Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2007 roku

Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2007 , Peregrinus Cracoviensis, z. 18.

Nakład wyczerpany.

Recenzje: ks. Maciej Ostrowski

ISSN 1425-1922

Język publikacji: polski

Spis treści

ks. Grzegorz Ryś 

 s. 5-10

Pielgrzymowanie: modlitwa, turystyka, edukacja

\"textSummary Pełny tekst (92 KB)

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

 s. 13-27

Pielgrzymki jako przejaw solidarności międzyludzkiej

\"textSummary Pełny tekst (306 KB)

Roman Oktawian Jusiak OFM 

 s. 29-46

Sanktuarium religijne w kontekście środowiska społecznego i lokalnego

\"textSummary Pełny tekst (123 KB)

ks. Jan Górecki 

 s. 47-63

Fenomen pielgrzymowania Europejczyków do Rzymu na podstawie czasopisma Katolik (1869-1914)

\"textSummary Pełny tekst (298 KB)

ks. Andrzej Baczyński 

 s. 65-75

Spojrzenie na pielgrzymki Jana Pawła II oczami teologa i dziennikarza

\"textSummary Pełny tekst (107 KB)

Franciszek Mróz 

 s. 77-96

"Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło ..." Pielgrzymowanie i turystyka religijna do miasta rodzinnego Karola Wojtyły

\"textSummary Pełny tekst (987 KB)

Eugeniusz Rydz 

 s. 97-117

Sianowo jako ośrodek pielgrzymkowy na Pojezierzu Kaszubskim

\"textSummary Pełny tekst (320 KB)

Iwona Jażewicz 

 s. 119-138

Sanktuarium w Skrzatuszu jako miejsce kultu religijnego w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Sanctuary in Skrzatusz as a place of religious worship in Koszalin-Kołobrzeg Diocese

Summary: The main purpose of this paper was to present diocesan sanctuary of the Virgin Mary in Skrzatusz as place of religious worship. The article discloses the symptoms of forming the Virgin Mary's cult and the changes that were appearing within it, regarding historical conditions. It presents also the development of pilgrimage movement, which remains an important aspect of sanctuary's existence, moreover, the attention was paid to the social and demographic structure of the pilgrims, the motives of taking pilgrimage and the attempt was made to try estimate the scope and directions of sanctuary's influence. How the research has shown, the sanctuary in Skrzatusz has been playing for over 500 years a very important role in the mission of bruiting the faith. Generally, we can distinguish three elements that accompanied the process of shaping pilgrimage movement, and which defined the importance and meaning of the sanctuary: 1) historical events, 2) the role of the sanctuary in culture and priesthood of the region with the special attention paid to preserving Polish national identity on this area 3) geographical location of the sanctuary. According to the research taken, the diocesan sanctuary in Skrzatusz is visited by pilgrims from different age groups. People taking part in pilgrimage come to the sanctuary with different means of transport, and on foot. The significant share in the total number of pilgrims has the members of different social movements. The location of Skrzatusz on the route of walking pilgrimages to Częstochowa makes it the starting point of pilgrims from Koszalin-Kołobrzeg Diocese, who are going to Jasna Góra. The vast number of organized couch pilgrimages to Licheń and Częstochowa visit the sanctuary in Skrzatusz. The research show that the pilgrims come to the sanctuary of Skrzatusz all year round with the special intensification during the months of summer holidays. Because of the transit character of the place of religious worship of Skrzatusz, inhabitants of so distant cities like Łódź, Szczecin or Warsaw, visit it. Generally, the spatial scope of influence of the sanctuary can be defined as regional, because in the high share it is limited to the territory of the diocese, which was proved by numerous researches. It should be pointed out, that Skrzatusz has rather good communicational accessibility, but the tourist base is still in much worse condition. There are no places of accommodation for the pilgrims (despite the private rooms) and suitable points of gastronomy. There are plans of building Pilgrim's House in the period of 2007-2013.

Peregrinus Cracoviensis, 2007, z. 18, s. 119-138.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1425-1922

Pełny tekst (378 KB)

Adam Choiński, Lidia Kopka, ks. Andrzej Targosz 

 s. 139-148

Parafia pw. św. Rozalii w Szczecinku jako nowe miejsce pielgrzymkowe

\"textSummary Pełny tekst (353 KB)

ks. Jan Górecki 

 s. 149-166

Pielgrzymowanie Górnoślązaków do grobu św. Jacka w Krakowie

\"textSummary Pełny tekst (274 KB)

Lucyna Przybylska 

 s. 167-173

Formy współpracy sanktuarium św. Maksymiliana z samorządem terytorialnym w Gdyni

\"textSummary Pełny tekst (131 KB)

Janusz Górecki 

 s. 175-185

Krajobraz sakralny Górskiego Karabachu

\"textSummary Pełny tekst (572 KB)

© IGiGP UJ "2022"