Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia ludności"

Inne wydawnictwa z 2007 roku

Migracje ludności w miastach Polski południowo-wschodniej okresie transformacji systemowej

Migracje ludności w miastach Polski południowo-wschodniej okresie transformacji systemowej

Warych-Juras A., 2007, Migracje ludności w miastach Polski południowo-wschodniej okresie transformacji systemowej, Oficyna Wydawnicza TEXT.

ISBN 978-83-60560-20-4

Język publikacji: polski

Cena: 17.85 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Przedmowa  ....5

1. Wstep  ....7

  1.1. Cel i zakres pracy ....7

  1.2. Materiały źródłowe ....9

  1.3. Przegl1d literatury ....10

2. Rozwój społeczno-demograficzny i gospodarczy miast w Polsce Południowo-Wschodniej  ....17

  2.1. Historyczne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego miast w Polsce Południowo-Wschodniej w okresie przedwojennym ....17

  2.2. Społeczno-gospodarczy rozwój miast Polski Południowo-Wschodniej w okresie powojennym ....25

  2.3. Rozwój ludnościowy miast ....31

  2.4. Zmiany administracyjne miast Polski Południowo-Wschodniej w okresie 1975-2000 ....35

3. Przestrzenne zróżnicowanie migracji ludności miast w latach 70. i 80.  ....38

  3.1. Ogólna charakterystyka migracji wewnetrznych ludności miast Polski w latach 70. i 80. ....38

  3.2. Regionalne zróżnicowanie migracji w miastach Polski Południowo-Wschodniej ....45

4. Struktura migracji wewnetrznych ludności w miastach Polski w okresie 1991-2000  ....52

5. Migracje ludności w miastach Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji systemowej  ....57

  5.1. Napływ ludności do miast Polski Południowo-Wschodniej ....57

  5.2. Odpływ ludności z miast Polski Południowo-Wschodniej ....61

  5.3. Saldo migracji dla miast Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji systemowej ....64

  5.4. Mobilnośća ludności w miastach Polski Południowo-Wschodniej w latach 1990-2000 ....68

  5.5. Struktury ludności migrującej w Polsce Południowo-Wschodniej ....69

6. Tendencje rozwojowe ruchu migracyjnego ludności  ....78

  6.1. Typologia miast Polski Południowo-Wschodniej w okresie 1990-2000 ze wzgledu na tendencje migracji ludności ....78

  6.2. Tendencje migracyjne według wielkości miast ....86

7. Rola wybranych czynników społeczno-ekonomicznych w procesie migracji ludności miast  ....93

8. Podsumowanie  ....103

Literatura  ....106

Spis rycin  ....120

Spis tabel  ....122

Summary - Population Migrations Within Cities of Southeastern Poland During the System Transformation Period  ....123

© IGiGP UJ "2022"