Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geomorfologia"

Inne wydawnictwa z 2002 roku

Współdziałanie procesów stokowych i fluwialnych w odprowadzaniu materiału rozpuszczonego i zawiesiny ze zlewni górskiej

Współdziałanie procesów stokowych i fluwialnych w odprowadzaniu materiału rozpuszczonego i zawiesiny ze zlewni górskiej

Święchowicz J., 2002, Współdziałanie procesów stokowych i fluwialnych w odprowadzaniu materiału rozpuszczonego i zawiesiny ze zlewni górskiej, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 3, IGiGP UJ Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Adam Kotarba

ISBN 83-88424-18-1

Język publikacji: polski

Cena: 12.60 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (31.8 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Przedmowa 

1. Wstęp 

1.1. Wprowadzenie 

1.2. Obszar badań 

1.3. Cel pracy 

1.4. Metoda badań 

2. Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania odprowadzania materiału rozpuszczonego i zawiesiny ze zlewni podgórskiej 

2.1. Zlewnia Starej Rzeki 

2.1.1. Charakterystyka elementów środowiska geograficznego 

2.1.1.1. Rzeźba 

2.1.1.2. Budowa geologiczna 

2.1.1.3. Gleby 

2.1.1.4. Struktura użytkowania ziemi i szata roślinna 

2.1.1.5. Warunki klimatyczne 

2.1.2. Uwarunkowania odprowadzania materiału rozpuszczonego i zawiesiny ze zlewni Starej Rzeki 

2.2. Zlewnia Dworskiego Potoku 

2.3. Zlewnia Brzeźnickiego Potoku 

2.4. Zlewnia Brzozowego Lasku 

2.5. Zlewnia Pola Dyniowego 

2.6. Powierzchnie eksperymentalne 

2.6.1. Stok pastwiskowy 

2.6.2. Stok zalesiony 

2.6.3. Poletka eksperymentalne 

3. Charakterystyka hydrometeorologiczna warunków odprowadzania materiału rozpuszczonego i zawiesiny  

3.1. Opad 

3.1.1. Ogólna charakterystyka opadów w latach hydrologicznych 1987-1991 

3.1.2. Charakterystyka opadów od maja do września w latach 1987-1991 

3.1.2.1. Częstość występowania deszczów o różnej sumie opadu, czasie trwania i natężeniu w okresie od maja do września 

3.1.2.2. Ilość wody dostarczanej przez deszcze o różnej sumie opadów, czasie trwania i natężeniu 

3.1.2.3. Maksymalne natężenia deszczów 

3.1.3. Pokrywa śnieżna 

3.2. Odpływ 

3.2.1. Stoki 

3.2.1.1. Poletka eksperymentalne 

3.2.1.2. Stok eksperymentalny 

3.2.2. Zlewnia Starej Rzeki 

3.2.3. Zlewnia Dworskiego Potoku 

3.2.4. Odpływ w systemie zlewni różnej wielkości 

4. Transport materiału rozpuszczonego i zawiesiny na stokach i w korytach 

4.1. Transport zawiesiny na stokach 

4.1.1. Zlewnia Dworskiego Potoku 

4.1.1.1. Stok eksperymentalny 

4.1.1.2. Niecka orna 

4.1.2. Zlewnia Brzozowego Lasku - stok leśny 

4.1.3. Zlewnia Brzeźnickiego Potoku 

4.1.4. Pole Dyniowe 

4.1.5. Poletka eksperymentalne 

4.2. Transport materiału rozpuszczonego i zawiesiny w korytach 

4.2.1. Stara Rzeka 

4.2.1.1.Transport materiału rozpuszczonego 

4.2.1.2. Transport zawiesiny 

4.2.2. Dworski Potok 

4.2.2.1. Transport materiału rozpuszczonego 

4.2.2.2. Transport zawiesiny 

5. Dynamika odprowadzania materiału rozpuszczonego i zawiesiny 

5.1. Dynamika sybsystemu stokowego 

5.1.1. Stok pastwiskowy 

5.1.2. Zadrzewiona krawędź 

5.1.3. Poletka pomiarowe - bez darni i zadarnione 

5.2. Dynamika odprowadzania materiału rozpuszczonego i zawiesiny w subsystemie korytowym 

5.2.1. Zróżnicowanie i zmienność odprowadzania materiału rozpuszczonego 

5.2.2. Zróżnicowanie i zmienność odprowadzania zawiesiny 

5.2.3. Rola wezbrań w odprowadzaniu materiału rozpuszczonego i zawiesiny 

5.3. Współzależność subsystemu stokowego i korytowego 

5.4. Wartości progowe opadu istotne dla transformacji rzeźby pogórskiej 

6. Wnioski 

Literatura 

Linkage of slope and fluvial processes in sediment and solute export from a foothill catchment in the Carpathian Foothills of South Poland (Summary) 

Spis rycin 

Spis tabel 

Spis fotografii 

© IGiGP UJ "2022"