Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia ludności"

Inne wydawnictwa z 2007 roku

Świadomość regionalna Polaków na Bukowinie

Świadomość regionalna Polaków na Bukowinie

Górecki J., 2007, Świadomość regionalna Polaków na Bukowinie, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-424-29-8

Język publikacji: polski

Spis treści

1.Wstęp  ....9

  1.1. Wprowadzenie ....9

  1.2.Cel pracy i pytania badawcze; układ pracy ....10

  1.3. Metody i techniki badawcze ....11

  1.4. Podstawowe ustalenia terminologiczne ....12

  1.5. Dotychczasowe badania świadomości i tożsamości regionalnej ....22

  1.6. Stan badań dotyczących Polaków z Bukowiny ....24

2.Bukowina jako pogranicze etniczno-narodowe i kulturowe  ....27

  2.1. Położenie regionu i charakterystyka geograficzna ....27

  2.2. Zarys historyczny ....28

  2.3. Struktura etniczna regionu ....32

  2.4. Górale czadeccy ....43

3. Charakterystyka badanej próby  ....51

4. Identyfikacja respondentów z ich obszarem zamieszkania  55

5. Wyobrażenia przestrzenne regionu  ....59

  5.1. Postrzeganie zasięgu przestrzennego regionu ....59

  5.2. Postrzeganie odrębności regionalnych ....63

6. Ocena własności regionu  ....73

7. Postrzeganie grup etnicznych zamieszkujących region i postawy wobec nich  ....79

  7.1. Wyobrażenia na temat grup etnicznych zamieszkujących region ....79

  7.2. Identyfikacja i analiza dystansów etnicznych ....84

8. Podsumowanie i wnioski  ....97

Aneks: Kwestionariusz wywiadu  ....99

Bibliografia  ....103

Summary  ....111

Spis rycin  ....113

List of figures  ....115

Spis tabel  ....117

List of tabels  ....117

Spis fotografii  ....117

List of photographs  ....117

© IGiGP UJ "2022"