Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Informatory"

Inne wydawnictwa z 2006 roku

Sprawozdanie i historia Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1981-2006

Sprawozdanie i historia Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1981-2006

Walczak I. (red.), 2006, Sprawozdanie i historia Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1981-2006, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-26-7

Język publikacji: polski

Cena: 5.25 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Przedmowa  ....7

1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA GEOGRAFÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W LATACH 1981-2006  ....9

  Statut KGUJ (Michał Plaza) ....9

  Działalność Zarządu KGUJ (Michał Plaza) ....16

  Działalność naukowa (Anna Łobodzińska) ....27

  Działalność sekcji (Monika Żarnowiecka) ....39

  EGEA (Izabela Walczak) ....43

  Konferencje naukowe i działalność ogólnopolska (Agata Owczarek) ....47

  Krajowe wy­jaz­dy po­znaw­cze (Anita Ber­na­tek) ....53

  Wyjazdy zagraniczne (Sła­wo­mir Szot) ....55

  "Globusik" - działalność wydawnicza (Agata Warchalska) ....59

  Działalność towarzyska (Alina Berniak) ? ....65

  Lista człon­ków 1981-2006 (Izabela Wal­czak) ....68

  Charakterystyka członków KGUJ (Anna Łobodzińska, Izabela Walczak) ....80

2. DZIEJE KOŁA GEOGRAFÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W LATACH 1881-2006  ....87

  Krótka historia KGUJ z lat 1881-1980 (Dominik Płoskonka) ....87

  Historia KGUJ w latach 1981-2006 (Izabela Walczak) ....95

3. WSPOMNIENIA O KOLE  ....99

  Moje Koło (O. Ludwik Kaszowski OSPPE) ....99

  Garść wspomnień (Stanisław Kędzia) ....102

  Gruzja 1988 (Jacek Kozak) ....104

  Do Koła drogą prostą (Paweł Struś) ....107

© IGiGP UJ "2022"