Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2006 roku

Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2006 , Peregrinus Cracoviensis, z. 17.

Nakład wyczerpany.

Recenzje: ks. Maciej Ostrowski

ISSN 1425-1922

Język publikacji: polski

Spis treści

Antoni Jackowski 

 s. 7-10

Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski - Pasterz, Ojciec i Przyjaciel

Pełny tekst (54 KB)

ks. Grzegorz Ryś 

 s. 11-18

Wobec przyspieszającej historii. Kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski (1978-2005)

Pełny tekst (227 KB)

Roman Jusiak OFM 

 s. 19-32

Papieska Kalwaria

\"textSummary Pełny tekst (228 KB)

Wiktor Szymborski 

 s. 33-44

Źródła do dziejów ruchu pielgrzymkowego - próba klasyfikacji

\"textSummary Pełny tekst (206 KB)

Bohdan Małysz 

 s. 45-58

Renesansowy opis pielgrzymki Kryštofa Haranta z Czech do Ziemi Świętej i Egiptu

\"textSummary Pełny tekst (227 KB)

Lucyna Przybylska 

 s. 59-68

Model przestrzeni sakralnej Gdyni

\"textSummary Pełny tekst (534 KB)

Rafał Quirini-Popławski, Łukasz Quirini-Popławski 

 s. 69-84

Losy świątyń rzymskokatolickich w Beskidach Wschodnich po 1939 r.

Fates of the Roman Catholic Churches in Beskidy Wschodnie Mts after 1939

Summary: Article presents histories (obscure till now) of the Roman Catholic churches in Beskidy Wschodnie Mts after the beginning of the World War II. The structure of the Roman Catholic Church was not wider developed in these mountain province until the beginning of partition time. It was only in half of XIX c., when relatively big number of the independent parishes has been erected. In Autumn 1939 in the Beskidy Wschodnie Mts stood 13 parish churches, and at least further 3 were in the process of construction (Fig. 1). In post-war period Roman Catholic churches on this territory were systematically destroyed and liquidated. Five parish churches has been completely destroyed (Borynia, Łomna, Schodnica, Synowódzko Wyżne, Wełdzirz). One should point out, that all from them, beside the one in Synowódzko Wyżne, have survived the WW II fights and has been finally destroyed in post-war years. The remaining churches has to play different sorts of secular functions, but their architecture has underwent deeper changes. In the church in Turka (Photo 1) and Bitków gymnastic halls were arranged, in Komarniki and Delatyn (Photo 3) - a food storehouses, in Ludwikówka - a shop and in Borynia - a cinema (Photo 2). More original purposes were invented for the churches in Skole (municipal power station), Majdan (holiday house), Wygoda (seat of the local communist party committee, seat of the pioneers club and other) (Photo 4) and Podbuż (painters' workshop). Despite these new functions their technical state became worse and worse. Very exceptional was the situation of the church in Feliciental (Photo 5), without any new role during long time, consequently adapted by Orthodox Church (Tab. 1). After 1989 seven of still existing temples restarted having sacral character - four of them has been granted back to the Roman Catholic church (Delatyn, Komorniki, Turka, Skole), three transformed to the Orthodox churches (Feliciental, Ludwikówka, Wygoda). Next four still have their secular functions. New church has been built exclusively in Borynia (on the place of the older one, destroyed in 1965) (Tab. 2).

Peregrinus Cracoviensis, 2006, z. 17, s. 69-84.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1425-1922

Pełny tekst (653 KB)

Sławoj Tanaś 

 s. 85-100

Tanatoturystyka - kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej

\"textSummary Pełny tekst (215 KB)

Agnieszka Kopińska 

 s. 101-112

Udział Polaków w Europejskim Spotkaniu Młodych w Lizbonie 2004/2005

\"textSummary Pełny tekst (620 KB)

Konrad Głębocki 

 s. 113-128

Rola administracji publicznej w organizacji VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie

\"textSummary Pełny tekst (233 KB)

ks. Jan Górecki 

 s. 129-136

Pielgrzymowanie Morawian i Słowaków do Matki Bożej Piekarskiej w XIX wieku

\"textSummary Pełny tekst (156 KB)

Franciszek Mróz 

 s. 137-148

Pielgrzymowanie do sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie

\"textSummary Pełny tekst (617 KB)

ks. Wojciech Prusowski 

 s. 149-162

Współczesny ruch pątniczy do sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej

\"textSummary Pełny tekst (844 KB)

Marcin Turzyński 

 s. 163-186

Działalność Apostolatus Maris na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego

\"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Beata Gładyś 

 s. 187-196

Rozwój chasydzkiego ośrodka pielgrzymkowego w Leżajsku

\"textSummary Pełny tekst (957 KB)

Wojciech Maciejowski 

 s. 197-206

Meteora - święte klasztory Grecji

\"textSummary Pełny tekst (890 KB)

Bogusława Dorywalska 

 s. 207-216

Szlakiem Ecclesia Cluniacensis

\"textSummary Pełny tekst (589 KB)

© IGiGP UJ "2022"