Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia ludności"

Inne wydawnictwa z 2006 roku

Krakowskie suburbia i ich społeczność

Krakowskie suburbia i ich społeczność

Więcław-Michniewska J., 2006, Krakowskie suburbia i ich społeczność, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: Prof. dr hab. Adam Jelonek, Prof. dr hab. Zygmunt Górka

ISBN 978-83-88424-22-9

Język publikacji: polski

Cena: 23.10 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Przedmowa  ....7

1.  Wstęp ....9

1.1.  Cele, układ i zakres pracy . ....9

1.2.  Materiały źródłowe i metody pracy ....11

1.3.  Przegląd literatury . ....13

2.  Identyfikacja suburbiów w przestrzeni regionu miejskiego ....21

2.1.  Suburbia i strefy zabudowy suburbialnej na świecie a krakowskie osiedla suburbialne ....21

2.2.  Lokalizacja suburbiów na tle stref regionu miejskiego ....30

3.  Mieszkańcy krakowskich suburbiów ....35

3.1.  Wprowadzenie ....35

3.2.  Struktury płci, wieku oraz stanu cywilnego mieszkańców suburbiów ....36

3.3.  Struktura wykształcenia mieszkańców suburbiów ....48

3.4.  Struktura zatrudnienia i źródeł utrzymania mieszkańców suburbiów ....55

3.5.  Społeczno-ekonomiczne cechy mieszkańców suburbiów ....73

4.  Migracje mieszkańców krakowskich suburbiów ....91

4.1.  Zasięg migracji mieszkańców suburbiów ....91

4.2.  Przyczyny migracji mieszkańców suburbiów ....95

5.  Suburbia w Krakowie w ocenie ich mieszkańców ....99

5.1.  Badania jakości życia w Polsce i za granicą ....99

5.2.  Jakość życia w krakowskich suburbiach w ocenie ich mieszkańców ....104

6.  Zabudowa suburbiów ....113

6.1.  Fizjonomia zabudowy suburbialnej ....113

6.2.  Warunki mieszkaniowe ....126

7.  Zakończenie ....133

Literatura  ....137

Summary   ....153

Spis rycin  ....161

Spis tabel  ....165

Spis fotografii  ....169

© IGiGP UJ "2022"