Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2008 roku

Zagadnienia geografii fizycznej

Zagadnienia geografii fizycznej

Twardosz R., Jezioro P. (red.), 2008, Zagadnienia geografii fizycznej, Prace Geograficzne, z. 120.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Agata Buchwał 

 s. 9-18

Funkcjonowanie dróg w górskim systemie stokowym masywu Pyramiden na Spitsbergenie

\"textZarys treści Pełny tekst (400 KB)

Joanna Fidelus 

 s. 19-30

Rola ruchu turystycznego w przekształcaniu ścieżek i dróg turystycznych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego

The role of pedestrian tourist traffic in the landform transformation in the area of Tatra National Park

Zarys treści: W Tatrzańskim Parku Narodowym do największych przemian rzeźby dochodzi w obrębie ścieżek i dróg turystycznych. Badaniami objęto 30 km szlaków turystycznych w obrębie dolin Bystrej, Kondratowej, Jaworzynki, Pańszczycy oraz Gąsienicowej. Podstawą do wydzielenia jednorodnych pod względem wykształcenia odcinków w obrębie ścieżek i dróg turystycznych było kartowanie geomorfologiczne. Na podstawie badań terenowych zostały wydzielone strefy silnie degradowane, w obrębie których niezbędne jest zastosowanie zabiegów rekultywacyjnych. Celem badań było określenie stanu ścieżek i dróg turystycznych, zbadanie skutków oddziaływania pieszego ruchu turystycznego oraz określenie sposobów ograniczenia degradacji turystycznej na ścieżkach i drogach turystycznych.

Słowa kluczowe: turystyka piesza, procesy morfogenetyczne, ścieżki i drogi turystyczne

Słowa kluczowe (w języku angielskim): hiking, morphogenetic processes, tourist footpaths

Prace Geograficzne, 2008, z. 120, s. 19-30.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (656 KB)

Grzegorz Gajek, Jan Reder 

 s. 31-38

Ocena zmian geometrii lodowca Renardbreen (Spitsbergen) na podstawie materiałów archiwalnych i pomiarów GPS

\"textZarys treści Pełny tekst (772 KB)

Paweł Jezioro 

 s. 39-50

Wpływ roślinności na warunki bioklimatyczne parków miejskich

\"textZarys treści Pełny tekst (271 KB)

Michał Kasina 

 s. 51-64

Zróżnicowanie chemizmu pokrywy śnieżnej na obszarze między Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym a Krakowem

\"textZarys treści Pełny tekst (1.1 MB)

Piotr Kłapyta 

 s. 65-78

Reliktowe wały lodowo-morenowe w zachodniej części Cyrku Pyszniańskiego, Tatry Zachodnie

\"textZarys treści Pełny tekst (175 KB)

Bartłomiej Miszuk 

 s. 72-92

Charakterystyka warunków bioklimatycznych Karkonoszy z punktu widzenia różnych form turystyki i rekreacji

\"textZarys treści Pełny tekst (1.6 MB)

Natalia Nowacka, Marta Neumann 

 s. 93-104

Zróżnicowanie petrograficzne osadów glacjalnych w rejonie gardnieńskiej strefy marginalnej

\"textZarys treści Pełny tekst (1.3 MB)

Monika Oksiuta 

 s. 105-116

Przemiany sieci hydrograficznej i zagospodarowania terenu na obszarze miejskim (zlewnia Potoku Służewieckiego, Warszawa)

\"textZarys treści Pełny tekst (561 KB)

© IGiGP UJ "2022"