Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2007 roku

Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne

Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne

Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne, 2007, t. 3, IGiGP UJ, Kraków.

Nakład wyczerpany.

Język publikacji: polski

Spis treści

 

 

Strona tytułowa, spis treści

Pełny tekst (84 KB)

Katarzyna Biełuszko 

 s. 11-20

Kanały dystrybucji na elektronicznym rynku usług hotelarskich w Polsce

Pełny tekst (125 KB)

Mieczysław J. Bonisławski 

 s. 21-26

Znaczenie samokształcenia i poradnictwa w systemie edukacji przedsiębiorców w turystyce i pracowników branży turystycznej

Pełny tekst (86 KB)

Marta Derek 

 s. 27-32

Gmina turystyczna - ujęcie metodologiczno-metodyczne

Pełny tekst (172 KB)

Tomasz Dziechciarz 

 s. 33-41

Agroturystyka - nowa forma aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce

Pełny tekst (92 KB)

Piotr Gryszel 

 s. 43-52

Usługi przewodnictwa i pilotażu wycieczek jako element obsługi ruchu turystycznego. Wybrane problemy kształcenia i wykonywania zawodu

Pełny tekst (157 KB)

Andrzej Hadzik 

 s. 53-+62

Wybrane uwarunkowania rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce

Pełny tekst (133 KB)

Małgorzata Januszewska, Renata Przeorek-Smyka 

 s. 63-69

Ocena elementów podaży rynku turystycznego regionów Polski - analiza komparatystyczna

Pełny tekst (83 KB)

Jan Kałuski, Adam Szromek 

 s. 71-78

Wskaźniki oceny sprawności operacyjnej sanatorium. Pojemność i zdolność usługowa sanatorium

Pełny tekst (151 KB)

Tomasz Kołakowski 

 s. 87-96

Całkowita wartość ekonomiczna projektów turystycznego zagospodarowania zabytkowych obiektów techniki na przykładzie Kolei Bystrzyckiej

Pełny tekst (224 KB)

Wasyl Lipczuk, Margaryta Boyko 

 s. 97-102

Internet - zasoby w działalności przedsiębiorstw turystycznych

Pełny tekst (92 KB)

Mikołaj Madurowicz 

 s. 103-112

Miejska semiosfera turystyczna. Ujęcie teoretyczne

Pełny tekst (274 KB)

Justyna Majewska 

 s. 113+120

Kształtowanie przez samorząd gminny procesów rozwojowych w turystyce dla wspierania lokalnej przedsiębiorczości

Pełny tekst (91 KB)

Arkadiusz Niedziółka 

 s. 121-130

Znaczenie kategoryzacji obiektów noclegowych w działalności agroturystycznej na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego

Pełny tekst (105 KB)

Katarzyna Nowacka-Bandosz 

 s. 131-139

Przesłanki rozwoju handlu usługami turystycznymi w procesie międzynarodowej integracji ekonomicznej

Pełny tekst (94 KB)

Agnieszka Owczarek 

 s. 141-149

Uwarunkowania ekonomiczne jako czynnik rozwoju agroturystyki w Polsce

Pełny tekst (215 KB)

Edyta Pijet-Migoń 

 s. 151-157

Zmiany rynku pasażerskich przewozów lotniczych w Polsce jako czynnik rozwoju turystyki

Pełny tekst (199 KB)

Bartosz Piziak 

 s. 159-167

Współpraca w dziedzinie turystyki w Euroregionie Karpackim na przykładzie wybranych powiatów polsko-słowackiego obszaru transgranicznego

Pełny tekst (100 KB)

Magdalena Pomykalska 

 s. 169-179

Obiekty potencjalnej konwersji funkcji przemysłowej w turystyczną - przykład Elektrociepłowni Bytom Szombierki

Pełny tekst (225 KB)

Renata Przeorek-Smyka, Małgorzata Januszewska 

 s. 181-188

Logistyczne decyzje obsługi klienta w biurach podróży

Pełny tekst (121 KB)

Piotr Pudło 

 s. 188-196

Społeczne aspekty turystyki motywacyjnej

Pełny tekst (89 KB)

Jacek M. Ruszkowski, Irena Szewczyk 

 s. 197-202

Analiza wybranych czynników wpływających na wzrost przedsiębiorstw turystycznych (studium na przykładzie przedsiębiorstw działających w regionie Beskidów Zachodnich)

Pełny tekst (84 KB)

Tadeusz Studnicki 

 s. 203-210

Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy

Pełny tekst (96 KB)

Grzegorz Szalpuk 

 s. 211-218

Polityczne aspekty turystyki w województwie lubuskim

Pełny tekst (93 KB)

Krystyna Szczęsny 

 s. 219-224

Współczesne trendy w zakresie tworzenia markowych produktów turystycznych w Europie

Pełny tekst (82 KB)

Adam Szromek 

 s. 225-234

Ilościowy model prognostyczny popytu na usługi uzdrowiskowe

Pełny tekst (222 KB)

Sylwia Toczek-Werner, Mariusz Sołtysik 

 s. 235-242

Zróżnicowanie preferencji mieszkańców Wrocławia w zakresie turystyki weekendowej

Pełny tekst (96 KB)

Janusz Ustupski 

 s. 243-251

Przemiany w turystyce na Podhalu w warunkach gospodarki wolnorynkowej

Pełny tekst (206 KB)

Wiesław Wagner, Jan Krupa, Jerzy Słowik 

 s. 253-264

Analiza statystyczna w przekroju ekologiczno-turystycznym powiatów województwa podkarpackiego. Część I - analiza nakładów na inwestycje ochrony środowiska

Pełny tekst (282 KB)

Wiesław Wagner, Jan Krupa, Jerzy Słowik 

 s. 265-277

Analiza statystyczna w przekroju ekologiczno-turystycznym powiatów województwa podkarpackiego. Część II - analiza rejestrowanego ruchu turystycznego

Pełny tekst (308 KB)

Joanna Wawrzak 

 s. 279-287

Społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki w powiecie lipskim

Pełny tekst (99 KB)

© IGiGP UJ "2022"