Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2005 roku

Geografia i Sacrum, tom 1

Geografia i Sacrum, tom 1

Domański B., Skiba S. (red.), 2005, Geografia i Sacrum, tom 1, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Alicja Zemanek

ISBN 83-88424-42-4

Język publikacji: polski

Cena: 21.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

 

 

Strona tytułowa, spis treści

Pełny tekst (134 KB)

 

 s. 15-34

Charakterystyka dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego prof. dr. hab. Antoniego Jackowskiego

Pełny tekst (1.7 MB)

Franciszek Ziejka 

 s. 51-62

Książka - pielgrzym

The Pilgrim Book

Summary: At the turn of 1925/1926, the Association of Polish Artists Sztuka published Dzieła malarskie, a wonderful album of paintings by the eminent Polish artist Stanisław Wyspiański, in a limited print run of 2500 copies. The large volume included an introduction by Stanisław Przybyszewski and Tadeusz Żuk-Skarszewski and 193 figures, including 23 in full colour. The complete and meticulously prepared book sold quickly and became a true rarity even before WW2. One copy was bought by Jan Gawroński (1892-1983), a professional diplomat who represented Poland in Vienna during 1933-1938. Mr. Gawroński probably purchased the book already in 1926, in the year of his marriage with the Italian Luciana Frassati. Ever since, the book would accompany the family's many travels. In 1938, after the Anschluss of Austria by the German army Gawroński returned to Warsaw. In late spring of 1939, he sent his wife and three youngest children to Rome to join them with the other three children later during the summer. Thus, the Dzieła malarskie went to Rome and constituted a jewel of the Gawrońskis' private library. On 1 September 1939, Germany started the Second World War. In October, Hitler issued a decree carving out of the conquered Poland a Generalgouvernement with its capital in Cracow. Following one of the first decisions of the new German authorities Gestapo arrested professors of the Jagiellonian University of Cracow on 6 November 1939. Three days later the professors were sent to Wrocław and later to the Sachsenhausen concentration camp. The arresting of the Cracow's professors resonated across the world. Polish diplomats in London, Paris, Ottawa, Montreal and New York launched a broad campaign to defend the Polish professors. Soon, the Holy See and representatives of several governments joined the campaign. In Rome the campaign was conducted by what was called the Rome Committee. Mr. Jan Gawroński contacted the Committee and offered that his wife, Mrs. Luciana Frassati-Gawrońska could deliver a written memorandum defending the Cracow's professors to the Italian prime minister. It was probably under her influence that Benito Mussolini personally intervened in the matter with Hitler. The numerous measures undertaken to free the Cracow's professors came to fruition a few months later. On 8 February 1940, the Germans released 103 of the professors from the Sachsenhausen camp. Most the remaining 54 persons were relocated to Dachau. In Rome, the news of the release was received with a great relief. It was widely believed that Mussolini had played a significant role in the freeing of the professors and a decision was made to express gratitude for the assistance. The gratitude took shape of the very Dzieła malarskie book. Mrs. Luciana Frassati-Gawrońska personally presented the book, complete with a special inscription, to the Italian dictator at the Palazzo Venezia in Rome on 24 February 1940. In late October 1944, the Second Corps of the Polish Armed Forces fighting in the Apennine Peninsula approached the town of Predappio, the birthplace of Mussolini. When the Poles took the dictator's castle they found the book in the library. The book was saved by Colonel Jan Lechowicz, Commander of the Battalion of the Carpathian Rifles. In the recognition of the uniqueness of the volume the Wyspiański's Dzieła malarskie was given to General Władysław Anders, the General Commander of the Second Corps, the fact commemorated by a special dedication. The book followed General Anders to London and found its place in his library, where it remained until the General's death. It was then placed in the London-based Polish Historical Institute and the Museum of General Sikorski. In 1972, Leopold Kielanowski, a well known émigré theatrical actor and director, author and critic borrowed the book and used it to prepare the staging of the Wyspiański's play Wyzwolenie (or Liberation), at the Polish Theatre (Polski Teatr na Obczyźnie). The book remained with Kielanowski until his death in 1988. On 8 November 2004, Dr. Andrew Meeson-Kielanowski, a Londoner and Leopold Kielanowski's nephew, together with his wife visited the office of Mr. Franciszek Ziejka, the Rector of the Jagiellonian University of Cracow. Dr. Meeson-Kielanowski presented the Dzieła malarskie to Mr. Ziejka asking for it to be placed in the Jagiellonian Library. Such was the will of the authorities of the Historical Institute and the Museum of Władysław Sikorski, and of Leopold Kielanowski's family. The Rector agreed and thus bringing to the end the long pilgrimage of the volume published 80 years earlier.

Domański B., Skiba S. (red.), 2005, Geografia i Sacrum, tom 1, IGiGP UJ, Kraków, s. 51-62.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 83-88424-42-4

Pełny tekst (1.3 MB)

Maria Baranowska-Janota 

 s. 65-72

Europejska konwencja krajobrazowa a ochrona krajobrazu w Polsce

\"textSummary Pełny tekst (210 KB)

Bronisław Górz 

 s. 73-84

Mieszkańcy Podhala na przełomie wieków (1998-2002)

\"textSummary Pełny tekst (204 KB)

Czesław Guzik 

 s. 85-93

Zmiany użytkowania ziemi i sposobów gospodarowania w rolnictwie Podhala

\"textSummary Pełny tekst (175 KB)

Bogdana Izmaiłow, Anna Michno 

 s. 95-104

Zróżnicowanie antropogenicznych przemian środowiska przyrodniczego Wysp Zielonego Przylądka

\"textSummary Pełny tekst (831 KB)

Adam Jelonek 

 s. 105-112

O demograficznej perspektywie naboru kandydatów na wyższe uczelnie Krakowa

\"textSummary Pełny tekst (444 KB)

Bronisław Kortus 

 s. 113-122

Rola geografii w kształtowaniu świadomości morskiej Polaków

\"textSummary Pełny tekst (218 KB)

Andrew Charlesworth, Robert Guzik, Michał Paszkowski, Alison Stenning 

 s. 123-134

Przestrzenne bariery upamiętnienia. Oświęcim i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

\"textSummary Pełny tekst (682 KB)

Małgorzata Pietrzak 

 s. 135-146

Postrzeganie krajobrazu i ochrony polskich Karpat

\"textSummary Pełny tekst (1.0 MB)

Florian Plit 

 s. 147-153

Czy geografia jest nauką teologiczną?

\"textSummary Pełny tekst (148 KB)

Andrzej Richling 

 s. 155-159

O potrzebie działań prowadzących do integracji geografii

\"textSummary Pełny tekst (169 KB)

Stefan Skiba, Marek Drewnik, Andrzej Kacprzak, Marcin Żyła, Ewelina Żelazowska 

 s. 161-169

Pokrywa glebowa rejonu kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego

\"textSummary Pełny tekst (1.0 MB)

Maria Soja 

 s. 171-180

Struktura narodowościowa i etniczna Polski w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 20 maja 2002 r.

\"textSummary Pełny tekst (891 KB)

Janina Trepińska 

 s. 181-189

Zjawiska optyczne w atmosferze i ich interpretacja

\"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Andrzej Zborowski 

 s. 191-202

Quo vadis Cracovia, czyli prognoza ludności miasta

\"textSummary Pełny tekst (753 KB)

Wiesław Ziaja 

 s. 203-209

Wyspy Owcze - przyroda i człowiek

\"textSummary Pełny tekst (539 KB)

Ks. Jan Maciej Dyduch 

 s. 213-220

Pielgrzymowanie do sanktuariów w świetle przepisów kościelnych

\"textSummary Pełny tekst (181 KB)

Ks. Adam Kubiś 

 s. 221-234

Aktualność męczeństwa św. Stanisława, biskupa krakowskiego

\"textSummary Pełny tekst (264 KB)

Abp. Agostino Marchetto 

 s. 235-243

Ecumenismo della santita il pellegrinaggio agli inizi del terzo millennio. Riflessioni pastorali

\"textSummary Pełny tekst (220 KB)

Andrzej A. Napiórkowski OSPPE 

 s. 245-252

Jedność Kościoła i świata

\"textSummary Pełny tekst (172 KB)

Krzysztof Ołdakowski SI 

 s. 253-264

Śladami Boga w historii - pielgrzymki Jana Pawła II w Roku Wielkiego Jubileuszu do miejsc związanych z historią zbawienia

\"textSummary Pełny tekst (219 KB)

Ks. Maciej Ostrowski 

 s. 265-274

Przestrzeń pielgrzymowania jako kategoria teologiczna

\"textSummary Pełny tekst (213 KB)

Jan Pach OSPPE 

 s. 275-290

Pielgrzymie dziedzictwo Jana Pawła II w Jasnogórskim Sanktuarium

\"textSummary Pełny tekst (238 KB)

Ks. Teofil Siudy 

 s. 291-301

Sanktuaria maryjne w posłudze ewangelizacyjnej Kościoła według Jana Pawła II

\"textSummary Pełny tekst (256 KB)

Ks. Ireneusz Skubiś 

 s. 303-313

Zawierzenie Matce Bożej Jasnogórskiej w środkach społecznej komunikacji na przykładzie "Niedzieli"

\"textSummary Pełny tekst (231 KB)

Rev. Noël Treanor 

 s. 315-328

Na drodze św. Jakuba, z Komisją Konferencji Biskupów Unii Europejskiej w kwietniu 2004 r.

\"textZarys treści Pełny tekst (245 KB)

Ks. Jan Wal 

 s. 329-337

Rola dialogu interdyscyplinarnego w badaniach eklezjograficznych

\"textSummary Pełny tekst (184 KB)

Symeon J. Barcik OFMConv 

 s. 341-348

Bazylika Franciszkanów w Krakowie ośrodkiem kultu i sztuki

\"textSummary Pełny tekst (666 KB)

Ks. Władysław Gasidło 

 s. 349-359

Pielgrzymki do grobu św. Jana z Kęt w okresie przedkanonizacyjnym

\"textSummary Pełny tekst (196 KB)

Ks. Jan Górecki 

 s. 361-372

Ślubowana pielgrzymka gliwiczan na Jasną Górę w 1626 r.

\"textSummary Pełny tekst (650 KB)

Stanisław Hodorowicz 

 s. 373-380

Podhalańca refleksja o modlitwie. Wykład wygłoszony na VII światowych rekolekcjach podhalańskich - Rzym 2004

\"textSummary Pełny tekst (164 KB)

Ludwik Kaszowski OSPPE 

 s. 381-390

Pielgrzymka znakiem obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000 według Jana Pawła II

\"textSummary Pełny tekst (205 KB)

Ks. Józef Mandziuk 

 s. 391-401

Dzieje koronowanych wizerunków maryjnych zza Buga w Polsce powojennej

\"textSummary Pełny tekst (202 KB)

Wojciech Mruk 

 s. 403-413

Haec sunt peregrinationes terre sancte de Jerosolim - przewodnik po Ziemi Świętej pochodzący z XIV-wiecznego rękopisu

\"textSummary Pełny tekst (218 KB)

Wiesław Franciszek Murawiec OFM 

 s. 415-426

Bracia mniejsi, zwani bernardynami, w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1468-1628

\"textSummary Pełny tekst (219 KB)

Ks. Daniel Olszewski 

 s. 427-433

Sanktuaria maryjne na terenie diecezji kielecko-krakowskiej w pierwszej połowie XIX w.

\"textSummary Pełny tekst (268 KB)

Danuta Quirini-Popławska 

 s. 435-446

Pobożność późnośredniowiecznych Wenecjan w świetle testamentów notarialnych z Archivio di Stato w Wenecji

\"textSummary Pełny tekst (200 KB)

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM 

 s. 447-463

Bernardyńskie studium filozoficzno-teologiczne we Lwowie do 1785 r.

\"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Janusz Zbudniewek OSPPE 

 s. 465-474

Przewodnik duchowy dla pielgrzymów o. Ksawerego Rottera (1708-1784)

\"textSummary Pełny tekst (163 KB)

© IGiGP UJ "2022"