Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2009 roku

Gospodarka i Przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej

Gospodarka i Przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej

Domański B., Kurek W. (red.), 2009, Gospodarka i Przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-45-8

Język publikacji: polski

Cena: 36.75 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Włodzimierz Kurek 

 s. 7-22

Życiorys naukowy oraz kierunki zainteresowań naukowo-badawczych i studialno-planistycznych Profesor Danuty Ptaszyckiej-Jackowskiej

Pełny tekst (175 KB)

Włodzimierz Kurek 

 s. 23-39

Prace naukowe i planistyczne Profesor Danuty Ptaszyckiej-Jackowskiej

Pełny tekst (184 KB)

Elżbieta Bilska-Wodecka 

 s. 41-49

Kalwarie w Czechach

\"textSummary Pełny tekst (542 KB)

Piotr Dąbrowski 

 s. 51-62

Społeczne funkcje rezerwatów biosfery

\"textSummary Pełny tekst (171 KB)

Jerzy Duda 

 s. 63-75

Dokończenie opowieści o wyspie niespełnionych marzeń

\"textSummary Pełny tekst (361 KB)

Robert Faracik, Włodzimierz Kurek, Mirosław Mika, Robert Pawlusiński 

 s. 77-97

Turystyka w Karpatach Polskich w świetle współczesnych kierunków rozwoju

\"textSummary Pełny tekst (491 KB)

Piotr Garwol, Bronisław Górz 

 s. 99-112

Turystyka w Popradzkim Parku Krajobrazowym

\"textSummary Pełny tekst (676 KB)

Zygmunt Górka 

 s. 113-122

Ulica Grodzka jako jedna z głównych ulic krakowskiej dzielnicy staromiejskiej

\"textSummary Pełny tekst (487 KB)

Antoni Jackowski 

 s. 123-157

Instytut Geograficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego i początki planowania przestrzennego oraz regionalnego w Krakowie (do 1945 r.)

\"textSummary Pełny tekst (754 KB)

Leszek Kałkowski 

 s. 159-168

Grunty na polskim rynku nieruchomości

\"textSummary Pełny tekst (663 KB)

Radoslav Klamár, Mirosław Mika, Martin Rosič 

 s. 169-185

Regionalne aspekty rozwoju turystyki na Słowacji, na przykładzie preszowskiego kraju

Regional aspects of tourism development in Slovakia, case study of Prešov County

Summary: According to the National Program of Tourism Development in Slovakia, the development of tourism in the country must be carried out at two levels: central and regional. The objective of central planning is to support forms of tourism and specific tourism products that attract large numbers of foreign visitors. However, tourism products must possess a regional character. The objective for regional authorities is to identify the tourism products that best represent their given region and are marketable. The forms of tourism that Prešov County, as well as Slovakia in general, can effectively market currently and in the future are the following: - urban and cultural tourism - spa and health tourism - winter tourism and winter sports - summer tourism and water recreation - rural tourism and agro-tourism Prešov County has been divided into four regions, namely: Tatra Region, Saris Region, Upper Zemplin Region, and Spiš Region. The Spiš Region is represented only by the towns of Levoca and Spisske Podhradie with their immediate vicinity. Regional analysis has shown that the Tatra Region will be the most important tourist region in Prešov County in the near term and in the long term as well. Its importance is also international in nature. The Spiš Region has been determined to be important on a multi-county scale and may become important on an international scale as well. However, it is important to note that only a small part of this region is situated in Prešov County. Regional analysis has further shown that the Šariš Region will be of national importance in the near term as well as in the long term. Finally, the Upper Zemplin Region has been determined to be of regional importance in the near term and of multi-county importance in the long term. All the four regions, therefore, possess advantageous conditions in terms of the potential for tourism. The main factors which distinguish the regions from each other are implementation preconditions for tourism such as public transportation and proper infrastructure. This is especially true of the offered range and quality of tourist services. The Poprad District is ahead in terms of the availability of hotel facilities while other districts remain far behind in terms of accommodation capacity. These include: Kežmarok, Bardejov, Prešov and Stará źubovňa. The visit rate is largely based on the availability of hotel rooms, the standard of services provided, and the attractiveness of each particular region. Prešov County, the second largest county in Slovakia in terms of area, accommodated 18.1% of the total number of visitors staying at accommodation facilities in the Slovak Republic. Most of the county's visitors (64.4%) were drawn to the Poprad District, mainly in order to see the High Tatra Mountains. The remaining districts remained far behind in terms of the number of visitors: Prešov District (7.7%), Bardejov District (7.1%), and Kežmarok District (6.9%). Spa offerings in Prešov County attracted visitors to the following districts: Bardejov District (25,200), Poprad District (20,700) and Stará źubovňa District (14,700). Tourists who stayed the longest stayed in the Bardejov District with an average length of stay of 9 days. This is, in part, the result of the specific nature of spa visits where most treatments last a certain number of days. The occupancy rate in most districts of Prešov County is a problem. While the county as a whole, featuring a 31.2% occupancy rate, is above the national average, this is mainly thanks to only three districts: Poprad, Bardejov, and Stará źubovňa. The county's other districts rank far below the county average and the national average as well. In summary, Prešov County has strong potential for the development of tourism. It is one of the leading tourist regions in Slovakia. The extent to which this potential is utilized varies greatly across the county. The best developed tourist districts in the county are Poprad, Stará źubovňa, Bardejov, Prešov (to some extent), Kežmarok, and Levoča. However, the eastern part of the county lags markedly behind the above mentioned districts.

Domański B., Kurek W. (red.), 2009, Gospodarka i Przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, IGiGP UJ, Kraków, s. 169-185.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-88424-45-8

Pełny tekst (1.3 MB)

Stanisław Liszewski 

 s. 187-201

Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce

\"textSummary Pełny tekst (592 KB)

Jan Łoboda 

 s. 203-214

Niektóre uwarunkowania społeczne rozwoju współczesnej turystyki

\"textSummary Pełny tekst (231 KB)

ks. Maciej Ostrowski 

 s. 215-225

Kilka refleksji teologicznych i duszpasterskich wokół pielgrzymowania jako formy pobożności ludowej

\"textSummary Pełny tekst (164 KB)

Józef Partyka, Jarosław Żółciak 

 s. 227-236

Ochrona dziedzictwa Ojcowskiego Parku Narodowego czy doraźne korzyści? Trudny wybór

\"textSummary Pełny tekst (343 KB)

Ewa Arvay-Podhalańska, Bogdan Podhalański 

 s. 237-243

Idea ponadregionalnego Muzeum Panteonu Narodowego na Skałce w Krakowie w kontekście turystyki pielgrzymkowej

\"textSummary Pełny tekst (193 KB)

Katarzyna Rotter-Jarzębińska 

 s. 245-261

Konkurencyjność Krakowa na europejskim rynku turystycznym

\"textSummary Pełny tekst (754 KB)

Eugeniusz Rydz 

 s. 263-281

Wpływ programów odnowy wsi na aktywizację społeczności lokalnych w województwie pomorskim

\"textSummary Pełny tekst (383 KB)

Maria Soja, Andrzej Zborowski 

 s. 283-293

Wybrane problemy społeczno-demograficzne Bojkowszczyzny w XIX i XX w.

\"textSummary Pełny tekst (224 KB)

Izabela Sołjan 

 s. 295-303

Kształtowanie się strefy sacrum w Lourdes

\"textSummary Pełny tekst (156 KB)

Barbara Szulczewska 

 s. 305-329

Przyroda, środowisko, krajobraz w planowaniu przestrzennym

\"textSummary Pełny tekst (799 KB)

Jerzy Wyrzykowski 

 s. 321-328

Ważniejsze obszary i produkty turystyczne Dolnego Śląska

\"textSummary Pełny tekst (132 KB)

Hanka Zaniewska 

 s. 329-335

Krajobraz kulturowy i przyrodniczy miasteczek wielkopolskich jako przesłanka rozwoju ich funkcji turystycznych

\"textSummary Pełny tekst (291 KB)

Kazimierz Zimniewicz 

 s. 337-344

Zarządzanie wiedzą. Mity i bariery

\"textSummary Pełny tekst (138 KB)

© IGiGP UJ "2022"