Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GWNA
Czasopisma
Wydawnictwa ksikowe
Publikacje

Nowoci wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia spoeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2004 roku

Effectiveness geographical space quality of life

Effectiveness geographical space quality of life

Paszkowski M. (red.), 2004, Effectiveness geographical space quality of life, Prace Geograficzne, z. 114.

Recenzje: Tadeusz Stryjakiewicz

ISSN 1644-3586

Jzyk publikacji: angielski

Cena: 13.65 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje rwnie moliwo zoenia zamwienia przez internet. Przy zamwieniach on line do ceny ksiki doliczany jest koszt wysyki (Poczta Polska).

Spis treci

Micha Paszkowski, Lidia Luchter 

 s. 7-21

The Relationship Between Labour Productivity in Manufacturing and Energy Sectors and the GDP Per Capita in International Benchmarking

\"textSummary Peny tekst (374 KB)

Maciej Huculak 

 s. 23-35

The Spatial Consequences of Globalisation in the European Brewing Industry

\"textSummary Peny tekst (342 KB)

Bolesaw Domaski 

 s. 37-54

Local and Regional Embeddedness of Foreign Industrial Investors in Poland

\"textSummary Peny tekst (92 KB)

Lidia Luchter 

 s. 55-69

Reducing Gas Pollution at Polish Public Power Utilities. The Development and Spatial Patterns.

\"textSummary Peny tekst (644 KB)

Arkadiusz Koo 

 s. 71-84

The Urban Rail Transport as an Element of the Urban Quality of Life in Poland

Funkcjonowanie miejskiego transportu szynowego jako element jakoci ycia w miastach

Summary: One half of Polands urban traffic continues to be handled by public transport systems. The author looks at the various aspects of urban rail transport (URT) as important contributors to the standard and quality of urban life. These aspects include URT route accessibility, network utilisation, service frequency, capacity and operating speed

Sowa kluczowe (w jzyku angielskim): public transport, accessibility, network shape, service frequency, capacity, operating speed

Prace Geograficzne, 2004, z. 114, s. 71-84.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Peny tekst (745 KB)

Wojciech Jarczewski 

 s. 85-92

The Conditions for Gaining Self-Government by Local Communities Based on the Example of Newly Emerged Municipalities in Upper Silesia (Poland)

\"textSummary Peny tekst (178 KB)

Agnieszka Sobala-Gwosdz 

 s. 93-106

The Change in the Rural Standard of Living During the Transformation Period in the Podkarpackie Province, Poland

\"textSummary Peny tekst (654 KB)

Monika Paziak 

 s. 107-116

The Spatial Distribution of Living Standards in the Maopolskie Province

\"textSummary Peny tekst (320 KB)

Joanna Wicaw-Michniewska 

 s. 117-130

Life Quality and Standard of Cracow Suburbs Inhabitants

\"textSummary Peny tekst (476 KB)

Anna Winiarczyk-Raniak 

 s. 131-140

The Urban Quality of Life Assessment Along the Section: Cracow City-Centre - Town of Skaa

\"textSummary Peny tekst (77 KB)

© IGiGP UJ "2022"