Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2008 roku

Zagadnienia geografii fizycznej

Zagadnienia geografii fizycznej

Twardosz R., Jezioro P. (red.), 2008, Zagadnienia geografii fizycznej, Prace Geograficzne, z. 120.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Agata Buchwał 

 s. 9-18

Funkcjonowanie dróg w górskim systemie stokowym masywu Pyramiden na Spitsbergenie

\"textZarys treści Pełny tekst (400 KB)

Joanna Fidelus 

 s. 19-30

Rola ruchu turystycznego w przekształcaniu ścieżek i dróg turystycznych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego

\"textZarys treści Pełny tekst (656 KB)

Grzegorz Gajek, Jan Reder 

 s. 31-38

Ocena zmian geometrii lodowca Renardbreen (Spitsbergen) na podstawie materiałów archiwalnych i pomiarów GPS

\"textZarys treści Pełny tekst (772 KB)

Paweł Jezioro 

 s. 39-50

Wpływ roślinności na warunki bioklimatyczne parków miejskich

The influence of vegetation on bioclimatic conditions in urban parks

Zarys treści: W pracy przedstawiono charakterystykę warunków bioklimatycznych parku miejskiego na przykładzie Parku im. dra H. Jordana w Krakowie. Wyniki badań opierają się na obserwacjach mikroklimatycznych prowadzanych przez autora w wybranych dniach w roku 2006. Dowodzą one istnienia zróżnicowania warunków bioklimatycznych wynikających z pionowej struktury roślinności parku. Stwierdzono, że największe różnice w odczuciu cieplnym, mierzone przy użyciu wskaźnika STI, między obszarem pokrytym krzewami i drzewami a terenem otwartym (trawnik) mogą dochodzić do kilku stopni Celsjusza. Zróżnicowanie to jest wyraźne podczas pogody o charakterze insolacyjnym oraz w pełni okresu wegetacyjnego, czyli gdy występuje ulistnienie drzew i krzewów. Otoczenie krzewów i drzew wyraźnie łagodzi odczucia cieplne człowieka w porównaniu z terenem otwartym.

Słowa kluczowe: mikroklimat, bioklimat, tereny zieleni miejskiej, parki miejskie, pionowa struktura roślinności

Słowa kluczowe (w języku angielskim): microclimate, bioclimate, urban green areas, urban parks, vertical structure of vegetation

Prace Geograficzne, 2008, z. 120, s. 39-50.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (271 KB)

Michał Kasina 

 s. 51-64

Zróżnicowanie chemizmu pokrywy śnieżnej na obszarze między Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym a Krakowem

\"textZarys treści Pełny tekst (1.1 MB)

Piotr Kłapyta 

 s. 65-78

Reliktowe wały lodowo-morenowe w zachodniej części Cyrku Pyszniańskiego, Tatry Zachodnie

\"textZarys treści Pełny tekst (175 KB)

Bartłomiej Miszuk 

 s. 72-92

Charakterystyka warunków bioklimatycznych Karkonoszy z punktu widzenia różnych form turystyki i rekreacji

\"textZarys treści Pełny tekst (1.6 MB)

Natalia Nowacka, Marta Neumann 

 s. 93-104

Zróżnicowanie petrograficzne osadów glacjalnych w rejonie gardnieńskiej strefy marginalnej

\"textZarys treści Pełny tekst (1.3 MB)

Monika Oksiuta 

 s. 105-116

Przemiany sieci hydrograficznej i zagospodarowania terenu na obszarze miejskim (zlewnia Potoku Służewieckiego, Warszawa)

\"textZarys treści Pełny tekst (561 KB)

© IGiGP UJ "2022"