Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2009 roku

Bokwa A. (red.), 2009 , Prace Geograficzne, z. 122.

Recenzje: dr hab. Krzysztof Fortuniak, dr hab. Marek Nowosad

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 22.05 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Anita Bokwa 

 s. 7-8

Przedmowa

Pełny tekst (25 KB)

Krzysztof Fortuniak 

 s. 9-22

Funkcja śladu i obszar źródłowy strumieni turbulencyjnych - podstawy teoretyczne i porównanie wybranych algorytmów na przykładzie Łodzi

Footprint function and source area of turbulent fluxes - theoretical basis and comparison of selected algorithms for measurements in Łódź

Summary: The paper presents basis of the concept of footprint function and source area for turbulent fluxes. The problem is important for urban areas characterised by significant surface inhomogeneity. Knowledge about source area allows interpreting results of flux measurements with consideration of the influence of different surface types. The idea of source area comes from the work of Pasquill (1972) but in the present work source area, ?P, on the level P is understood as defined by Schmid and Oke (1990) as the smallest possible area to account for a given contribution P (e.g. P=0.5 or P=0.9) to the measured value at height zm (Fig. 1). Different models can be used to determine footprint function and source area. Three analytical models are used in this analysis: FSAM - the model presented by Schmid (1994, 1997), which belongs to the most widely used in studies on urban climate; model presented by Haenel and Grünhage (1999) with different formulation of scale parameter and cross-wind integrated footprint function, and model given by Hsieh et al. (2000) being a result of scale analysis of outputs from more advanced Lagrangian model. These algorithms are used to calculate source areas for turbulent fluxes measured at two urban energy balance points in Łódź: 81 Lipowa St. and 88 Narutowicza St. At both points sensors are mounted high above the ground and above the average roof level (roughly 25 m above roof level). Measurements heights are zm=35 m at first point and zm=42 m at the second one. Roughness lengths calculated for close to neutral stratification are z0=2.0 m and z0=1.9 m respectively. The example of source areas calculated for 1 hour averaging period on 21 August 2005, at 13-14 (local solar time), at Narutowicza St. are presented in Figure 2. Source areas at levels P=50%, 75% and 90% form circles located up to wind from measurement point. Source areas for ensemble averaged fluxes for July, 10-14 (local solar time), from years 2001-2003 at Lipowa St. (Fig. 4) and from years 2005-2007 for Narutowicza St. (Fig. 5) encircle measurement points which can be attributed to relatively isotropic distribution of wind directions. Results shows that source areas at analyzed measurement points cover large part of the town (1-2 km2) and thus they can be representative for urban areas characterized by urban structure similar to the analyzed one. All three models give very similar results. Significant differences appear in the stable stratification domain (Fig. 3), but lack of possibilities empirical verification does not allow to point the best model. However, FSAM is the most widely used model and therefore it can be recommended for urban areas to ensure results comparability.

Słowa kluczowe: metoda kowariancji wirów, obszar źródłowy, klimat miast, bilans cieplny

Słowa kluczowe (w języku angielskim): eddy covariance method, source area, urban climate, heat balance

Prace Geograficzne, 2009, z. 122, s. 9-22.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (6.4 MB)

Zbigniew Caputa, Mieczysław Leśniok 

 s. 23-38

Struktura bilansu promieniowania na obszarach miejskich i wiejskich - system pomiarowy i wybrane wyniki pomiarów na wyżynie śląsko-krakowskiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Dorota Matuszko, Jakub Soroka 

 s. 39-48

Spostrzeżenia dotyczące wpływu zachmurzenia na maksymalne wartości natężenia całkowitego promieniowania słonecznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Mateusz Dobek, Leszek Gawrysiak 

 s. 49-53

Rozkład przestrzenny nasłonecznienia w Lublinie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (600 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 55-62

Wątpliwości terminologiczne dotyczące promieniowania słonecznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (108 KB)

Marcin Rzepa, Bartosz Gromek 

 s. 63-70

Zmienność roczna współczynnika widoku nieba w centrum Łodzi

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.8 MB)

Monika Hajto 

 s. 71-79

Badanie czasowo-przestrzennej struktury warunków termicznych terenów miejskich i pozamiejskich na podstawie danych satelitarnych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.1 MB)

Jakub Walawender 

 s. 81-98

Wykorzystanie danych satelitarnych landsat i technik gis w badaniach warunków termicznych miasta (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (5.0 MB)

Anna Nowak 

 s. 99-110

Analiza miejskiej wyspy ciepła na obszarze Poznania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.8 MB)

Anita Bokwa 

 s. 111-132

Miejska wyspa ciepła na tle naturalnego zróżnicowania termicznego obszaru położonego we wklęsłej formie terenu (na przykładzie Krakowa)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.6 MB)

Agnieszka Podstawczyńska, Krzysztof Kozak, Hayk Hovhannisyan, Włodzimierz Pawlak 

 s. 133-146

Zmienność stężenia radonu (222Rn) w powietrzu na tle warunków meteorologicznych na obszarze miejskim i zamiejskim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (10.0 MB)

© IGiGP UJ "2022"