Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2009 roku

Bokwa A. (red.), 2009 , Prace Geograficzne, z. 122.

Recenzje: dr hab. Krzysztof Fortuniak, dr hab. Marek Nowosad

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 22.05 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Anita Bokwa 

 s. 7-8

Przedmowa

Pełny tekst (25 KB)

Krzysztof Fortuniak 

 s. 9-22

Funkcja śladu i obszar źródłowy strumieni turbulencyjnych - podstawy teoretyczne i porównanie wybranych algorytmów na przykładzie Łodzi

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (6.4 MB)

Zbigniew Caputa, Mieczysław Leśniok 

 s. 23-38

Struktura bilansu promieniowania na obszarach miejskich i wiejskich - system pomiarowy i wybrane wyniki pomiarów na wyżynie śląsko-krakowskiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Dorota Matuszko, Jakub Soroka 

 s. 39-48

Spostrzeżenia dotyczące wpływu zachmurzenia na maksymalne wartości natężenia całkowitego promieniowania słonecznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Mateusz Dobek, Leszek Gawrysiak 

 s. 49-53

Rozkład przestrzenny nasłonecznienia w Lublinie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (600 KB)

Dorota Matuszko 

 s. 55-62

Wątpliwości terminologiczne dotyczące promieniowania słonecznego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (108 KB)

Marcin Rzepa, Bartosz Gromek 

 s. 63-70

Zmienność roczna współczynnika widoku nieba w centrum Łodzi

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.8 MB)

Monika Hajto 

 s. 71-79

Badanie czasowo-przestrzennej struktury warunków termicznych terenów miejskich i pozamiejskich na podstawie danych satelitarnych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.1 MB)

Jakub Walawender 

 s. 81-98

Wykorzystanie danych satelitarnych landsat i technik gis w badaniach warunków termicznych miasta (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (5.0 MB)

Anna Nowak 

 s. 99-110

Analiza miejskiej wyspy ciepła na obszarze Poznania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.8 MB)

Anita Bokwa 

 s. 111-132

Miejska wyspa ciepła na tle naturalnego zróżnicowania termicznego obszaru położonego we wklęsłej formie terenu (na przykładzie Krakowa)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.6 MB)

Agnieszka Podstawczyńska, Krzysztof Kozak, Hayk Hovhannisyan, Włodzimierz Pawlak 

 s. 133-146

Zmienność stężenia radonu (222Rn) w powietrzu na tle warunków meteorologicznych na obszarze miejskim i zamiejskim

Variability of radon (222 Rn) concentration in the air in relation to meteorological conditions in urban and rural areas

Zarys treści: Celem pracy jest przedstawienie sezonowej i dobowej zmienności godzinnych stężeń radonu (222Rn) w powietrzu na wysokości 2 m n.p.g. w Łodzi, Ciosnach (niezurbanizowana strefa podmiejska Łodzi) i Krakowie (Bronowice) oraz analiza związków stężeń radonu z parametrami meteorologicznymi, tj. temperaturą powietrza, prędkością wiatru, wilgotnością gleby i strumieniem ciepła glebowego, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między środowiskiem miejskim i zamiejskim. Analiza wykazała zmienność roczną stężeń 222Rn z minimum w marcu na wszystkich stacjach i maksimum w czerwcu (Ciosny), sierpniu (Kraków) i wrześniu (Łódź). Najwyższe wartości stężeń 222Rn nie przekraczały 20 Bq•m-3 w Łodzi, 35 Bq•m-3 w Ciosnach i 43 Bq•m-3 w Krakowie. Stężenia 222Rn cechują się rytmem dobowym z maksimum w godz. 6:00-7:00 i minimum w godz. 15:00-17:00 czasu lokalnego. Największe ujemne różnice stężeń 222Rn między centrum Łodzi a stacją w Ciosnach (-30 Bq•m-3) występują latem w czasie dużej intensywności miejskiej wyspy ciepła. Stężenia 222Rn wykazują dodatnią korelację z wartościami strumienia ciepła w gruncie i wartościami pionowego gradientu temperatury powietrza, a ujemną korelację z prędkością wiatru, wilgotnością gruntu i temperaturą powietrza.

Słowa kluczowe: radon, temperatura powietrza, miejska wyspa ciepła, pionowy gradient temperatury, strumień ciepła w gruncie, Łódź, Ciosny, Kraków

Słowa kluczowe (w języku angielskim): radon, air temperature, urban heat island, vertical gradient of air temperature, soil heat flux, Łódź, Ciosny, Kraków

Prace Geograficzne, 2009, z. 122, s. 133-146.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (10.0 MB)

© IGiGP UJ "2022"