Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2009 roku

Bokwa A. (red.), 2009 , Prace Geograficzne, z. 122.

Recenzje: dr hab. Krzysztof Fortuniak, dr hab. Marek Nowosad

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 22.05 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Anita Bokwa 

 s. 7-8

Przedmowa

Pełny tekst (25 KB)

Krzysztof Fortuniak 

 s. 9-22

Funkcja śladu i obszar źródłowy strumieni turbulencyjnych - podstawy teoretyczne i porównanie wybranych algorytmów na przykładzie Łodzi

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (6.4 MB)

Zbigniew Caputa, Mieczysław Leśniok 

 s. 23-38

Struktura bilansu promieniowania na obszarach miejskich i wiejskich - system pomiarowy i wybrane wyniki pomiarów na wyżynie śląsko-krakowskiej

Structure of radiation balance in urban and rural areas: measurement system and selected results in the Silesia-Kraków Upland

Zarys treści: Silne zróżnicowanie przestrzenne salda promieniowania powierzchni czynnej, szczególnie miejskiej i przemysłowej, wymaga precyzyjnych pomiarów dla wyznaczenia struktury bilansu promieniowania oraz jego salda dla poszczególnych powierzchni. Takie badania stały się możliwe dzięki zastosowaniu terenowych stacji meteorologicznych z zestawem do pomiarów promieniowania CNR1 firmy Kipp&Zonen. Poprawnie ustawione przyrządy oraz zastosowana metoda obliczeń strumieni promieniowania umożliwiły wyznaczenie przebiegów oraz sum natężenia poszczególnych składników w bilansie promieniowania. Wyznaczono strukturę promieniowania dla powierzchni miejskich i wiejskich oraz powierzchni antropogenicznie przekształconych w okolicy Katowic. Wpływ na bilans promieniowania miała silnie urozmaicona morfologia krasowych kanionów w Ojcowskim Parku Narodowym. Do głęboko wciętej doliny Prądnika dociera nawet do 3,7 MJˇm-2 mniej energii promienistej niż do nieosłoniętej wierzchowiny w czasie pogodnego dnia latem. Zestaw czujników CNR1 do pomiarów składników bilansu promieniowania dobrze funkcjonuje na stacji WNoZ Uniwersytetu Śląskiego od 2000 r., a na dwóch stacjach na terenie OPN od 2007 r.

Słowa kluczowe: bilans promieniowania, pomiary promieniowania, albedo

Słowa kluczowe (w języku angielskim): radiation balance, radiation measurements, albedo

Prace Geograficzne, 2009, z. 122, s. 23-38.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (1.6 MB)

Dorota Matuszko, Jakub Soroka 

 s. 39-48

Spostrzeżenia dotyczące wpływu zachmurzenia na maksymalne wartości natężenia całkowitego promieniowania słonecznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Mateusz Dobek, Leszek Gawrysiak 

 s. 49-53

Rozkład przestrzenny nasłonecznienia w Lublinie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (600 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 55-62

Wątpliwości terminologiczne dotyczące promieniowania słonecznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (108 KB)

Marcin Rzepa, Bartosz Gromek 

 s. 63-70

Zmienność roczna współczynnika widoku nieba w centrum Łodzi

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.8 MB)

Monika Hajto 

 s. 71-79

Badanie czasowo-przestrzennej struktury warunków termicznych terenów miejskich i pozamiejskich na podstawie danych satelitarnych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.1 MB)

Jakub Walawender 

 s. 81-98

Wykorzystanie danych satelitarnych landsat i technik gis w badaniach warunków termicznych miasta (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (5.0 MB)

Anna Nowak 

 s. 99-110

Analiza miejskiej wyspy ciepła na obszarze Poznania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.8 MB)

Anita Bokwa 

 s. 111-132

Miejska wyspa ciepła na tle naturalnego zróżnicowania termicznego obszaru położonego we wklęsłej formie terenu (na przykładzie Krakowa)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.6 MB)

Agnieszka Podstawczyńska, Krzysztof Kozak, Hayk Hovhannisyan, Włodzimierz Pawlak 

 s. 133-146

Zmienność stężenia radonu (222Rn) w powietrzu na tle warunków meteorologicznych na obszarze miejskim i zamiejskim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (10.0 MB)

© IGiGP UJ "2022"