Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2003 roku

Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego

Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego

Guzik R., 2003, Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego, IGiGP UJ, Kraków, ss. 190.

Recenzje: prof. dr hab. Stanisław Liszewski, dr hab. Michał Paszkowski

ISBN 83-88424-25-4

Język publikacji: polski

Cena: 21.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (30.3 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

1. Cel i zakres pracy 

  Znaczenie problemu dostępności szkolnictwa ....9

  Cel, zakres i układ pracy ....11

2. Podstawy teoretyczne analizy przestrzennej dostępności szkolnictwa 

  Dostępność szkolnictwa w badaniach socjologicznych i pedagogicznych ....14

  Geograficzne badania rozmieszczenia i funkcjonowania szkolnictwa ....19

  Geograficzne badania dostępności i poziomu życia ....21

  Dostępność szkolnictwa a rozwój lokalny i regionalny ....24

  Dojazdy szkolne ....27

3. Podstawowe pojęcia i metody badań 

  Podstawowe pojęcia ....33

  Badanie dostępności czasowej ....36

  Potencjał jako miara dostępności przestrzennej ....40

  Źródła danych, metody obliczeń i prezentacji ....44

4. Przestrzenna dostępność szkolnictwa średniego w Polsce 

  Województwo małopolskie na tle przemian sieci i struktury szkolnictwa ponadpodstawowego w Polsce ....47

  Dostępność przestrzenna 1970-1998 ....47

  Struktura szkół - dostępność miejsc ....50

  Dostępność szkolnictwa średniego w świetle reformy edukacji ....57

5. Przestrzenna dostępność szkół ponadpodstawowych w województwie małopolskim 

  Sieć szkół średnich i obszary szkolne województwa małopolskiego ....61

  Dostępność przestrzenna szkół średnich - badanie dostępności czasowej ....66

  Dostępność czasowa liceów ogólnokształcącących ....66

  Porównanie dostępności czasowej między rożnymi typami szkół średnich ....68

  Dostępność czasowa a odległość fizyczna ....73

  Struktura dostępności czasowej: dojście piesze - przejazd - oczekiwanie ....81

  Dostępność szkół średnich - badanie ilorazów potencjału ....84

  Dostępność czasowa szkół w różnych godzinach oraz dostępność czasowa miejsc zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych ....88

  Przyrodnicze uwarunkowania dostępności przestrzennej szkolnictwa ....94

  Funkcje i wielkość miejscowości a dostępność czasowa szkolnictwa ....95

  Wielkość miejscowości a dostępność czasowa szkolnictwa ....95

  Funkcje miejscowości a dostępność czasowa ....97

  Wielkość miejscowości szkolnych a dostępność do nich ....98

  Dostępność szkół ponadpodstawowych - ujęcie syntetyczne ....100

  Metody poprawy i optymalizacji dostępności szkół ponadpodstawowych ....110

6. Przemiany przestrzennej dostępności szkolnictwa średniego w województwie małopolskim w latach 1950-1998 

  Przemiany dostępności czasowej w latach 1950-1998 w wybranych powiatach województwa małopolskiego ....115

  Zmiany dostępności czasowej szkół ponadpodstawowych w województwie małopolskim w latach 1970-1998 ....129

  Zmiany dostępności miejsc w szkołach ponadpodstawowych województwa małopolskiego w latach 1970-1998 ....132

7. Społeczno-ekonomiczne skutki zróżnicowanej dostępności przestrzennej szkolnictwa średniego 

  Przestrzenna dostępność szkolnictwa a poziom wykształcenia ....135

  Wykształcenie mieszkańców województwa małopolskiego w latach 1970-1995 ....137

  Przestrzenna dostępność szkolnictwa a wykształcenie mieszkańców województwa małopolskiego ....145

  Dostępność miejsc w szkołach średnich a wykształcenie mieszkańców województwa małopolskiego ....150

  Położenie miejscowości względem linii kolejowych a poziom wykształcenia ich mieszkańców ....153

  Przestrzenna dostępność szkolnictwa a przedsiębiorczość mieszkańców i poziom bezrobocia ....157

  Przestrzenna dostępność szkolnictwa a poziom życia ....157

  Przestrzenna dostępność szkolnictwa a depopulacja ....160

  Dostępność szkolnictwa - model współzależności ....163

8. Podsumowanie i wnioski 

Bibliografia  ....173

Summary  ....185

© IGiGP UJ "2022"