Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geomorfologia"

Inne wydawnictwa z 1999 roku

River channels - pattern, structure and dynamics

River channels - pattern, structure and dynamics

Krzemień K. (red.), 1999, River channels - pattern, structure and dynamics, Prace Geograficzne, z. 104.

Recenzje: Adam Kotarba

ISBN 83-911124-2-X

Język publikacji: angielski

Cena: 12.60 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Kazimierz Krzemień 

 s. 7-8

Foreword

Pełny tekst (19 KB)

Maria Kamykowska, Ludwik Kaszowski, Kazimierz Krzemień 

 s. 9-26

River channel mapping instruction. Key to the river bed description

\"textSummary Pełny tekst (268 KB)

Ludwik Kaszowski, Kazimierz Krzemień 

 s. 27-40

Classification systems of mountain river channels

\"textSummary Pełny tekst (903 KB)

Kazimierz Krzemień 

 s. 41-56

Structure and dynamics of the high-mountain channel of river plima in The Ortler-Cevedale massif (south Tirol)

\"textSummary Pełny tekst (411 KB)

Wojciech Chełmicki, Kazimierz Krzemień 

 s. 57-68

Channel typology for the river Feshie in the Cairngorm Mts, Scotland

Summary: The channel of the River Feshie was examined in order to identify and delimit the channel sections of different type, and explain the reasons for its high complexity developed in spite of almost uniform bedrock geology. The numerical taxonomy methods were applied. These were: the furthest neighbour, the median, the centroid, the mean and finally the nearest neighbour methods. Fourteen attributes of the channel and the transported material were taken into account. The taxonomy procedures were supplied with complementary, however subjective method based on the number of limits showing rapid change in characteristics describing succesive reaches of the river. The procedures resulted in four channel types identified. Their character and sequence result from the late-glacial and post-glacial history of the area, this is: the glacial erosion followed by the capture of todays upper part of the River Feshie, formation of glacial and fluvioglacial deposits being now the source of the bedload material, and finally the flushy hydrological regime of the river.

Słowa kluczowe (w języku angielskim): river chanels, fluvial processes, draynage basin, chanel typology.

Prace Geograficzne, 1999, z. 104, s. 57-68.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 83-911124-2-X

Pełny tekst (498 KB)

Marek Angiel 

 s. 69-107

Morphodynamic structure of a river channel in a late-glacial relief area (Case of the Łeba River, Pomorze Region in the North-Western Poland)

\"textSummary Pełny tekst (1.1 MB)

Ewa Smolska 

 s. 109-124

River channel structure in a late glaciation area. An example of the upper Szeszupa river (Suwałki Lakeland, northeastern Poland)

\"textSummary Pełny tekst (216 KB)

Roman S. Chalov 

 s. 125-140

Typology of river channel processes and the regional differentiation of river channels in Russia and neighbouring countries

\"textSummary Pełny tekst (389 KB)

© IGiGP UJ "2022"