Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2007 roku

Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze.

Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze.

Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze., 2007, t. 1, IGiGP UJ, Kraków.

Nakład wyczerpany.

Język publikacji: polski

Spis treści

 

 

Strona tytułowa, spis treści, Wstęp

Pełny tekst (94 KB)

Antoni Jackowski 

 s. 9-48

Dopełnienie dziejów Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pełny tekst (2.7 MB)

Janusz Ustupski 

 s. 49-57

Turystyka na Podhalu w świetle badań Stanisława Leszczyckiegoi współczesne problemy jej rozwoju

Pełny tekst (299 KB)

Stanisław Liszewski 

 s. 61-76

Geografia turyzmu w Polsce i jej wkład w rozwój nauk o turystyce

Pełny tekst (141 KB)

Jadwiga Warszyńska, Włodzimierz Kurek 

 s. 77-90

Dorobek i aktualne problemy badawcze w zakresie turystyki w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pełny tekst (125 KB)

Jerzy Wyrzykowski 

 s. 91-100

Dorobek naukowy i planistyczny ośrodka wrocławskiego w zakresie turystyki

Pełny tekst (105 KB)

Andrzej Kowalczyk 

 s. 102-113

Problemy badawcze we współczesnej geografii turyzmu. Ich odzwierciedlenie w kierunkach badań ośrodka warszawskiego

Pełny tekst (145 KB)

Władysław Włodzimierz Gaworecki 

 s. 115-119

Działalność naukowo-badawcza Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Pełny tekst (76 KB)

Zygmunt Kruczek 

 s. 121-128

Dorobek Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w zakresie geografii turyzmu

Pełny tekst (94 KB)

Wiesław Alejziak 

 s. 129-143

Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki jako przedmiot prac doktorskich w wybranych krajach świata

Pełny tekst (161 KB)

Małgorzata Bednarczyk 

 s. 147-154

Znaczenie małych przedsiębiorstw turystycznych w gospodarce polskiej

Pełny tekst (123 KB)

Aleksander Panasiuk 

 s. 155-160

Informacja jako czynnik rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej

Pełny tekst (80 KB)

Antoni Korowicki, Bernard F. Kubiak 

 s. 161-171

Trendy wykorzystania technologii informacji w obsłudze turystyki regionalnej

Pełny tekst (137 KB)

Beata Meyer 

 s. 173-180

Turystyka jako jeden z czynników determinujących przestrzeń

Pełny tekst (95 KB)

Marek Jarzębiński 

 s. 181-196

Uwarunkowania implementacji międzynarodowych standardów jakości w turystyce

Pełny tekst (212 KB)

Agnieszka Niezgoda 

 s. 197-204

Czynniki konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej

Pełny tekst (94 KB)

Danuta Ptaszycka-Jackowska 

 s. 205-221

Gospodarowanie w przestrzeni turystycznej

Pełny tekst (883 KB)

Bronisław Górz 

 s. 223-235

Funkcje turystyki na obszarach wiejskich

Pełny tekst (212 KB)

Czesław Guzik 

 s. 237-247

Z zagadnień rozwoju agroturystyki w południowo-wschodniej Polsce

Pełny tekst (122 KB)

Daniel Ricard 

 s. 249-260

Turystyka a produkcja artykułów rolno-spożywczych wysokiej jakości

Pełny tekst (125 KB)

Małgorzata Durydiwka 

 s. 261-269

Kształtowanie się funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce

Pełny tekst (494 KB)

Joanna Pociask-Karteczka, Maria Baścik, Stanisław Czubernat 

 s. 271-279

Ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1993-2005

Pełny tekst (157 KB)

Jan Havrlant 

 s. 281-288

Współczesne trendy w rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej Beskidów Czeskich

Pełny tekst (94 KB)

Izabela Sołjan 

 s. 289-296

Turystyka religijna jako przedmiot badań geografii religii i geografii turyzmu - wybrane zagadnienia

Pełny tekst (101 KB)

Jolanta Wojciechowska 

 s. 297-310

Systematyka i wyróżniki pojęć dotyczących turystyki na obszarach wiejskich

Pełny tekst (246 KB)

Mirosław Mika 

 s. 311-320

Turystyka przyrodnicza - jej istota i współczesne kierunki rozwoju

Pełny tekst (107 KB)

© IGiGP UJ "2022"