Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2009 roku

Bokwa A. (red.), 2009 , Prace Geograficzne, z. 122.

Recenzje: dr hab. Krzysztof Fortuniak, dr hab. Marek Nowosad

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 22.05 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Anita Bokwa 

 s. 7-8

Przedmowa

Pełny tekst (25 KB)

Krzysztof Fortuniak 

 s. 9-22

Funkcja śladu i obszar źródłowy strumieni turbulencyjnych - podstawy teoretyczne i porównanie wybranych algorytmów na przykładzie Łodzi

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (6.4 MB)

Zbigniew Caputa, Mieczysław Leśniok 

 s. 23-38

Struktura bilansu promieniowania na obszarach miejskich i wiejskich - system pomiarowy i wybrane wyniki pomiarów na wyżynie śląsko-krakowskiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Dorota Matuszko, Jakub Soroka 

 s. 39-48

Spostrzeżenia dotyczące wpływu zachmurzenia na maksymalne wartości natężenia całkowitego promieniowania słonecznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Mateusz Dobek, Leszek Gawrysiak 

 s. 49-53

Rozkład przestrzenny nasłonecznienia w Lublinie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (600 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 55-62

Wątpliwości terminologiczne dotyczące promieniowania słonecznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (108 KB)

Marcin Rzepa, Bartosz Gromek 

 s. 63-70

Zmienność roczna współczynnika widoku nieba w centrum Łodzi

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.8 MB)

Monika Hajto 

 s. 71-79

Badanie czasowo-przestrzennej struktury warunków termicznych terenów miejskich i pozamiejskich na podstawie danych satelitarnych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.1 MB)

Jakub Walawender 

 s. 81-98

Wykorzystanie danych satelitarnych landsat i technik gis w badaniach warunków termicznych miasta (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)

Application of LANDSAT satellite data and GIS techniques for estimation of thermal conditions in urban area (using an example of Kraków agglomeration)

Summary: The paper presents some methodological aspects of radiant and surface (kinetic) temperature extraction with the use of satellite data. Two satellite images: LANDSAT TM registered on 21.07.1995 and LANDSAT ETM+ registered on 7.05.2000 were used to create radiant and surface temperature maps. As opposed to traditional 'in situ' measurements and observations, remotely sensed data provide records which are continuous in space what is of a great importance for temperature distribution analysis. Relatively high spatial resolution of LANDSAT imagery made it possible to examine relationship between radiant temperature and complex land use structure of the urban environment. Analysis of thermal conditions depending on different land-use types was performed on the basis of created radiant temperature maps and Corine Land Cover 2000 dataset. Temperature profile along Vistula river valley was created so that it crossed characteristic places located within the study area. Meteorological conditions during satellite images registration were taken into account. All of the processing steps and spatial analysis were performed with the use of geographical information systems (GIS). A significant spatial diversity of temperature was identified in both maps. The reason for such significant thermal contrast is huge diversity of land use types. The highest heat emission occurs in the city centre, over steelworks in Nowa Huta, along the main roads and other industrial areas due to the emissive properties of these surfaces (fast warming of concrete and stone) as well as production of artificial heat. The lowest values of radiant temperature refer to water bodies, forests and meadows. The range of the city influences also depends on meteorological conditions, especially on air temperature, surface wetness and wind speed. According to the achieved results, LANDSAT data seem to be a perfect source of information of the urban surface temperature distribution. Nevertheless, it can not be forgotten that satellite sensor registers radiation within far infrared region of the spectrum, i.e. the temperature of the earth and not air temperature. For that reason the result of such research should always be verified by ground measurements. Application of GIS techniques made it possible to integrate data from different sources and formats (raster, vector, tabular) in order to perform automated spatial analysis. GIS was also used to edit the output maps layout.

Słowa kluczowe: warunki termiczne miasta, aglomeracja krakowska, LANDSAT, GIS, temperatura radiacyjna, temperatura powierzchniowa, użytkowanie terenu, właściwości cieplne powierzchni czynnej, emisyjność

Słowa kluczowe (w języku angielskim): thermal conditions in urban areas, Kraków agglomeration, LANDSAT, GIS, radiant temperature, surface temperature, land use, thermal properties of surfaces, emissivity

Prace Geograficzne, 2009, z. 122, s. 81-98.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (5.0 MB)

Anna Nowak 

 s. 99-110

Analiza miejskiej wyspy ciepła na obszarze Poznania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.8 MB)

Anita Bokwa 

 s. 111-132

Miejska wyspa ciepła na tle naturalnego zróżnicowania termicznego obszaru położonego we wklęsłej formie terenu (na przykładzie Krakowa)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.6 MB)

Agnieszka Podstawczyńska, Krzysztof Kozak, Hayk Hovhannisyan, Włodzimierz Pawlak 

 s. 133-146

Zmienność stężenia radonu (222Rn) w powietrzu na tle warunków meteorologicznych na obszarze miejskim i zamiejskim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (10.0 MB)

© IGiGP UJ "2022"