Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 1996 roku

Zeszyt wielotematyczny

Zeszyt wielotematyczny

Jackowski A. (red.), 1996, Zeszyt wielotematyczny, Peregrinus Cracoviensis, z.4.

Nakład wyczerpany.

Język publikacji: polski

Spis treści

 

 s. 7-10

Wstęp

Pełny tekst (29 KB)

Rufin Józef Abramek OSPPE 

 s. 15-22

Pielgrzymka

Pełny tekst (54 KB)

Zachariasz S. Jabłoński OSPPE 

 s. 23-31

Ojciec Rufin Józef Abramek wielki przeor Jasnej Góry (1984-1990)

Pełny tekst (57 KB)

Zygmunt Okliński OSPPE 

 s. 33-37

Maryja - Królową Polski

\"textSummary Pełny tekst (46 KB)

Zachariasz S. Jabłoński 

 s. 39-57

Piesza pielgrzymka ze Skałki w Krakowie na Jasną Górę

\"textSummary Pełny tekst (422 KB)

ks. Zdzisław Balon, Krystyna Samsonowska 

 s. 59-72

Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę

\"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Ludwik Kaszowski OSPPE 

 s. 75-91

Chrześcijańskie spojrzenie na środowisko geograficzne jako przestrzeń pielgrzymowania

\"textSummary Pełny tekst (608 KB)

Urszula Janicka-Krzywda 

 s. 93-102

Motywy przyrodnicze w legendach o Matce Bożej na Polskim Podkarpaciu

\"textSummary Pełny tekst (61 KB)

Zdzisław Mach 

 s. 103-112

Symbolika narodowa i religijna centrum pielgrzymkowego w odniesieniu do współczesnej tożsamości Polaków

\"textSummary Pełny tekst (57 KB)

Wojciech Mruk 

 s. 113-124

Status prawny pielgrzymów. Wybrane aspekty prawne pielgrzymowania w wiekach średnich

\"textSummary Pełny tekst (65 KB)

Halina Matlak 

 s. 125-142

Miasto żydowskie na Kazimierzu jako ośrodek ruchu turystycznego i pielgrzymkowego

\"textSummary Pełny tekst (963 KB)

ks. Maciej Ostrowski 

 s. 143-153

Chrześcijańskie wartości turystyki

\"textSummary Pełny tekst (66 KB)

Stanisław A. Sroka 

 s. 157-164

Pielgrzymka królowej Elżbiety Łokietkówny do Rzymu w 1343 roku

\"textSummary Pełny tekst (54 KB)

Bożena Gierek 

 s. 165-173

Wybrane miejsca pielgrzymkowe w Irlandii

\"textSummary Pełny tekst (558 KB)

Magdalena Swaryszewska 

 s. 175-178

Sanktuarium maryjne XX.Orionistów w Zielenicach

The Orionist Shrine of Our Lady at Zielenice

Summary: Zielenice is a village lying to the north of Cracow on the Plateau of Miechów in an agricultural landscape of gently undulating hills of arable farmland. The church, presbytery and priests' house, and a pilgrims' boarding house are to be found in the shade of the ancient trees of the former park. The earliest record of Zielenice goes back to the 13th century, when it was listed in the property belonging to the estate of the Benedictine Convent at Staniątka. By the 14th century a parish had already been founded here, while at the turn of the 16th and 17th centuries the property passed to the Jesuits. In 1613 Canon Mikołaj Taranowski brought a copy of the Salus Populi Romani Madonna from the Church of Santa Maria Maggiore, Rome, to Zielenice. The painting was placed over the main altar in the church and soon acquired a reputation for working graces and miracles. By the mid-17th century there was already a steady traffic of pilgrims coming to Zielenice. A bishop's decree was issued acknowledging the painting's power to work miracles, and soon a bigger, wooden but three-altar church was erected. In 1681 Lord Starost Stanisław Szembek was cured miraculously, and in gratitude built the brickwork-and-masonry Baroque Church of the Visitation, which has come down to the present times. Zielenice became an important local centre for pilgrimage. By the 18th century the Shrine at Zielenice was already famous and very well appointed. It enjoyed an interesting link with the Observatines of Cracow, who following their model at Kalwaria Zebrzydowska, installed a Way of the Cross at Zielenice. The period under the Partitions (1795-1918) brought hard times to Zielenice. Pilgrimages declined drastically and the valuable votary offerings were given away for patriotic causes. The estates, foundations and private endowments were confiscated by the Partitioning Powers. However the cult of Our Lady managed to survive, and there were over 1,000 miracles recorded in the Book of Cures. In modern times, from the beginning of the 20th century right through until 1939 with a continuation after the Second World War, there has been a revival of interest in the Shrine, which has grown in importance. In 1979 the Bishop of Kielce entrusted the care of the Parish and Shrine to the Orionist Fathers, members of a religious congregation known as the Little Work of Divine Providence. In 1983 the icon of Our Lady of Zielenice was solemnly crowned by His Holiness Pope John Paul II during one of his official visits to Częstochowa. The Shrine of Our Lady at Zielenice is an attractive local monument to the Polish Baroque Sarmatian culture and enjoys a constant stream of pilgrims, who come mostly from the central part of Lesser (Southern) Poland. It is a favourite religious destination for young people. Zielenice is under the care of the historic conservation services.

Peregrinus Cracoviensis, 1996, z.4, s. 175-178.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Pełny tekst (38 KB)

Alicja Marciniak 

 s. 179-192

Święta Góra Grabarka

\"textSummary Pełny tekst (584 KB)

Renata Janiec 

 s. 193-201

Meteory -"Klasztory Zawieszone w Niebie"

\"textSummary Pełny tekst (414 KB)

dk. Robert Piwowarczyk 

 s. 205-211

Pielgrzymka i Sanktuarium w sensie historycznym teologiczno-biblijnym

\"textSummary Pełny tekst (50 KB)

Jolanta Podolska 

 s. 213-223

Pielgrzymi polscy w Ziemi Świętej 1350-1450

\"textSummary Pełny tekst (360 KB)

Grzegorz Grabowski 

 s. 225-232

Ewangelicy na Śląsku Cieszyńskim od XVI wieku do 1918 roku

\"textSummary Pełny tekst (52 KB)

Elżbieta Bilska 

 s. 233-242

Pielgrzymki do sanktuariów męki pańskiej w Polsce - geneza, przemiany, współczesność

\"textSummary Pełny tekst (535 KB)

Michał Jan Pacan OSPPE 

 s. 243-256

Trasy pieszych pielgrzymek z Warszawy na Jasną Górę

\"textSummary Pełny tekst (111 KB)

Anna Wilkońska 

 s. 257-274

Pielgrzymki osób z upośledzeniem umysłowym, ich rodzin i przyjaciół, uczestników Ruchu "Wiara i Światło"

\"textSummary Pełny tekst (87 KB)

Artur Rzeszowski 

 s. 275-281

Bardo Śląskie jako ośrodek kultu religijnego

\"textSummary Pełny tekst (48 KB)

Anna Szarek-Rzeszowska 

 s. 283-288

Wambierzyce jako ośrodek kultu religijnego

\"textSummary Pełny tekst (45 KB)

Izabela Sołjan 

 s. 289-291

Kronika Zakładu Geografii Religii

Pełny tekst (44 KB)

© IGiGP UJ "2022"