Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia ludności"

Inne wydawnictwa z 2008 roku

Cykle rozwoju ludności Karpat Polskich w XIX i XX wieku

Cykle rozwoju ludności Karpat Polskich w XIX i XX wieku

Soja M., 2008, Cykle rozwoju ludności Karpat Polskich w XIX i XX wieku, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Zbigniew Długosz

ISBN 978-83-88424-37-3

Język publikacji: polski

Cena: 31.50 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (5.1 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Wprowadzenie  ....7

Rozdział 1 

Zagadnienia metodyczne  ....13

  1.1. Cel, zakres czasowy i przestrzenny, układ pracy ....13

  1.2. Materiały źródłowe, ich charakterystyka i ocena ....17

  1.3. Metody opracowania materiałów kartograficznych i statystycznych ....21

  1.4. Literatura przedmiotu badań ....28

  1.5. Pojęcie cykli rozwoju ludności ....30

Rozdział 2 

Zarys rozwoju ludności Karpat Polskich  ....35

  2.1. Rozwój ludnościowy Karpat Polskich w XIX i XX wieku ....35

  2.2. Przesłanki rozwoju ludności Karpat Polskich w odniesieniu do innych regionów górskich (na przykładzie Owernii) ....41

Rozdział 3 

Cykle rozwoju ludności  ....45

  3.1. Cykl demograficzny (transformacja demograficzna) ....45

  3.2. Cykl kolonizacji terenów górskich ....58

  3.3. Cykle redystrybucji ludności ....66

    3.3.1. Redystrybucja w układzie pionowym (według pięter wysokościowych nad poziomem morza) ....66

    3.3.2. Redystrybucja w układzie poziomym (wewnątrzregionalnym) ....74

Rozdział 4 

Przyczyny przemian demograficznych Karpat Polskich w XIX i XX wieku  ....93

Rozdział 5 

Podsumowanie  ....103

Literatura  ....109

Summary Population growth cycles in the Polish Carpathian Mountains during the 19th and 20th centuries  ....123

Spis tabel  ....129

List of tables  ....129

Spis rycin  ....131

List of figures  137

© IGiGP UJ "2022"