Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Informatory"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Uniwersytet Jagielloński Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Jagielloński Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Baścik M., Jackowski A. (red.), 2010, Uniwersytet Jagielloński Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, IGiGP UJ, Kraków.

Zaktualizowana w 2010 r. wersja informatora wydanego po raz pierwszy w 2006 roku

ISBN 978 83 88424 18 2

Język publikacji: polski

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (9.0 MB)

Spis treści

  Wstęp ....7

  Dyrekcja, Sekretariat Ogólny ....9

STUDIA 

  Studia Stacjonarne z Geografii ....13

  Studia Niestacjonarne z Geografii. Specjalności: geografia fizyczna i geografia społeczno-ekonomiczna ....15

  Studia Niestacjonarne z Geografii. Specjalność: turystyka ....16

  Studia Podyplomowe Systemów Informacji Geograficznej UNIGIS ....18

  Studia Doktoranckie ....19

  Studia Stacjonarne Biologiczno-Geograficzne ....20

PRACOWNIE KOMPUTEROWE I LABORATORIA 

  Pracownie komputerowe ....23

  Laboratorium systemów informacji geograficznej (GIS) ....23

  Laboratorium hydrochemiczne ....23

  Laboratorium badania gleb ....24

  Laboratoria geomorfologiczne ....24

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY EDUKACYJNE 

  Międzynarodowe programy edukacyjne ....29

KOŁO GEOGRAFÓW UJ 

  Koło Geografów UJ ....33

DZIEJE GEOGRAFII W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM 

  Dzieje geografii w Uniwersytecie Jagiellońskim ....39

ZAKŁADY I PRACOWNIE 

  Zakład Geomorfologii ....63

  Zakład Geografii Fizycznej ....66

  Zakład Klimatologii ....69

  Zakład Hydrologii ....73

  Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb ....76

  Zakład Kartografii i Teledetekcji ....79

  Zakład Systemów Informacji Geograficznej ....81

  Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa ....84

  Zakład Rozwoju Regionalnego ....87

  Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej ....90

  Zakład Geografii Religii ....93

  Pracownia Dydaktyki Geografii ....96

  Pracownia Metod Ilościowych ....98

  Pracownicy obsługi ....100

STACJE NAUKOWE 

  Stacja Naukowa IGiGP UJ w Łazach k. Bochni ....103

  Stacja Naukowa IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej k. Dobczyc ....105

  Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii IGiGP UJ ....107

BIBLIOTEKA I ZBIORY KARTOGRAFICZNE 

  Biblioteka Nauk Przyrodniczych ....111

  Zbiory Kartograficzne ....114

PRACOWNIA WYDAWNICZA 

  Pracownia Wydawnicza ....119

WYBRANE PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE 

  Prace z zakresu geomorfologii ....123

  Prace z zakresu geografii fizycznej ....125

  Prace z zakresu gleboznawstwa i geografii gleb ....125

  Prace z zakresu klimatologii ....127

  Prace z zakresu hydrologii ....129

  Prace z zakresu kartografii i GIS ....131

  Prace z zakresu geografii ludności, osadnictwa i użytkowania ziemi ....133

  Prace z zakresu geografii przemysłu oraz rozwoju regionalnego ....135

  Prace z zakresu turystyki ....138

  Prace z zakresu geografii religii ....140

  Prace z zakresu dydaktyki geografii ....140

  Wydawnictwa Jubileuszowe ....142

  Prace z zakresu geografii regionalnej ....142

  Monografie wielotematyczne ....144

  Wydawnictwa encyklopedyczne ....147

  Mapy i atlasy ....147

PUBLIKACJE SERYJNE IGiGP UJ 

  Prace Geograficzne ....153

  Peregrinus Cracoviensis ....153

PROJEKTY BADAWCZE 

  Projekty badawcze ....159

© IGiGP UJ "2022"