Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2009 roku

Gospodarka i Przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej

Gospodarka i Przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej

Domański B., Kurek W. (red.), 2009, Gospodarka i Przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-45-8

Język publikacji: polski

Cena: 36.75 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Włodzimierz Kurek 

 s. 7-22

Życiorys naukowy oraz kierunki zainteresowań naukowo-badawczych i studialno-planistycznych Profesor Danuty Ptaszyckiej-Jackowskiej

Pełny tekst (175 KB)

Włodzimierz Kurek 

 s. 23-39

Prace naukowe i planistyczne Profesor Danuty Ptaszyckiej-Jackowskiej

Pełny tekst (184 KB)

Elżbieta Bilska-Wodecka 

 s. 41-49

Kalwarie w Czechach

\"textSummary Pełny tekst (542 KB)

Piotr Dąbrowski 

 s. 51-62

Społeczne funkcje rezerwatów biosfery

\"textSummary Pełny tekst (171 KB)

Jerzy Duda 

 s. 63-75

Dokończenie opowieści o wyspie niespełnionych marzeń

\"textSummary Pełny tekst (361 KB)

Robert Faracik, Włodzimierz Kurek, Mirosław Mika, Robert Pawlusiński 

 s. 77-97

Turystyka w Karpatach Polskich w świetle współczesnych kierunków rozwoju

\"textSummary Pełny tekst (491 KB)

Piotr Garwol, Bronisław Górz 

 s. 99-112

Turystyka w Popradzkim Parku Krajobrazowym

\"textSummary Pełny tekst (676 KB)

Zygmunt Górka 

 s. 113-122

Ulica Grodzka jako jedna z głównych ulic krakowskiej dzielnicy staromiejskiej

\"textSummary Pełny tekst (487 KB)

Antoni Jackowski 

 s. 123-157

Instytut Geograficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego i początki planowania przestrzennego oraz regionalnego w Krakowie (do 1945 r.)

\"textSummary Pełny tekst (754 KB)

Leszek Kałkowski 

 s. 159-168

Grunty na polskim rynku nieruchomości

\"textSummary Pełny tekst (663 KB)

Radoslav Klamár, Mirosław Mika, Martin Rosič 

 s. 169-185

Regionalne aspekty rozwoju turystyki na Słowacji, na przykładzie preszowskiego kraju

\"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Stanisław Liszewski 

 s. 187-201

Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce

\"textSummary Pełny tekst (592 KB)

Jan Łoboda 

 s. 203-214

Niektóre uwarunkowania społeczne rozwoju współczesnej turystyki

\"textSummary Pełny tekst (231 KB)

ks. Maciej Ostrowski 

 s. 215-225

Kilka refleksji teologicznych i duszpasterskich wokół pielgrzymowania jako formy pobożności ludowej

\"textSummary Pełny tekst (164 KB)

Józef Partyka, Jarosław Żółciak 

 s. 227-236

Ochrona dziedzictwa Ojcowskiego Parku Narodowego czy doraźne korzyści? Trudny wybór

\"textSummary Pełny tekst (343 KB)

Ewa Arvay-Podhalańska, Bogdan Podhalański 

 s. 237-243

Idea ponadregionalnego Muzeum Panteonu Narodowego na Skałce w Krakowie w kontekście turystyki pielgrzymkowej

\"textSummary Pełny tekst (193 KB)

Katarzyna Rotter-Jarzębińska 

 s. 245-261

Konkurencyjność Krakowa na europejskim rynku turystycznym

\"textSummary Pełny tekst (754 KB)

Eugeniusz Rydz 

 s. 263-281

Wpływ programów odnowy wsi na aktywizację społeczności lokalnych w województwie pomorskim

Impact of village renovation programs on social involvement in Pomorskie Voivodeship

Summary: Rural areas in Pomerania, and in Poland in general, are characterized by substantial variability in terms of local development, living standards, and general economic opportunity. Areas that can be classified as less developed predominate in the region. Most of these areas had been owned prior to 1989 by state farms that, once liquidated, did not provide an exit strategy for local residents. The liquidation of state farms with no other industry to replace them, made living standards difficult to maintain and even more difficult to improve. One means of alleviating this problem is a Village Renovation Program. The first such program was implemented in Opolskie Voivodeship in 1997 (Wilczyński 1999). The results of the program were not only material in nature but social as well. Social cohesion increased as did the local residents' level of responsibility for the area they live in. Each renovation program is carried out in a way that is compatible with the needs and wishes of local residents who then are able to take ownership of the changes produced and feel good about them. The paper takes into consideration pioneering works by R. Wilczyński (2003, 2007) and K. Heffner (2007) and attempts to define the role of tangible and intangible factors within the scope of village renovation programs. Also introduced are the formative stages of the very concept of village renovation based on M. Błąd (2205). The first tangible results of village renovation programs implemented around the city of Opole were characterized as early as 1998. This led to further interest in the concept in many different types of research circles. The result of this increased interest was the initiation of the village renovation program in the Pomeranian Voivodeship in 2001. The region took advantage of an opportunity created by so-called voivodeship contracts to push forward its village renovation strategy. Such contracts are awarded from state budget funds designed to be used for various purposes of regional policy. Figure 1 illustrates the general scheme of the village renovation concept. The most commonly found renovation programs in Poland include intangible and tangible components designed to improve the quality of life of people within a particular area. A key element of each program is the promotion of rural identity and values connected with rural life. The goal is to identify what makes a particular community unique in light of its history, cultural origins, traditions, as well as the special qualities that shape the relationships between a given community and its physical location (Wilczyński 2007). The progress of selected village renovation programs in the Pomeranian Voivodeship is presented in the article based on available statistical materials, published and unpublished works from the Department of Rural Development Programs (Provincial Government of Gdańsk), as well as other research materials including works by Klawiter (2004) (Tab. 1). Several types of renovation programs have been identified. Fieldwork was carried out in 29 communities located in what used to be a part of the Słupsk Voivodeship. The discussion in the article takes into account social infrastructure (Tab. 2) as well as technical infrastructure (Tab. 3). Each program was evaluated in terms of its accomplishments. The following villages were identified as having made the most progress: Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Miastko, Przechlewo and Czarne (Fig. 2). Research has shown that most Pomeranian communities are currently (2008) at the stage of developing physical infrastructure as part of the village renovation program. What has not yet happened and needs to happen is the propagation of the notion of a unique rural architecture that does not copy urban models. The most important achievement thus far, in social terms, has been the integration of local communities via common work efforts.

Domański B., Kurek W. (red.), 2009, Gospodarka i Przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, IGiGP UJ, Kraków, s. 263-281.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-88424-45-8

Pełny tekst (383 KB)

Maria Soja, Andrzej Zborowski 

 s. 283-293

Wybrane problemy społeczno-demograficzne Bojkowszczyzny w XIX i XX w.

\"textSummary Pełny tekst (224 KB)

Izabela Sołjan 

 s. 295-303

Kształtowanie się strefy sacrum w Lourdes

\"textSummary Pełny tekst (156 KB)

Barbara Szulczewska 

 s. 305-329

Przyroda, środowisko, krajobraz w planowaniu przestrzennym

\"textSummary Pełny tekst (799 KB)

Jerzy Wyrzykowski 

 s. 321-328

Ważniejsze obszary i produkty turystyczne Dolnego Śląska

\"textSummary Pełny tekst (132 KB)

Hanka Zaniewska 

 s. 329-335

Krajobraz kulturowy i przyrodniczy miasteczek wielkopolskich jako przesłanka rozwoju ich funkcji turystycznych

\"textSummary Pełny tekst (291 KB)

Kazimierz Zimniewicz 

 s. 337-344

Zarządzanie wiedzą. Mity i bariery

\"textSummary Pełny tekst (138 KB)

© IGiGP UJ "2022"