Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GWNA
Czasopisma
Wydawnictwa ksikowe
Publikacje

Nowoci wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia spoeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2004 roku

Effectiveness geographical space quality of life

Effectiveness geographical space quality of life

Paszkowski M. (red.), 2004, Effectiveness geographical space quality of life, Prace Geograficzne, z. 114.

Recenzje: Tadeusz Stryjakiewicz

ISSN 1644-3586

Jzyk publikacji: angielski

Cena: 13.65 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje rwnie moliwo zoenia zamwienia przez internet. Przy zamwieniach on line do ceny ksiki doliczany jest koszt wysyki (Poczta Polska).

Spis treci

Micha Paszkowski, Lidia Luchter 

 s. 7-21

The Relationship Between Labour Productivity in Manufacturing and Energy Sectors and the GDP Per Capita in International Benchmarking

\"textSummary Peny tekst (374 KB)

Maciej Huculak 

 s. 23-35

The Spatial Consequences of Globalisation in the European Brewing Industry

\"textSummary Peny tekst (342 KB)

Bolesaw Domaski 

 s. 37-54

Local and Regional Embeddedness of Foreign Industrial Investors in Poland

\"textSummary Peny tekst (92 KB)

Lidia Luchter 

 s. 55-69

Reducing Gas Pollution at Polish Public Power Utilities. The Development and Spatial Patterns.

\"textSummary Peny tekst (644 KB)

Arkadiusz Koo 

 s. 71-84

The Urban Rail Transport as an Element of the Urban Quality of Life in Poland

\"textSummary Peny tekst (745 KB)

Wojciech Jarczewski 

 s. 85-92

The Conditions for Gaining Self-Government by Local Communities Based on the Example of Newly Emerged Municipalities in Upper Silesia (Poland)

\"textSummary Peny tekst (178 KB)

Agnieszka Sobala-Gwosdz 

 s. 93-106

The Change in the Rural Standard of Living During the Transformation Period in the Podkarpackie Province, Poland

\"textSummary Peny tekst (654 KB)

Monika Paziak 

 s. 107-116

The Spatial Distribution of Living Standards in the Maopolskie Province

Przestrzenne zrnicowanie poziomu ycia ludnoci wojewdztwa maopolskiego

Summary: The author identifies the spatial distribution of the standards of living in the Maopolskie Province during 1988-1997

Sowa kluczowe (w jzyku angielskim): Maopolskie Voivodship, standard of living, standardisation, synthetic standard of living index

Prace Geograficzne, 2004, z. 114, s. 107-116.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Peny tekst (320 KB)

Joanna Wicaw-Michniewska 

 s. 117-130

Life Quality and Standard of Cracow Suburbs Inhabitants

\"textSummary Peny tekst (476 KB)

Anna Winiarczyk-Raniak 

 s. 131-140

The Urban Quality of Life Assessment Along the Section: Cracow City-Centre - Town of Skaa

\"textSummary Peny tekst (77 KB)

© IGiGP UJ "2022"