Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Hydrologia"

Inne wydawnictwa z 2004 roku

Źródła w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy. Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania jakości wód

Źródła w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy. Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania jakości wód

Siwek J., 2004, Źródła w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy. Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania jakości wód, IGiGP UJ, Kraków, ss. 98.

Recenzje: prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk

ISBN 83-88424-31-9

Język publikacji: polski

Cena: 12.60 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (7.4 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

1. Wstęp  ....7

1.1.  Badania uwarunkowań składu chemicznego wód źródeł na Wyżynach Śląskiej i Małopolskiej ....8

2. Zakres i cel  ....13

3. Obszar badań  ....16

3.1.  Budowa geologiczna, rzeźba, gleby ....16

3.2.  Warunki hydrogeologiczne ....20

3.3.  Skład chemiczny wód podziemnych ....23

3.4.  Zagrożenia jakości wód podziemnych ....26

3.5.  Ochrona przyrody ....29

3.6.  Klimat ....29

4. Okres badań  ....30

5. Metody  ....33

5.1.  Badania terenowe ....33

5.2.  Oznaczenia laboratoryjne ....34

5.3.  Metody opracowań kameralnych ....35

6. Charakterystyka źródeł  ....38

6.1.  Hydrogeologiczne i morfologiczne typy źródeł ....38

6.2.  Wydajność źródeł ....39

6.3.  Termika źródeł ....41

6.4.  Użytkowe i estetyczne walory źródeł ....42

6.5.  Otoczenie źródeł ....43

7. Cechy fizykochemiczne i bakteriologiczne  ....45

7.1.  Skład chemiczny ....45

7.2.  Substancje biogenne ....50

7.3.  Metale ciężkie ....52

7.4.  Bakteriologia ....56

7.5.  Jakość wód ....57

8. Czynniki kształtujące chemizm wód źródlanych  ....59

8.1.  Współzależność cech fizykochemicznych ....59

8.2.  Czynniki decydujące o zróżnicowaniu cech fizykochemicznych ....61

8.3.  Wpływ użytkowania terenu w otoczeniu źródła na chemizm wód ....69

8.4.  Zmienność składu chemicznego ....71

9. Wnioski  ....77

9.1.  Chemizm i jakość wód źródlanych ....77

9.2.  Czynniki kształtujące skład chemiczny wód źródlanych ....78

9.3.  Zagrożenia źródeł ....80

Literatura  ....82

Summary  ....91

Wydawnictwa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego  ....95

© IGiGP UJ "2022"