Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2005 roku

Pielgrzymki a sakralizacja przestrzeni

Pielgrzymki a sakralizacja przestrzeni

Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2005, Pielgrzymki a sakralizacja przestrzeni, Peregrinus Cracoviensis, z.16.

Język publikacji: polski

Spis treści

 

 s. 7-12

Wstęp

Pełny tekst (100 KB)

 

 s. 13

Od Redakcji

Pełny tekst (31 KB)

 

 s. 15-20

Profesor Antoni Jackowski jako twórca geografii religii w Polsce

Pełny tekst (72 KB)

 

 s. 21-29

Publikacje prof. dr. hab. Antoniego Jackowskiego z zakresu geografii religii i geografii pielgrzymek

Pełny tekst (161 KB)

Wojciech Mruk  

 s. 33-40

Sułtan ma sześć słoni i jedną bestię, którą nazywają Zarapha Świat egzotycznej przyrody w relacjach łacińskich pątników odwiedzających Ziemię Świętą w XIV w.

\"textSummary Pełny tekst (153 KB)

Helena Karczyńska, Joanna Szczepankiewicz-Battek  

 s. 41-52

Działalność misyjna Jednoty Braterskiej

\"textSummary Pełny tekst (303 KB)

Agata Mirek 

 s. 53-69

Kościół na Słowacji w godzinie wielkiej próby Totalitaryzm komunistyczny w walce z Kościołem katolickim na Słowacji w latach 1948-1989

\"textSummary Pełny tekst (279 KB)

Robert Górski 

 s. 71-76

Brazylia: między wiarą a religią

\"textSummary Pełny tekst (450 KB)

Elżbieta Przybył 

 s. 77-92

Archipelag Sołowiecki i idea sakralizacji przestrzeni

\"textSummary Pełny tekst (393 KB)

Lucyna Przybylska 

 s. 93-100

Hierotoponimy Przykład Gdyni

\"textSummary Pełny tekst (587 KB)

Anna Więcek 

 s. 101-114

Wybrane aspekty przestrzeni sepulkralnej Krakowa

\"textSummary Pełny tekst (1.0 MB)

Elżbieta Bilska-Wodecka, Franciszek Mróz  

 s. 115-128

Sanktuaria Pańskie. Zarys problematyki

\"textSummary Pełny tekst (344 KB)

Monika Zachwieja 

 s. 129-138

Sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu jako ośrodek kultu maryjnego

\"textSummary Pełny tekst (665 KB)

Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan 

 s. 139-148

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Kevelaer Katolicka "oaza" w protestanckiej Westfalii Północnej

\"textSummary Pełny tekst (867 KB)

Mirosław Mika, Katarzyna Rotter 

 s. 149-157

Pielgrzymowanie Polaków z Zaolzia jako przejaw życia religijnego mniejszości polskiej w Czechach

\"textSummary Pełny tekst (179 KB)

Alicja Andryszczak 

 s. 159-165

Taizé - Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię

\"textSummary Pełny tekst (136 KB)

Andrzej Efrem Obruśnik OFM 

 s. 167-182

Obraz Matki Bożej Leżajskiej

\"textSummary Pełny tekst (237 KB)

Izabela Kapera 

 s. 183-191

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu

\"textSummary Pełny tekst (1021 KB)

Renata Banasik 

 s. 193-198

Dzieje obrazu i kultu Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach

\"textSummary Pełny tekst (138 KB)

Grażyna Holly 

 s. 199-214

Wezwania świątyń chrześcijańskich w Bieszczadach Wysokich w XIX-XX w

\"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Janusz Górecki 

 s. 215-234

Bukowina jako wielokulturowa przestrzeń - w przeszłości i współcześnie

The Bukovina Region as a Multicultural Space - the Past and Present

Summary: Bukovina is a historical and geographical region situated in the present-day Ukraine and Romania, a part of the historical land of Moldova. "The Switzerland of the East", "Europe in a miniature" - these are some of the popular names of Bukovina, tending to show its special, multicultural image, linked to the ethnic diversity of the area. Assuming that it is a unique culture that best defines a nation it is fair to say that this region constitutes a multicultural space, as this name perfectly corresponds to the very sense of a frontier region like Bukovina. Multiculturalism may be found in a situation of a region being inhabited by different social groups (of different languages, religions, systems of values, etc.) that recognize and accept such differentiations.
The study area was characterized by considerable national diversity as far back as during the Moldovian times. This continued during the Habsburg rule. In 1910, the region was inhabited by the Ukrainians, Romanians, Jews, Germans, Poles, Hungarians, Lipovians (Russians), Czechs, Slovaks, Armenians, Gypsies and others, not listed in the statistics because of their low numbers. A population increase that took place during the Habsburg rule was mostly caused by the Viennese government's colonization policy intended to boost Bukovina's economic development. The region's religious diversity is clearly linked with its ethnic diversity. Bukovina may be regarded as a frontier region where its communities, of various religious denominations, come in contact with each other and where some re ligions may be common for some ethnic groups, whereas for others not. According to the 1910 census, the Orthodox Church had the most of followers, followed by Judaism and the Roman Catholic Church. The numbers of Greek-Catholics, Protestants, the Old Believers and Armenians of both Latin and Eastern rites were much lower. If a distinction were to be made between the Progressive (Haskala followers) and the Orthodox Jews (mostly Hasidic); between the adherents of Calvinism and Lutheranism among the Protestants and between the ‘popists' and ‘non-popists' among the "Old Believers", then the number of confessions present in Bukovina would have been higher than the number of ethnic groups.
Bukovina has a history of conflicts concerning its political status or a domination of certain ethnic groups in the political and economical life of the region. However, these problems have never concealed the land's unique system of values running through all of its communities.
An important aspect of cultural differentiation of present-day Bukovina is the existence of folk-music bands playing music of their ethnic groups, but often borrowing from other communities of the region. The idea of multiculturalism of Bukovina is manifested e.g. by the International Folklore Festival "Bukovina Meetings" which has been organized since 1990.
The multicultural space of Bukovina, as an experiment of cohabitation, was not given the chance of existence in its old form. Perhaps it has been regarded in a far too wide almost mythological dimension remaining a unique example for the contemporary population, also as an effect of decay of its national structure, caused mostly by the two World Wars. This is manifested e.g. by ignoring the aspect of competition or even confrontation between different ethnic societies living in the region.
In the opinion of the author, the current phenomenon of the homo bucovinensis survived the decay of the multinational society of Bukovina. It survived the physical destruction of region's ethnic mix, while the awareness and the system of values of its inhabitants remained alive. What is important to note is that the destruction was caused by a "third party", i.e. by circumstances beyond control of the region's peoples.

Peregrinus Cracoviensis, 2005, z.16, s. 215-234.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Pełny tekst (916 KB)

Beata Gładyś, Janusz Górecki 

 s. 235-250

Pielgrzymki chasydów do grobów cadyków we współczesnej Polsce

\"textSummary Pełny tekst (745 KB)

Alicja Marciniak-Nowak, Halina Matlak 

 s. 251-258

Josefov - zachowane zabytki kultury żydowskiej w Pradze

\"textSummary Pełny tekst (971 KB)

Wojciech Maciejowski 

 s. 259-270

Ośrodki pielgrzymkowe buddyzmu na Sri Lance

\"textSummary Pełny tekst (1.5 MB)

Aneta Łojek 

 s. 271-277

Iwołgińsk - zreaktywowany ośrodek buddyzmu tybetańskiego w Rosji

\"textSummary Pełny tekst (373 KB)

Elżbieta Bilska-Wodecka, Małgorzata Ciemborowicz, Alicja Marciniak-Nowak, Halina Matlak, Izabela Sołjan 

 s. 279-286

Kult św Antoniego w Polsce na przykładzie wezwań kościołów oraz głównych ośrodków

\"textSummary Pełny tekst (903 KB)

© IGiGP UJ "2022"