Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 1996 roku

Karpaty polskie. Przyroda, człowiek, działalność.

Karpaty polskie. Przyroda, człowiek, działalność.

Warszyńska J. (red.), 1996, Karpaty polskie. Przyroda, człowiek, działalność., Wyd. UJ, Kraków.

ISBN 83-233-0852-7

Język publikacji: polski

© IGiGP UJ "2022"