Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geomorfologia"

Inne wydawnictwa z 1999 roku

River channels - pattern, structure and dynamics

River channels - pattern, structure and dynamics

Krzemień K. (red.), 1999, River channels - pattern, structure and dynamics, Prace Geograficzne, z. 104.

Recenzje: Adam Kotarba

ISBN 83-911124-2-X

Język publikacji: angielski

Cena: 12.60 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Kazimierz Krzemień 

 s. 7-8

Foreword

Pełny tekst (19 KB)

Maria Kamykowska, Ludwik Kaszowski, Kazimierz Krzemień 

 s. 9-26

River channel mapping instruction. Key to the river bed description

\"textSummary Pełny tekst (268 KB)

Ludwik Kaszowski, Kazimierz Krzemień 

 s. 27-40

Classification systems of mountain river channels

\"textSummary Pełny tekst (903 KB)

Kazimierz Krzemień 

 s. 41-56

Structure and dynamics of the high-mountain channel of river plima in The Ortler-Cevedale massif (south Tirol)

\"textSummary Pełny tekst (411 KB)

Wojciech Chełmicki, Kazimierz Krzemień 

 s. 57-68

Channel typology for the river Feshie in the Cairngorm Mts, Scotland

\"textSummary Pełny tekst (498 KB)

Marek Angiel 

 s. 69-107

Morphodynamic structure of a river channel in a late-glacial relief area (Case of the Łeba River, Pomorze Region in the North-Western Poland)

Summary: The research aimed at understanding the morphology and functioning of a late-glacial river channel. A morphogenetically complex valley of the river Łeba was chosen as representative for the late-glacial northern slopes of the Polish Baltic coast (a region called Pomorze). The channel structure analysis method was employed with morphodynamics as the basic criterion. Conclusions as to which fluvial processes were dominant in a given channel reach were based on the channel shape and its features, following a detailed analysis of the channel morphometry and features, as well as the valley floor lithology. In late-glacial relief areas, the primary factors determining the natural course of a particular river channel system development are local geology and geomorphology, and particularly the origin, solid geology and morphology of the land features in which the river channel is formed. Late-glacial river channels are structurally complex. The morphodynamic structure of the Łeba river closely follows the valley structure and each of the channel reaches is modelled by a set of fluvial processes typical for any given valley form. Fluvial processes which shape particular reaches are driven by the valley morphology (long profile gradients and the valley width), and the type of rocks in the valley floor. Another important factor for the dynamic structure of the late-glacial area river is the existence of lakes along its course, which constitute local base lines of erosion which receive all the material carried by the river.

Słowa kluczowe (w języku angielskim): river channel, morphodynamic, Łeba River, NW Poland.

Prace Geograficzne, 1999, z. 104, s. 69-107.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 83-911124-2-X

Pełny tekst (1.1 MB)

Ewa Smolska 

 s. 109-124

River channel structure in a late glaciation area. An example of the upper Szeszupa river (Suwałki Lakeland, northeastern Poland)

\"textSummary Pełny tekst (216 KB)

Roman S. Chalov 

 s. 125-140

Typology of river channel processes and the regional differentiation of river channels in Russia and neighbouring countries

\"textSummary Pełny tekst (389 KB)

© IGiGP UJ "2022"