Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2007 roku

Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.), 2007 , Peregrinus Cracoviensis, z. 18.

Nakład wyczerpany.

Recenzje: ks. Maciej Ostrowski

ISSN 1425-1922

Język publikacji: polski

Spis treści

ks. Grzegorz Ryś 

 s. 5-10

Pielgrzymowanie: modlitwa, turystyka, edukacja

\"textSummary Pełny tekst (92 KB)

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

 s. 13-27

Pielgrzymki jako przejaw solidarności międzyludzkiej

\"textSummary Pełny tekst (306 KB)

Roman Oktawian Jusiak OFM 

 s. 29-46

Sanktuarium religijne w kontekście środowiska społecznego i lokalnego

\"textSummary Pełny tekst (123 KB)

ks. Jan Górecki 

 s. 47-63

Fenomen pielgrzymowania Europejczyków do Rzymu na podstawie czasopisma Katolik (1869-1914)

\"textSummary Pełny tekst (298 KB)

ks. Andrzej Baczyński 

 s. 65-75

Spojrzenie na pielgrzymki Jana Pawła II oczami teologa i dziennikarza

\"textSummary Pełny tekst (107 KB)

Franciszek Mróz 

 s. 77-96

"Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło ..." Pielgrzymowanie i turystyka religijna do miasta rodzinnego Karola Wojtyły

\"textSummary Pełny tekst (987 KB)

Eugeniusz Rydz 

 s. 97-117

Sianowo jako ośrodek pielgrzymkowy na Pojezierzu Kaszubskim

\"textSummary Pełny tekst (320 KB)

Iwona Jażewicz 

 s. 119-138

Sanktuarium w Skrzatuszu jako miejsce kultu religijnego w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

\"textSummary Pełny tekst (378 KB)

Adam Choiński, Lidia Kopka, ks. Andrzej Targosz 

 s. 139-148

Parafia pw. św. Rozalii w Szczecinku jako nowe miejsce pielgrzymkowe

\"textSummary Pełny tekst (353 KB)

ks. Jan Górecki 

 s. 149-166

Pielgrzymowanie Górnoślązaków do grobu św. Jacka w Krakowie

\"textSummary Pełny tekst (274 KB)

Lucyna Przybylska 

 s. 167-173

Formy współpracy sanktuarium św. Maksymiliana z samorządem terytorialnym w Gdyni

\"textSummary Pełny tekst (131 KB)

Janusz Górecki 

 s. 175-185

Krajobraz sakralny Górskiego Karabachu

The sacred landscape of Nagorno-Karabakh

Summary: In this article the author aims to present selected elements of the sacred landscape of Nagorno-Karabakh with special stress on Armenian monasteries. Nagorno-Karabakh is an area in Transcaucasia, an issue of dispute between Armenia and Azerbaijan. The area is officially part of Azerbaijan, but is actually controlled by local Armenians and is in fact an autonomous republic with its capital Stepanakert. Over 2 thousand Armenian historic landmarks have survived in Upper Karabakh, mostly churches, monasteries and khachkars (stone steles with Armenian crosses). Among the most interesting monastery complexes in the area are the following: Gandzasar, Dadivank, Amaras and Yerits Mankants. Mosques which have survived in this area are also of historical interest. Among the most interesting examples of mosque architecture in Nagorno-Karabakh are 19th-century mosques in Aghdam and Shushi. The number of tourists visiting Nagorno-Karabakh totals at around 7 thousand annually. The main tourist destination in Nagorno-Karabakh is the monastery in Gandzasar. The numbers of visitors to other sacred buildings are several times lower than the above figure. The small number of tourists visiting Nagorno-Karabakh is probably due to the fact that the region is perceived as not being safe. It should be stressed, however, that despite the continuing political unrest, the area is not really dangerous and the situation is not much different than in Armenia.

Peregrinus Cracoviensis, 2007, z. 18, s. 175-185.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1425-1922

Pełny tekst (572 KB)

© IGiGP UJ "2022"