Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2008 roku

Contemporary evolution of the natural environment of the region between Antiatlas and Sahara (Morocco)

Contemporary evolution of the natural environment of the region between Antiatlas and Sahara (Morocco)

Skiba S., Krzemień K. (red.), 2008, Contemporary evolution of the natural environment of the region between Antiatlas and Sahara (Morocco), Prace Geograficzne, z. 118.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: angielski

Cena: 36.75 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Stefan Skiba, Kazimierz Krzemień 

 s. 7

Prefacje

Pełny tekst (18 KB)

Abdellah Laouina 

 s. 9-10

Morphostructural and geomorphological outline of Morocco

\"textSummary Pełny tekst (71 KB)

Abdellah Laouina, Miloud Chaker, Rachida Nafaa, Antonio Ferreira, Simone Van Dijck 

 s. 15-22

Recent erosion measurements in Morocco

\"textSummary Pełny tekst (60 KB)

Maciej Dłużewski, Kazimierz Krzemień 

 s. 23-36

Physical geography of the Coude du Dra region

\"textSummary Pełny tekst (326 KB)

Stefan Skiba 

 s. 37-42

Soils of the southern part of Morocco

\"textSummary Pełny tekst (68 KB)

Stefan Skiba, Michał Skiba 

 s. 43-50

Properties of the desert soils of the Mhamid area

\"textSummary Pełny tekst (194 KB)

Maciej Dłużewski 

 s. 51-64

Reasons for development of the dune fields in the Coude du Dra region

\"textSummary Pełny tekst (778 KB)

Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Maciej Dłużewski, Lidia Dubis, Barbara Woronko 

 s. 65-78

Extorted forms of aeolian accumulation in the Coude du Dra region

\"textSummary Pełny tekst (1017 KB)

Andrzej Barczuk, Maciej Dłużewski 

 s. 79-92

The source of the Aeolian sediments in the Coude du Dra region

\"textSummary Pełny tekst (1.5 MB)

Barbara Woronko 

 s. 93-102

Surface features of sand grains from the Coude du Dra region (Morocco)

\"textSummary Pełny tekst (259 KB)

Bogdana Izmaiłow, Kazimierz Krzemień 

 s. 103-118

The geomorphological role of episodic rivers based on the example of the Oueds el Mut and el Feija (AntiAtlas Mountains, Morocco)

Summary: The paper discusses the results of a 2001-2005 field investigation into episodic river channels in the southern Antiatlas mountain range. Because of the size of the study area the investigation concerned only a few selected fluvial systems. The characteristics of the channels in the designated areas were based on the qualitative and quantitative properties of the river channels, the erosion and accumulation landforms present as well as on the kind and quantity of rubble and coarse sediments. Five channel types were identified and described. In general terms the role of the episodic streams draining the northern and southern slopes of Djebel Bani varies. Investigation of the channels and tracks of water flow shows that only the largest oueds on the southern slope carry material to the base of Djebel Bani and the sediment in those river channels is better sorted. On the northern slope clastic material is deposited in Oued el Feija. Aeolian activity can clearly be seen on the alluvial fans which form at the ends of smaller oueds as well as within bigger oueds, and yet the aeolian activity does not mask the fluvial forms.

Słowa kluczowe (w języku angielskim): episodic river channels, types of river channel, structure and dynamics of river channels, Antiatlas, Djebel Bani, oued (wadi), episodic river.

Prace Geograficzne, 2008, z. 118, s. 103-118.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (272 KB)

Andrzej Barczuk, Maciej Dłużewski, Lidia Dubis 

 s. 119-134

Natural and anthropogenic factors of the development of Erg Chebbi

\"textSummary Pełny tekst (644 KB)

© IGiGP UJ "2022"