Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2008 roku

Zagadnienia geografii fizycznej

Zagadnienia geografii fizycznej

Twardosz R., Jezioro P. (red.), 2008, Zagadnienia geografii fizycznej, Prace Geograficzne, z. 120.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Agata Buchwał 

 s. 9-18

Funkcjonowanie dróg w górskim systemie stokowym masywu Pyramiden na Spitsbergenie

\"textZarys treści Pełny tekst (400 KB)

Joanna Fidelus 

 s. 19-30

Rola ruchu turystycznego w przekształcaniu ścieżek i dróg turystycznych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego

\"textZarys treści Pełny tekst (656 KB)

Grzegorz Gajek, Jan Reder 

 s. 31-38

Ocena zmian geometrii lodowca Renardbreen (Spitsbergen) na podstawie materiałów archiwalnych i pomiarów GPS

\"textZarys treści Pełny tekst (772 KB)

Paweł Jezioro 

 s. 39-50

Wpływ roślinności na warunki bioklimatyczne parków miejskich

\"textZarys treści Pełny tekst (271 KB)

Michał Kasina 

 s. 51-64

Zróżnicowanie chemizmu pokrywy śnieżnej na obszarze między Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym a Krakowem

\"textZarys treści Pełny tekst (1.1 MB)

Piotr Kłapyta 

 s. 65-78

Reliktowe wały lodowo-morenowe w zachodniej części Cyrku Pyszniańskiego, Tatry Zachodnie

\"textZarys treści Pełny tekst (175 KB)

Bartłomiej Miszuk 

 s. 72-92

Charakterystyka warunków bioklimatycznych Karkonoszy z punktu widzenia różnych form turystyki i rekreacji

\"textZarys treści Pełny tekst (1.6 MB)

Natalia Nowacka, Marta Neumann 

 s. 93-104

Zróżnicowanie petrograficzne osadów glacjalnych w rejonie gardnieńskiej strefy marginalnej

The petrographical diversity of the glacial deposits in the Gardno marginal zone

Zarys treści: Określenie zasięgu czoła lądolodu skandynawskiego fazy gardnieńskiej zlodowacenia Wisły na obszarze Polski stanowi kwestię sporną. Ponieważ każde nasunięcie czoła lądolodu powinno pozostawić samodzielny poziom gliny morenowej, podjęto próbę rozstrzygnięcia kwestii, czy istnieje osobny poziom gliny lodowcowej, który można by uznać za glinę fazy gardnieńskiej ostatniego zlodowacenia. W tym celu wykorzystano metodę petrograficzną, a uzyskane wyniki analiz petrograficznych odniesiono do istniejących poglądów odnośnie do pozycji stratygraficznej glin morenowych występujących w obrębie form zaliczanych do tzw. gardnieńskiej moreny czołowej. Wartości współczynników petrograficznych obliczonych w przypadku próbek gliny nie różnią się w zasadniczy sposób od wartości współczynników glin stadiału leszczyńsko-pomorskiego zlodowacenia Wisły, zwłaszcza fazy pomorskiej, a w zestawieniach wyników zbadanych próbek gliny morenowej nie zaznacza się ich wyraźna odmienność. Stosując metodę petrograficzną w badaniach osadów glacjalnych tzw. gardnieńskiej strefy marginalnej nie można wiarygodnie wydzielić osobnego poziomu gliny morenowej, który dokumentowałby samodzielność litostratygraficzną fazy gardnieńskiej.

Słowa kluczowe: faza gardnieńska, gardnieńska strefa marginalna, glina morenowa, analiza petrograficzna

Słowa kluczowe (w języku angielskim): Gardno phase, Gardno marginal zone, moraine till, petrographical analysis

Prace Geograficzne, 2008, z. 120, s. 93-104.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (1.3 MB)

Monika Oksiuta 

 s. 105-116

Przemiany sieci hydrograficznej i zagospodarowania terenu na obszarze miejskim (zlewnia Potoku Służewieckiego, Warszawa)

\"textZarys treści Pełny tekst (561 KB)

© IGiGP UJ "2022"