Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geomorfologia"

Inne wydawnictwa z 2002 roku

Geomorfologiczne skutki zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim

Geomorfologiczne skutki zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim

Pietrzak M., 2002, Geomorfologiczne skutki zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 2, IGiGP UJ Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Kazimierz Klimek

ISBN 83-88424-07-6

Język publikacji: polski

Cena: 15.75 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (34.4 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

1. Wstęp 

1.1. Wprowadzenie 

1.2. Pogórze Wiśnickie - obszar badań 

1.3. Materiały źródłowe i metody badań 

1.4. Wpływ parametrów rzeźby na natężenie procesów morfogenetycznych 

1.5. Zróżnicowanie przestrzenne morfodynamiki 

2. Historyczne zmiany użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim  

2.1. Pradzieje 

2.1.1. Osadnictwo epoki kamienia 

2.1.2. Osadnictwo epoki brązu i żelaza 

2.1.3. Osadnictwo wczesnośredniowieczne 

2.1.4. Związek między osadnictwem prehistorycznym a rzeźbą terenu 

2.2 Okres historyczny 

2.2.1. Średniowieczny proces kształtowania się sieci osadniczej 

2.2.2. Osadnictwo i stan gospodarki w okresie od XVI do XVIII w. 

2.2.3. Osadnictwo oraz działalność gospodarcza na obszarach wiejskich w XVIII, XIX i na początku XX w. 

2.2.4. Związek między osadnictwem historycznym a rzeźbą terenu 

2.3. Współczesne osadnictwo i gospodarka na Pogórzu Wiśnickim 

2.3.1. Współczesne cechy użytkowania ziemi 

2.3.2. Związek pomiędzy współczesną gospodarką a rzeźbą terenu 

3. Pokrywy fluwialno-deluwialne jako wskaźnik rolniczego przekształcania progu Pogórza Karpackiego 

3.1. Profil Łazy 

3.2. Holoceńska ewolucja doliny Starej Rzeki 

4. Geomorfologiczne skutki gospodarki rolnej  

4.1. Wpływ gospodarki rolnej na natężenie procesów morfogenetycznych 

4.2. Przestrzenne zróżnicowanie morfodynamiki 

4.3. Morfologiczne skutki różnego użytkowania ziemi 

4.4. Antropopresja i stopień przekształcenia krajobrazu Pogórza Wiśnickiego 

4.5. Ewolucja krajobrazu rolniczego Pogórza Wiśnickiego na tle Polski 

5. Podsumowanie i wnioski 

Bibliografia 

Summary 

© IGiGP UJ "2022"