Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Twardosz R., Ziaja W. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 123.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Janusz Fedirko 

 s. 7-30

Jerzy Wala - znawca gór wysokich

Jerzy Wala - expert in high mountains

Summary: The article presents a very short biography and most important accomplishments of an outstanding cartographer of high mountain areas in the world - Jerzy Wala from Kraków, Poland. Wala is credited with dividing the Hindu Kush and Karakoram into a number of regions. He is also an authority on other mountain regions such as the Kunlun, Pamir, Caucasus, Elburz, Aconcagua in the Andes, Alps, Rila, Pirin, and of course, the Tatras. A former leading Polish climber, speleologist, and skier, Jerzy Wala has been involved with cartography for nearly 60 years. His collection includes an enormous number of photographs, sketches, maps, and publications, which he has used to produce hundreds of maps of little explored and unexplored mountain areas. Many of his cartographic works are still considered up-to-date even today, despite the immense amount of technology available to modern science. His publications on the Hindu Kush and Karakoram are some of the best in the world. Virtually all publications about the two regions cite Wala as a source of reference. Jerzy Wala has also documented the accomplishments of Polish high mountain climbers, commented on climbing techniques in the media, as well as offered his views on the psychological and moral aspects of human behavior in high mountain areas. He is also quite knowledgeable in the area of environmental protection. His love of learning has helped him reach areas difficult to explore. He is well known outside of Poland and his biography can be found in a number of high mountain encyclopedias around the world. In his hometown of Kraków, and in Poland in general, he is virtually an anonymous figure outside of his professional circle.

Słowa kluczowe: Jerzy Wala, Hindukusz, Karakorum, góry wysokie, kartografia, topografia, mapa orograficzna

Słowa kluczowe (w języku angielskim): Jerzy Wala, the Hindu Kush, the Karakorum, high mountains, cartography, topography, orographic map

Prace Geograficzne, 2010, z. 123, s. 7-30.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (3.7 MB)

Dominik Kaim, Natalia Kolecka 

 s. 31-45

Zmiany pokrycia terenu w Tatrach Polskich określone na podstawie powtórzonej fotografii naziemnej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Jan Niedźwiecki 

 s. 47-62

Wybrane kateny geoekologiczne w Kotle Goryczkowym Świńskim i Kotle Zielonego Stawu Gąsienicowego w Tatrach

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.7 MB)

Hanna Hajdukiewicz 

 s. 63-81

Późnovistuliański i holoceński rozwój dolin dorzecza Małoszówki

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Andrzej Kacprzak, Mariusz Klimek, Patrycja Wójcik-Tabol, Marcin Żyła 

 s. 83-98

Nieciągłości litologiczne w katenie gleb Góry Zamkowej w Lanckoronie (Pogórze Wielickie)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.5 MB)

Paulina Domińczak, Daniel Okupny 

 s. 99-110

Przestrzenne zróżnicowanie wybranych właściwości fizykochemicznych osadów biogenicznych torfowiska Kopanicha koło Skierniewic

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (621 KB)

Marek Ciechowski 

 s. 111-127

Oddziaływanie antropogeniczne na środowisko przyrodnicze krakowskiej Bonarki

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Piotr Trzepacz 

 s. 129-142

Relacje port lotniczy - środowisko przyrodnicze

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (121 KB)

Urszula Kossowska-Cezak 

 s. 143-149

Fale upałów i okresy upalne - metody ich wyróżniania i wyniki zastosowania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (241 KB)

© IGiGP UJ "2022"