Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2006 roku

Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2006 , Peregrinus Cracoviensis, z. 17.

Nakład wyczerpany.

Recenzje: ks. Maciej Ostrowski

ISSN 1425-1922

Język publikacji: polski

Spis treści

Antoni Jackowski 

 s. 7-10

Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski - Pasterz, Ojciec i Przyjaciel

Pełny tekst (54 KB)

ks. Grzegorz Ryś 

 s. 11-18

Wobec przyspieszającej historii. Kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski (1978-2005)

Pełny tekst (227 KB)

Roman Jusiak OFM 

 s. 19-32

Papieska Kalwaria

\"textSummary Pełny tekst (228 KB)

Wiktor Szymborski 

 s. 33-44

Źródła do dziejów ruchu pielgrzymkowego - próba klasyfikacji

\"textSummary Pełny tekst (206 KB)

Bohdan Małysz 

 s. 45-58

Renesansowy opis pielgrzymki Kryštofa Haranta z Czech do Ziemi Świętej i Egiptu

\"textSummary Pełny tekst (227 KB)

Lucyna Przybylska 

 s. 59-68

Model przestrzeni sakralnej Gdyni

The Model of Sacral Space of Gdynia

Summary: The basis for the creation of the model of the sacral space of Gdynia was formed by the cartogram presenting the density of sacred places in Gdynia, whereas the following factors shaping the sacred space of the city were considered: territorial development, spatial structure of the city, and historical settlement conditions. The model differentiates two districts characterised with a low (B) and high (A) density of sacred sites. As concerns the area, the two districts are not much varied, whereas in the latter, there are many more sacred objects and sites. District B contains the land included in the borders of Gdynia after 1945, while district A constitutes the city's pre-war territory, with three times more sacred sites. Also, both districts have a different sacred space structure: the district of "young Gdynia" is characterised with a larger share of crosses, roadside shrines and crosses, the lack of monastery, cemetery or hospital chapels and chapels at homes for the disabled, and there is just one non-Roman Catholic church. The district included in the city after the war presently features a greater share of farming and green lands, and its sacral landscape is dominated by small architecture facilities that constitute 3/4 of its sacred sites, which means an almost 40% share in the number of crosses, roadside shrines and statues in Gdynia. District A features a smaller sub-district characterised with a very high density of sacred sites (A2), gathering most of district A's sacred sites. On Gdynia's city map, the area corresponds to the belt of residential areas along the transport line, where 2/3 of sacral objects and sites are located, as in the city's pre-war borders. Within district A2, sub-district A1 was drawn, characterised with the highest density of sacred sites in the city, which can be referred to as the sacral centre. In fact, district A1 constitutes 4 km2 of the administrative-shopping-service centre of the city centre and surrounding districts, where half of the sacred sites of the selected belt are located or, when comparing to the scale of the entire city, almost ź of their total number. Moreover, districts A and B feature two smaller and two greater centres of sacral objects and sites (A3, B3, A4, B4). On the map of Gdynia, districts A4 and B4 correspond to districts with one or two parishes established in the post-war period. In turn, districts A3 and B3 are characterised with a church dating back to mediaeval times, and three parishes established mostly in the last two decades of the 20th century.

Peregrinus Cracoviensis, 2006, z. 17, s. 59-68.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1425-1922

Pełny tekst (534 KB)

Rafał Quirini-Popławski, Łukasz Quirini-Popławski 

 s. 69-84

Losy świątyń rzymskokatolickich w Beskidach Wschodnich po 1939 r.

\"textSummary Pełny tekst (653 KB)

Sławoj Tanaś 

 s. 85-100

Tanatoturystyka - kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej

\"textSummary Pełny tekst (215 KB)

Agnieszka Kopińska 

 s. 101-112

Udział Polaków w Europejskim Spotkaniu Młodych w Lizbonie 2004/2005

\"textSummary Pełny tekst (620 KB)

Konrad Głębocki 

 s. 113-128

Rola administracji publicznej w organizacji VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie

\"textSummary Pełny tekst (233 KB)

ks. Jan Górecki 

 s. 129-136

Pielgrzymowanie Morawian i Słowaków do Matki Bożej Piekarskiej w XIX wieku

\"textSummary Pełny tekst (156 KB)

Franciszek Mróz 

 s. 137-148

Pielgrzymowanie do sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie

\"textSummary Pełny tekst (617 KB)

ks. Wojciech Prusowski 

 s. 149-162

Współczesny ruch pątniczy do sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej

\"textSummary Pełny tekst (844 KB)

Marcin Turzyński 

 s. 163-186

Działalność Apostolatus Maris na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego

\"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Beata Gładyś 

 s. 187-196

Rozwój chasydzkiego ośrodka pielgrzymkowego w Leżajsku

\"textSummary Pełny tekst (957 KB)

Wojciech Maciejowski 

 s. 197-206

Meteora - święte klasztory Grecji

\"textSummary Pełny tekst (890 KB)

Bogusława Dorywalska 

 s. 207-216

Szlakiem Ecclesia Cluniacensis

\"textSummary Pełny tekst (589 KB)

© IGiGP UJ "2022"