Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Hydrologia"

Inne wydawnictwa z 2006 roku

Zlewnia. Właściwości i procesy

Zlewnia. Właściwości i procesy

Pociask-Karteczka J. (red.) , 2006, Zlewnia. Właściwości i procesy, Wyd. UJ, Kraków.

ISBN 978-83-233-2274-0

Język publikacji: polski

© IGiGP UJ "2022"