Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2009 roku

Bokwa A. (red.), 2009 , Prace Geograficzne, z. 122.

Recenzje: dr hab. Krzysztof Fortuniak, dr hab. Marek Nowosad

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 22.05 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Anita Bokwa 

 s. 7-8

Przedmowa

Pełny tekst (25 KB)

Krzysztof Fortuniak 

 s. 9-22

Funkcja śladu i obszar źródłowy strumieni turbulencyjnych - podstawy teoretyczne i porównanie wybranych algorytmów na przykładzie Łodzi

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (6.4 MB)

Zbigniew Caputa, Mieczysław Leśniok 

 s. 23-38

Struktura bilansu promieniowania na obszarach miejskich i wiejskich - system pomiarowy i wybrane wyniki pomiarów na wyżynie śląsko-krakowskiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Dorota Matuszko, Jakub Soroka 

 s. 39-48

Spostrzeżenia dotyczące wpływu zachmurzenia na maksymalne wartości natężenia całkowitego promieniowania słonecznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Mateusz Dobek, Leszek Gawrysiak 

 s. 49-53

Rozkład przestrzenny nasłonecznienia w Lublinie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (600 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 55-62

Wątpliwości terminologiczne dotyczące promieniowania słonecznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (108 KB)

Marcin Rzepa, Bartosz Gromek 

 s. 63-70

Zmienność roczna współczynnika widoku nieba w centrum Łodzi

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.8 MB)

Monika Hajto 

 s. 71-79

Badanie czasowo-przestrzennej struktury warunków termicznych terenów miejskich i pozamiejskich na podstawie danych satelitarnych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.1 MB)

Jakub Walawender 

 s. 81-98

Wykorzystanie danych satelitarnych landsat i technik gis w badaniach warunków termicznych miasta (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (5.0 MB)

Anna Nowak 

 s. 99-110

Analiza miejskiej wyspy ciepła na obszarze Poznania

Analysis of the urban heat island in Poznań

Zarys treści: W pracy przedstawiono analizę rozkładu temperatury powietrza na terenie Poznania w zależności od typu zabudowy miejskiej. Wartości temperatury z pomiarów wykonanych na terenie miasta odniesiono do temperatury powietrza zmierzonej na stacji pozamiejskiej Poznań-Ławica. Na podstawie otrzymanych wyników dokonano charakterystyki miejskiej wyspy ciepła (m.w.c.), zwracając szczególną uwagę na natężenie (intensywność) oraz częstość występowania miejskiej wyspy ciepła, jak i zależność tego zjawiska od takich elementów meteorologicznych jak prędkość wiatru czy stopień zachmurzenia. Wielkość uprzywilejowania termicznego największa jest w zwartej zabudowie centrum miasta oraz w wysokiej zabudowie osiedlowej. Maksymalne natężenie m.w.c. (w okresie 1.05.2008-31.01.2009 r.) dla centrum Poznania wynosi 6,13oC, średnie 0,74oC. M.w.c. charakteryzuje się rytmem dobowym, a najlepsze warunki sprzyjające powstawaniu znacznych różnic temperatury powietrza między centrum a terenem pozamiejskim pojawiają się przeciętnie między 21:00 a 03:00. Wraz ze zwiększaniem się odległości od centrum następuje spadek częstości występowania i intensywności m.w.c. Natomiast analiza prędkości wiatru oraz stopnia zachmurzenia pozwoliła określić najmniej korzystne warunki do powstawania m.w.c. (zachmurzenie >6 i prędkość wiatru >3 m•s-1).

Słowa kluczowe: klimat miast, miejska wyspa ciepła, Poznań

Słowa kluczowe (w języku angielskim): urban climate, urban heat island, Poznań

Prace Geograficzne, 2009, z. 122, s. 99-110.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (1.8 MB)

Anita Bokwa 

 s. 111-132

Miejska wyspa ciepła na tle naturalnego zróżnicowania termicznego obszaru położonego we wklęsłej formie terenu (na przykładzie Krakowa)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.6 MB)

Agnieszka Podstawczyńska, Krzysztof Kozak, Hayk Hovhannisyan, Włodzimierz Pawlak 

 s. 133-146

Zmienność stężenia radonu (222Rn) w powietrzu na tle warunków meteorologicznych na obszarze miejskim i zamiejskim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (10.0 MB)

© IGiGP UJ "2022"