góry Oceanii 

1.8. Góry na Antarktydzie 

2. Dopływ energii promienistej do atmosfery górskiej i podłoża 

2.1. Przenikanie energii promienistej przez atmosferę 

2.2. Albedo, promieniowanie odbite i bilans (saldo) promieniowania 

2.3. Związek wysokości, nachylenia i ekspozycji stoków z natężeniem promieniowania i wielkością usłonecznienia na obszarach górskich 

2.4. Wartości natężenia promieniowania 

2.5. Bilans cieplny w obszarach górskich 

3. Zmiana ciśnienia atmosferycznego z wysokością i atmosfera górska 

3.1. Spadek ciśnienia z wysokością 

3.2. Atmosfera górska 

3.3. Przezroczystość atmosfery i widzialność w idealnie czystym powietrzu 

4. Temperatura i wilgotność powietrza w atmosferze górskiej 

4.1. Zależność spadku temperatury z wysokością od zawartości pary wodnej w powietrzu 

4.2. Inwersje termiczne i występowanie przymrozków 

4.3. Modele rozkładu przestrzennego temperatury i wilgotności powietrza 

4.4. Zmiana temperatury powietrza w profilu pionowym atmosfery górskiej w ujęciu klimatologicznym 

4.4.1. Równania zmiany temperatury powietrza z wysokością 

4.4.2. Dobowe i roczne amplitudy temperatury powietrza w obszarach górskich 

5. Ukształtowanie, wysokość, przebieg łańcuchów górskich na kuli ziemskiej i ich wpływ na klimaty 

5.1. Zmiana prędkości i kierunku przepływu strumieni powietrza nad górami 

5.2. Fale planetarne 

5.3. Deformacja frontów atmosferycznych 

5.4. Cyklogeneza na zawietrznej stronie gór i deformacje antycyklonów nad górami 

5.5. Prądy strumieniowe w atmosferze górskiej 

6. Warunki anemologiczne w górach 

6.1. Wiatry termiczno-dynamiczne (feny, wiatry bora) 

6.1.1. Wiatry fenowe 

6.1.2. Wiatry bora 

6.2. Cyrkulacja górska i dolinna 

6.3. Wiatry lodowcowe 

6.3.1. Wiatry nad lądolodami 

6.3.2. Wiatry nad lodowcami górskimi 

6.4. Bryzy morskie i lądowe na górzystych wybrzeżach morskich 

6.5. Fala orograficzna 

6.6. Wiatry przełęczowe i tunelowe 

7. Warunki nefrologiczne w górach 

7.1. Chmury orograficzne 

7.2. Rozwój chmur w ciągu doby 

7.3. Gęstość optyczna chmur 

7.4. Przebieg zachmurzenia w ciągu roku 

8. Opady atmosferyczne w górach 

8.1. Proces powstawania opadów 

8.2. Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie opadów w obszarach górskich 

8.3. Gradienty i cienie opadowe 

8.4. Osady atmosferyczne 

9.Śnieg i pokrywa śnieżna w górach 

9.1. Opady śniegu w górach 

9.2. Granica wiecznego śniegu 

9.3. Fizyczne właściwości śniegu 

9.4. Pokrywa śnieżna w górach 

9.5. Formy niwalne w górach 

9.6. Lawiny śnieżne 

9.7. Pokrywa lodowa i lodowce w górach 

10. Zjawiska atmosferyczne w górach 

10.1. Mgły i zamglenia 

10.2. Zjawiska optyczne w górach 

10.3. Zjawiska elektryczne 

11. Piętra klimatyczne i roślinno-klimatyczne 

11.1. Alpejskie piętra roślinno-klimatyczne 

11.2. Badania pięter roślinno-klimatycznych w Himalajach 

11.3. Andyjskie piętra roślinno-klimatyczne 

11.4. Piętra roślinno-klimatyczne Afryki Wschodniej 

11.5. Karpackie i sudeckie piętra klimatyczne 

12. Warunki bytowania człowieka w górskim klimacie 

12.1. Czynniki środowiska przyrodniczego 

12.2. Życie na wysokościach 

12.3. Badania pogody i klimatów górskich 

Literatura 

© IGiGP UJ "2022"