Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2009 roku

Bokwa A. (red.), 2009 , Prace Geograficzne, z. 122.

Recenzje: dr hab. Krzysztof Fortuniak, dr hab. Marek Nowosad

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 22.05 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Anita Bokwa 

 s. 7-8

Przedmowa

Pełny tekst (25 KB)

Krzysztof Fortuniak 

 s. 9-22

Funkcja śladu i obszar źródłowy strumieni turbulencyjnych - podstawy teoretyczne i porównanie wybranych algorytmów na przykładzie Łodzi

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (6.4 MB)

Zbigniew Caputa, Mieczysław Leśniok 

 s. 23-38

Struktura bilansu promieniowania na obszarach miejskich i wiejskich - system pomiarowy i wybrane wyniki pomiarów na wyżynie śląsko-krakowskiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Dorota Matuszko, Jakub Soroka 

 s. 39-48

Spostrzeżenia dotyczące wpływu zachmurzenia na maksymalne wartości natężenia całkowitego promieniowania słonecznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Mateusz Dobek, Leszek Gawrysiak 

 s. 49-53

Rozkład przestrzenny nasłonecznienia w Lublinie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (600 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 55-62

Wątpliwości terminologiczne dotyczące promieniowania słonecznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (108 KB)

Marcin Rzepa, Bartosz Gromek 

 s. 63-70

Zmienność roczna współczynnika widoku nieba w centrum Łodzi

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.8 MB)

Monika Hajto 

 s. 71-79

Badanie czasowo-przestrzennej struktury warunków termicznych terenów miejskich i pozamiejskich na podstawie danych satelitarnych

Investigation of temporal-spatial structure of urban and non-urban surfaces' thermal conditions on the basis of satellite dataŹŹŹ

Zarys treści: W pracy przedstawiono technikę przetwarzania danych satelitarnych AVHRR/NOAA, prowadzącą do otrzymania map (skorygowanych geometrycznie obrazów) temperatury powierzchni i wskaźnika roślinności NDVI. Na podstawie 63 obrazów satelitarnych zanalizowano warunki termiczne powierzchni na obszarze aglomeracji krakowskiej. Zaobserwowano miejsko-przemysłową wyspę ciepła. Za pomocą izoterm wykreślonych na mapach temperatury powierzchni oceniono kontrast termiczny, który zmienia się w ciągu doby oraz zależy od pory roku. Największe różnice między temperaturą powierzchni miejskich i pozamiejskich wystąpiły w godzinach południowych ciepłej pory roku, natomiast najmniejsze - w godzinach rannych. Ponadto zbadano współzależność temperatury powierzchni z pomiaru satelitarnego (oddzielnie dla nocnego, rannego, południowego i wieczornego terminu) i temperatury powietrza zmierzonej na poziomach 2 m i 10 m w Krakowie-Czyżynach. Wyznaczono równania regresji liniowej, których współczynniki determinacji przyjęły wartości z przedziału 0,93-0,99.

Słowa kluczowe: ane satelitarne, AVHRR/NOAA, mapy temperatury powierzchni, wskaźnik roślinności NDVI, miejsko-przemysłowa wyspa ciepła, aglomeracja krakowska

Słowa kluczowe (w języku angielskim): atellite data, AVHRR/NOAA, surface temperature maps, vegetation index NDVI, urban-industrial heat island, Kraków agglomeration

Prace Geograficzne, 2009, z. 122, s. 71-79.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (1.1 MB)

Jakub Walawender 

 s. 81-98

Wykorzystanie danych satelitarnych landsat i technik gis w badaniach warunków termicznych miasta (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (5.0 MB)

Anna Nowak 

 s. 99-110

Analiza miejskiej wyspy ciepła na obszarze Poznania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.8 MB)

Anita Bokwa 

 s. 111-132

Miejska wyspa ciepła na tle naturalnego zróżnicowania termicznego obszaru położonego we wklęsłej formie terenu (na przykładzie Krakowa)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.6 MB)

Agnieszka Podstawczyńska, Krzysztof Kozak, Hayk Hovhannisyan, Włodzimierz Pawlak 

 s. 133-146

Zmienność stężenia radonu (222Rn) w powietrzu na tle warunków meteorologicznych na obszarze miejskim i zamiejskim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (10.0 MB)

© IGiGP UJ "2022"