Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2008 roku

Zagadnienia geografii fizycznej

Zagadnienia geografii fizycznej

Twardosz R., Jezioro P. (red.), 2008, Zagadnienia geografii fizycznej, Prace Geograficzne, z. 120.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Agata Buchwał 

 s. 9-18

Funkcjonowanie dróg w górskim systemie stokowym masywu Pyramiden na Spitsbergenie

\"textZarys treści Pełny tekst (400 KB)

Joanna Fidelus 

 s. 19-30

Rola ruchu turystycznego w przekształcaniu ścieżek i dróg turystycznych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego

\"textZarys treści Pełny tekst (656 KB)

Grzegorz Gajek, Jan Reder 

 s. 31-38

Ocena zmian geometrii lodowca Renardbreen (Spitsbergen) na podstawie materiałów archiwalnych i pomiarów GPS

\"textZarys treści Pełny tekst (772 KB)

Paweł Jezioro 

 s. 39-50

Wpływ roślinności na warunki bioklimatyczne parków miejskich

\"textZarys treści Pełny tekst (271 KB)

Michał Kasina 

 s. 51-64

Zróżnicowanie chemizmu pokrywy śnieżnej na obszarze między Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym a Krakowem

\"textZarys treści Pełny tekst (1.1 MB)

Piotr Kłapyta 

 s. 65-78

Reliktowe wały lodowo-morenowe w zachodniej części Cyrku Pyszniańskiego, Tatry Zachodnie

\"textZarys treści Pełny tekst (175 KB)

Bartłomiej Miszuk 

 s. 72-92

Charakterystyka warunków bioklimatycznych Karkonoszy z punktu widzenia różnych form turystyki i rekreacji

Characteristics of bioclimatic conditions of the Karkonosze Mts. from the touristic and the recreational perspective

Zarys treści: Celem opracowania jest ocena warunków bioklimatycznych Karkonoszy pod względem możliwości ich wykorzystania dla uprawiania różnych form turystyki i rekreacji. Charakterystyki dokonano opierając się na biotermiczno-meteorologicznej klasyfikacji pogody K. Błażejczyka, na podstawie danych meteorologicznych z lat 1971-1980, pochodzących z sieci stacji IMGW w regionie i Obserwatorium Meteorologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na Szrenicy. Badania wykazały, że warunki bioklimatyczne w Karkonoszach charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem w obrębie poszczególnych pięter wysokościowych. Szczególnie niekorzystnymi warunkami bioklimatycznymi z punktu widzenia turystyki i rekreacji cechuje się strefa szczytowa, w której zwłaszcza w okresie zimowym możliwość uprawiania większości form turystyki i rekreacji jest w znacznym stopniu ograniczona.

Słowa kluczowe: bioklimat, góry, turystyka, rekreacja, Karkonosze

Słowa kluczowe (w języku angielskim): bioclimate, mountains, tourism, recreation, Karkonosze Mts.

Prace Geograficzne, 2008, z. 120, s. 72-92.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (1.6 MB)

Natalia Nowacka, Marta Neumann 

 s. 93-104

Zróżnicowanie petrograficzne osadów glacjalnych w rejonie gardnieńskiej strefy marginalnej

\"textZarys treści Pełny tekst (1.3 MB)

Monika Oksiuta 

 s. 105-116

Przemiany sieci hydrograficznej i zagospodarowania terenu na obszarze miejskim (zlewnia Potoku Służewieckiego, Warszawa)

\"textZarys treści Pełny tekst (561 KB)

© IGiGP UJ "2022"