Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2009 roku

Bokwa A. (red.), 2009 , Prace Geograficzne, z. 122.

Recenzje: dr hab. Krzysztof Fortuniak, dr hab. Marek Nowosad

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 22.05 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Anita Bokwa 

 s. 7-8

Przedmowa

Pełny tekst (25 KB)

Krzysztof Fortuniak 

 s. 9-22

Funkcja śladu i obszar źródłowy strumieni turbulencyjnych - podstawy teoretyczne i porównanie wybranych algorytmów na przykładzie Łodzi

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (6.4 MB)

Zbigniew Caputa, Mieczysław Leśniok 

 s. 23-38

Struktura bilansu promieniowania na obszarach miejskich i wiejskich - system pomiarowy i wybrane wyniki pomiarów na wyżynie śląsko-krakowskiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Dorota Matuszko, Jakub Soroka 

 s. 39-48

Spostrzeżenia dotyczące wpływu zachmurzenia na maksymalne wartości natężenia całkowitego promieniowania słonecznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Mateusz Dobek, Leszek Gawrysiak 

 s. 49-53

Rozkład przestrzenny nasłonecznienia w Lublinie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (600 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 55-62

Wątpliwości terminologiczne dotyczące promieniowania słonecznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (108 KB)

Marcin Rzepa, Bartosz Gromek 

 s. 63-70

Zmienność roczna współczynnika widoku nieba w centrum Łodzi

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.8 MB)

Monika Hajto 

 s. 71-79

Badanie czasowo-przestrzennej struktury warunków termicznych terenów miejskich i pozamiejskich na podstawie danych satelitarnych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.1 MB)

Jakub Walawender 

 s. 81-98

Wykorzystanie danych satelitarnych landsat i technik gis w badaniach warunków termicznych miasta (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (5.0 MB)

Anna Nowak 

 s. 99-110

Analiza miejskiej wyspy ciepła na obszarze Poznania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.8 MB)

Anita Bokwa 

 s. 111-132

Miejska wyspa ciepła na tle naturalnego zróżnicowania termicznego obszaru położonego we wklęsłej formie terenu (na przykładzie Krakowa)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.6 MB)

Agnieszka Podstawczyńska, Krzysztof Kozak, Hayk Hovhannisyan, Włodzimierz Pawlak 

 s. 133-146

Zmienność stężenia radonu (222Rn) w powietrzu na tle warunków meteorologicznych na obszarze miejskim i zamiejskim

Variability of radon (222 Rn) concentration in the air in relation to meteorological conditions in urban and rural areas

Summary: Radon (222Rn), radioactive gas with half-life of 3.82 days, formed in the 238U decay chain, is continuously produced in soil, rocks and water by natural radioactive decay of 226Ra. In Poland, inhalation of radon contributes to over 40% to the annual effective dose (Radiologiczny... 2006). 222Rn is released from the ground into the atmosphere (exhalation), where it is transported mainly by turbulent diffusion or convection. It may also accumulate in caves, mines, basements, dwellings etc. Radon exhalation mainly depends on geological formation, soil characteristics (radium content, permeability and porosity), meteorological parameters. Indoor radon concentrations origin from the underlying soil and the concentration depends on the ventilation rate of a building and the materials used in the construction. Number of studies concerning natural atmospheric radioactivity have revealed the significant correlation between meteorological parameters and 222Rn concentration (e.g. Kataoka and Tsukamoto 1992, Portsendörfer et al. 1991, Winkler et al. 2001, Baciu 2005). The objective of the present study was to investigate temporal variability of outdoor radon (222Rn) concentration registered in the city center of Łódź, in Ciosny village situated in rural area (25 km to the north of Łódź), and in Kraków (in the north-west part of the city named Bronowice, a suburban area, where the Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, is located) in relation to meteorological elements (i.e. air temperature, vertical temperature lapse rate, wind speed, soil heat flux, volumetric water content in soil), with special consideration to urban-rural differences. The continuous measurements of 222Rn concentration (in 60-minute intervals) were performed 2 m above the ground using AlphaGUARDŽ PQ2000PRO (ionization chamber) from 1st January to 19th December 2008. In analyzed period the hourly 222Rn concentration varied from 2 to 20 Bq•m-3 (in Łodź), 2-35 Bq•m-3 (in Ciosny), 2-43 Bq•m-3 (in Kraków) (Fig. 1). The annual course of 222Rn concentration characterized shows minimum in March at all stations and maximum in June (Ciosny), in August (Kraków) and in September (Łódź) (Fig. 1, Fig. 2). The range of 0-10 Bq•m-3 dominated in frequency distribution of 222Rn levels in Łódź and Ciosny, 96% and 87% respectively (Fig. 3). In Kraków, the values from the range 5-15 Bq•m-3 were the most frequent. The daily pattern of 222Rn concentration at three stations was revealed with maximum at 6:00-7:00 a.m. and minimum at 3:00-5:00 p.m. local time (Fig. 4). The important factor responsible for daily variations of 222Rn in the lower atmosphere is a turbulence which is generally strong in the afternoon and weak in nocturnal hours. The negative urban-rural differences of 222Rn concentration were found and the increases from spring to summer and during nocturnal hours till sunrise were observed (Table 1). The maximum contrasts of 222Rn between Łódź and Ciosny, reached -30 Bq•m-3, and were registered in June and July during the occurrence of the urban heat island (Fig. 6). The increase of 222Rn concentration was observed together with the increase of soil heat flux and the increase of temperature lapse rate in the air stratum 0.2-2 m above the ground (Fig. 7, Fig. 8). 222Rn concentration was characterized by the negative correlation with air temperature, water content in the soil and wind speed. Further investigation is needed to determine the long-term influence of individual meteorological parameters on radon concentration in the air.

Słowa kluczowe: radon, temperatura powietrza, miejska wyspa ciepła, pionowy gradient temperatury, strumień ciepła w gruncie, Łódź, Ciosny, Kraków

Słowa kluczowe (w języku angielskim): radon, air temperature, urban heat island, vertical gradient of air temperature, soil heat flux, Łódź, Ciosny, Kraków

Prace Geograficzne, 2009, z. 122, s. 133-146.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (10.0 MB)

© IGiGP UJ "2022"