Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2002 roku

Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski

Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski

Górka Z., Jelonek A. (red.), 2002, Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, Kraków.

Nakład wyczerpany.

Recenzje: prof. dr hab. Maria Kozanecka, prof. dr hab. Kazimierz Klimek

ISBN 83-88424-15-7

Język publikacji: polski

Spis treści

 

 

Strona tytułowa

Pełny tekst (145 KB)

Zygmunt Górka 

 s. 15-20

Osiemdziesięciolecie Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Krakowie

Pełny tekst (4.1 MB)

Teresa Kozłowska-Daniec 

 s. 21-26

25 lat działalności Koła Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Nowym Sączu

Pełny tekst (110 KB)

Krystyna German 

 s. 27-36

Przyrodnicze możliwości i bariery rozwoju gospodarczego Małopolski

Pełny tekst (331 KB)

Tadeusz Ziętara 

 s. 37-54

Rola gwałtownych ulew i powodzi w modelowaniu rzeźby terenu oraz niszczeniu infrastruktury osadniczej w górnej części dorzecza Wisły

Pełny tekst (3.9 MB)

Bolesław Domański 

 s. 55-67

Przemysł w rozwoju gospodarczym Małopolski

Pełny tekst (3.3 MB)

Robert Guzik, Krzysztof Gwosdz, Agnieszka Sobala-Gwosdz 

 s. 69-83

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Małopolsce

Pełny tekst (3.2 MB)

Włodzimierz Kurek 

 s. 85-89

Turystyka w województwie małopolskim

Pełny tekst (94 KB)

Zygmunt Górka, Bronisław Górz, Czesław Guzik 

 s. 91-108

Rolnictwo i obszary wiejskie w województwie małopolskim

Pełny tekst (4.3 MB)

Jarosław Balon 

 s. 111-116

Pasowość fizycznogeograficzna Polskich Tatr

Pełny tekst (2.9 MB)

Anita Bokwa 

 s. 117-121

Wpływ rzeźby terenu na temperatury ekstremalne w przygruntowej warstwie powietrza na Pogórzu Wielickim

Pełny tekst (1.1 MB)

Eligiusz Brzeźniak 

 s. 123-129

Anomalne temperatury powietrza w Beskidzie Sądeckim w drugiej połowie XX wieku

Pełny tekst (248 KB)

Krystyna Budzyńska, Leszek Gawrysiak, Tomasz Stuczyński 

 s. 131-138

Pokrywa glebowa województwa małopolskiego na tle regionów fizjograficznych według podziału dziesiętnego J. Kondrackiego w formacie GIS

Pełny tekst (9.0 MB)

Roman Cieśliński 

 s. 139-145

Próba oceny oddziaływania zanieczyszczeń z terytorium miasta Elbląg na jakość wody rzeki Elbląg

Pełny tekst (2.9 MB)

Grażyna Dederko 

 s. 147-152

Opady normalne i anomalie w Koszalinie w latach 1951-1995

Pełny tekst (2.5 MB)

Marek Degórski 

 s. 153-161

Rola geografii w zintegrowanej analizie krajobrazu wielofunkcyjnego

Pełny tekst (183 KB)

Ryszard Gładysz 

 s. 163-170

Przemiany w zaopatrzeniu wsi w wodę w obecnym powiecie piotrkowskim w latach 90.

Pełny tekst (3.6 MB)

Maria Hojny-Kołoś 

 s. 171-178

Historyczne i współczesne trzęsienia ziemi w Karpatach Polskich

Pełny tekst (4.6 MB)

Andrzej Jaguś 

 s. 179-184

Skuteczność technologii hydrofitowej w usuwaniu związków azotu ze ścieków wiejskich bytowo-gospodarczych

Pełny tekst (2.7 MB)

Małgorzata Kirschenstein 

 s. 185-190

Charakterystyka sum opadów na obszarze północno-zachodniej Polski w przekroju rocznym

Pełny tekst (214 KB)

Jan Klementowski 

 s. 191-197

Współczesne procesy mrozowe na Dolnym Śląsku

Pełny tekst (138 KB)

Jan Lach, Piotr Lewik 

 s. 199-204

Powódź w lipcu 2001 roku na Sądecczyźnie i jej skutki

Pełny tekst (118 KB)

Robert Machowski, Martyna A. Rzętała, Mariusz Rzętała 

 s. 205-206

Poziomy piętrzenia wody a charakter zmian morfogenetycznych w obrębie wybranych sztucznych zbiorników wodnych regionu górnośląskiego

Pełny tekst (49 KB)

Teresa Mitura 

 s. 207

Zmiany zalesienia powiatu mieleckiego w ostatnich 100 latach

Pełny tekst (30 KB)

Marek Nowosad 

 s. 209-210

Zróżnicowanie temperatury minimalnej powietrza na górskiej polanie w okolicy Ustrzyk Dolnych

Pełny tekst (50 KB)

Urszula Myga-Piątek 

 s. 211-215

Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe chorwackiego wetlandu Lonjsko Polje

Pełny tekst (108 KB)

Piotr Ropuszyński 

 s. 217-220

Ochrona i kształtowanie środowiska w dolinie Baryczy

Pełny tekst (86 KB)

Leszek Starkel 

 s. 221-227

Wartości progowe w przekształceniu systemów naturalnych środowiska przyrodniczego Karpat, Wyżyny Małopolskiej i Kotlin Podkarpackich

Pełny tekst (136 KB)

Leszek Starkel 

 s. 229-231

Regiony geograficzne południowo-wschodniej Polski a nazwy województw

Pełny tekst (61 KB)

Małgorzata Strzyż 

 s. 233-238

Aspekty rozwoju regionalnego w świetle badań krajobrazowych

Pełny tekst (2.3 MB)

Małgorzata Anna Szychta 

 s. 239-243

Częstość występowania mas powietrza nad Polską w 25-leciu 1970-1995

Pełny tekst (1.9 MB)

Anna Świercz 

 s. 245-247

Metale ciężkie w wybranych profilach glebach brunatnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Pełny tekst (69 KB)

Janina Trepińska 

 s. 249-253

Ewolucyjne zmiany klimatu Ziemi i katastrofalne zdarzenia pogodowe

Pełny tekst (134 KB)

Witold Warcholik 

 s. 255-261

Rola czynnika antropogenicznego w modelowaniu rzeźby dna doliny Białej Dunajcowej

Pełny tekst (1.0 MB)

Jacek Wolski 

 s. 263-268

Wykorzystanie austriackich map katastralnych w badaniach krajobrazowych

Pełny tekst (164 KB)

Andrzej Wrona, Maria Śmigielska 

 s. 269-271

Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju gminy Spytkowice położonej w powiecie wadowickim

Pełny tekst (61 KB)

Andrzej Wrona, Janina Klecha 

 s. 273-275

Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju gminy Przeciszów położonej w powiecie oświęcimskim

Pełny tekst (59 KB)

Agnieszka Wypych 

 s. 277-282

Kompleksowy wpływ wybranych elementów i zjawisk meteorologicznych na warunki drogowe na Pogórzu Karpackim

Pełny tekst (2.4 MB)

Wiesław Ziaja 

 s. 283-288

Środowisko i człowiek za kręgiem polarnym na Lofotach

Pełny tekst (113 KB)

Józef Żychowski 

 s. 289-295

Jakość wód podziemnych w gminie Nowy Wiśnicz

Pełny tekst (3.8 MB)

Jerzy Bański 

 s. 299-303

Obszary problemowe Małopolski

Pełny tekst (260 KB)

Andrzej Bonasewicz 

 s. 305-310

Zmiany w zagospodarowaniu Amazonii Brazylijskiej

Pełny tekst (172 KB)

Gabriela Czapiewska 

 s. 311-315

Przyszłość gospodarstw indywidualnych w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej w opinii mieszkańców wsi gminy Trzebielino

Pełny tekst (107 KB)

Paweł Czapliński 

 s. 317-322

Zmiany w funkcjonowaniu przemysłu w warunkach poprzedzających wprowadzanie gospodarki rynkowej w regionie słupskim

Pełny tekst (1.2 MB)

Bożena Degórska 

 s. 323-328

Współzależności pomiędzy oczekiwaną długością życia a poziomem ekorozwoju

Pełny tekst (257 KB)

Zbigniew Długosz 

 s. 329-334

Ruch ludności w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Pełny tekst (1.3 MB)

Marek Furmankiewicz 

 s. 335-336

Współpraca międzygminna na Dolnym Śląsku

Pełny tekst (56 KB)

Wiesława Gierańczyk 

 s. 337-342

Wahania koniunkturalne w polskim przemyśle meblarskim

Pełny tekst (288 KB)

Dobiesław Jędrzejczyk 

 s. 343-347

Miasta włoskie w przestrzeni kulturowej Europy

Pełny tekst (112 KB)

Dobiesław Jędrzejczyk 

 s. 349-352

Geograficzne aspekty globalizacji społeczeństwa i gospodarki

Pełny tekst (99 KB)

Tomasz Komornicki 

 s. 353-360

Międzynarodowe społeczno-gospodarcze powiązania Małopolski

Pełny tekst (4.4 MB)

Mariusz Kowalski 

 s. 361-366

Województwo małopolskie na mapie wyborczej Polski

Pełny tekst (235 KB)

Andrzej Kucharczyk 

 s. 367-374

Warunki rozwoju społeczno-gospodarczego Małopolski w ujęciu "Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju"

Pełny tekst (146 KB)

Sławomir Kurek 

 s. 375-383

Przestrzenne zróżnicowanie zaludnienia i wybranych struktur ludnościowych Indii w świetle wstępnych wyników spisu powszechnego 2001

Pełny tekst (287 KB)

Agnieszka Kwiatek-Sołtys 

 s. 385-388

Współczesne uwarunkowania rozwoju miast w województwie małopolskim

Pełny tekst (87 KB)

Cecylia Leśniewska 

 s. 389-393

Przestrzenne zróżnicowanie w zakresie dostępności do infrastruktury społecznej i handlu na przykładzie mieszkańców gminy Ustka

Pełny tekst (107 KB)

Mirosław Mularczyk 

 s. 395-399

Rozwój miejskiego osadnictwa żydowskiego na obszarze Izraela

Pełny tekst (105 KB)

Ewa Nowak 

 s. 401-404

Wielokryterialna ocena atrakcyjności turystycznej powiatów woj. świętokrzyskiego dla inwestorów - metoda PROMETHEE

Pełny tekst (277 KB)

Elżbieta Orłowska 

 s. 405-412

Geograficzny aspekt kultury

Pełny tekst (153 KB)

Halina Powęska 

 s. 413-416

Przestrzenny wymiar handlu targowiskowego w województwie małopolskim w 2000 r.

Pełny tekst (410 KB)

Hubert Rabant 

 s. 417-421

Historyczne i obecne szlaki komunikacyjne ziemi chełmińskiej

Pełny tekst (140 KB)

Stanisław Sala 

 s. 423-427

Wpływ procesów globalizacji na rozwój regionów

Pełny tekst (843 KB)

Arkadiusz Stańczyk 

 s. 429-433

Innowacyjność polskiej gospodarki w warunkach globalizacji

Pełny tekst (3.6 MB)

Joanna Szczepankiewicz-Battek 

 s. 437-441

Kościoły Obrządku Wschodniego: prawosławny i bizantyjsko-ukraiński na Dolnym Śląsku

Pełny tekst (107 KB)

Paulina Szmielińska 

 s. 443-448

Zagrożenie długotrwałym bezrobociem w grupach wykształcenia na słupskim rynku pracy

Pełny tekst (3.0 MB)

Przemysław Śleszyński 

 s. 449-461

Koncentracja władzy gospodarczej w Krakowie i województwie małopolskim na tle kraju

Pełny tekst (6.7 MB)

Dariusz Świątek 

 s. 463-468

Mniejszość węgierska w strukturze etnicznej Zakarpacia

Pełny tekst (833 KB)

Anna Winiarczyk-Raźniak 

 s. 469-474

Ocena funkcjonowania usług w strefie podmiejskiej Krakowa

Pełny tekst (1.3 MB)

Józef Wojtanowicz 

 s. 475-482

Europejska przestrzeń geograficzno-kulturowa i jej delimitacja

Pełny tekst (247 KB)

Jerzy Wrona 

 s. 483-488

Flagi i herby w życiu państw i narodów

Pełny tekst (126 KB)

Janina Wrońska 

 s. 489-493

Przemiany społeczno-demograficzne w województwie świętokrzyskim w latach 1995-2000

Pełny tekst (1.6 MB)

Andrzej Zborowski 

 s. 495-504

Obszary zagrożeń demograficzno-społecznych w województwie małopolskim na przełomie XX i XXI wieku

Pełny tekst (6.0 MB)

Krzysztof Będkowski, Hanna Będkowska 

 s. 507-510

Geografia w lesie, czyli jak wykorzystać elementy wiedzy geograficznej w edukacji ekologicznej

Pełny tekst (88 KB)

Wacław Cabaj, Aleksandra Urbańska 

 s. 511-514

Kształcenie wyobraźni przestrzennej przez posługiwanie się mapą w szkole

Pełny tekst (87 KB)

Maria Groenwald 

 s. 515-518

Migawki z życia współczesnej szkoły

Pełny tekst (95 KB)

Ignacy Janowski 

 s. 519-526

Efektywność zajęć terenowych

Pełny tekst (6.0 MB)

Lidia Jochym, Klaudia Jochym 

 s. 527-531

Kopalnia Soli w Bochni jako teren wycieczek szkolnych

Pełny tekst (106 KB)

Mirosław Mularczyk, Justyna Stachera 

 s. 533-537

Zajęcia na ścieżce dydaktycznej jako przykład nauczania zintegrowanego

Pełny tekst (1.9 MB)

Anna Obara, Iwona Palczewska, Aneta Putowska 

 s. 539-540

Regionalny projekt edukacyjny pod nazwą "Konopnica - dzieje mojej gminy, dzień obecny i perspektywy na przyszłość"

Pełny tekst (38 KB)

Wiktor Osuch 

 s. 541-548

Kształtowanie kompetencji przedmiotowych i dydaktycznych studentów geografii - kandydatów na nauczycieli a kierunki i zalecenia raportu dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku

Pełny tekst (8.0 MB)

Jacek Pasławski 

 s. 549-551

Mapy topograficzne na naszym rynku z perspektywy potrzeb szkoły

Pełny tekst (63 KB)

Józef Partyka 

 s. 553-558

Formy edukacji przyrodniczej w parkach narodowych

Pełny tekst (3.3 MB)

Krzysztof Parzych 

 s. 559-563

Uczestnictwo młodzieży licealnej Słupska w wyjazdach turystycznych w roku szkolnym 2000/2001

Pełny tekst (198 KB)

Władysław Pawlak 

 s. 565-567

Ile jest geografii i kartografii w przedmiocie "Przyroda" w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej?

Pełny tekst (75 KB)

Danuta Piróg 

 s. 569-574

Wiedza, postawy i oczekiwania uczniów wybranych gimnazjów woj. małopolskiego na temat integracji Polski z Unią Europejską

Pełny tekst (165 KB)

Mirosław Soczówka 

 s. 575-576

Prezentacje w programie Powerpoint na zajęciach o tematyce geograficznej

Pełny tekst (54 KB)

Arkadiusz Stańczyk 

 s. 577-582

Problemy społeczno-ekonomiczne świata w ponadgimnazjalnym nauczaniu geografii

Pełny tekst (899 KB)

Mirosław Szumny, Dariusz Ignatiuk 

 s. 583-585

Zajęcia z topografii i hydrometeorologii Tatr w Formie wycieczki turystyczno-sportowej "Zimowe wejście na Rysy"

Pełny tekst (60 KB)

Mirosław Szumny, Dariusz Ignatiuk 

 s. 587

Zajęcia z topografii i hydrometeorologii Tatr w oparciu o wycieczkę turystyczno-sportową "Zimowe wejście na Rysy"

Pełny tekst (29 KB)

Witold Warcholik 

 s. 589-590

Nawigacyjny odbiornik GPS w szkole?

Pełny tekst (50 KB)

Witold Warcholik 

 s. 591-592

Mapa cyfrowa jako wynik praktyk terenowych z topografii?

Pełny tekst (50 KB)

Bożena Wójtowicz 

 s. 593-599

Kształcenie nauczycieli geografii w świetle reformy systemu edukacji - wstępny raport z badań

Pełny tekst (4.3 MB)

Bożena Wójtowicz, Irena Dybska 

 s. 601-606

Cele i zadania Ośrodka Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Pełny tekst (154 KB)

Jolanta Zajączkowska 

 s. 607-611

Terenowa ścieżka edukacyjna "Proszowice - funkcje miasta"

Pełny tekst (132 KB)

© IGiGP UJ "2022"