Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Twardosz R., Ziaja W. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 123.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Janusz Fedirko 

 s. 7-30

Jerzy Wala - znawca gór wysokich

Jerzy Wala - expert in high mountains

Zarys treści: Przedstawiono sylwetkę i zarys dorobku wybitnego kartografa obszarów górskich świata, autora podziału regionalnego Hindukuszu i Karakorum, a także znawcę innych grup górskich: Kunlunu, Pamiru, Kaukazu, Elbursu, masywu Aconcagua, Alp, Riły i oczywiście Tatr. Jerzy Wala - taternik, speleolog i narciarz, zajmuje się kartografią górską od blisko 60 lat. Zgromadził ogromne zbiory zdjęć, map i literatury, na podstawie których opracował setki map terenów górskich bardzo słabo zbadanych. Wiele jego dokonań kartograficznych zachowuje aktualność, mimo ogromnego postępu technicznego w kartografii. Jego opracowania Hindukuszu i Karakorum należą do najlepszych w świecie i są bardzo często cytowane. Jest on także dokumentalistą polskich osiągnięć w górach wysokich. Często bierze udział w dyskusjach prasowych, zarówno o problemach techniczno-wspinaczkowych, jak i psychologiczno-moralnych aspektach zachowania się ludzi w górach wysokich. Nieobca mu jest tematyka ochrony środowiska. Wielokrotnie pomagał dotrzeć w trudno dostępne góry badaczom z różnych dziedzin, w ramach wypraw, którymi kierował. Jest szeroko znany poza granicami Polski, a jego biogramy przytaczają encyklopedie i kompendia górskie w całym świecie. W Polsce i rodzinnym Krakowie jest postacią - poza swym środowiskiem - prawie anonimową.

Słowa kluczowe: Jerzy Wala, Hindukusz, Karakorum, góry wysokie, kartografia, topografia, mapa orograficzna

Słowa kluczowe (w języku angielskim): Jerzy Wala, the Hindu Kush, the Karakorum, high mountains, cartography, topography, orographic map

Prace Geograficzne, 2010, z. 123, s. 7-30.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (3.7 MB)

Dominik Kaim, Natalia Kolecka 

 s. 31-45

Zmiany pokrycia terenu w Tatrach Polskich określone na podstawie powtórzonej fotografii naziemnej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Jan Niedźwiecki 

 s. 47-62

Wybrane kateny geoekologiczne w Kotle Goryczkowym Świńskim i Kotle Zielonego Stawu Gąsienicowego w Tatrach

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.7 MB)

Hanna Hajdukiewicz 

 s. 63-81

Późnovistuliański i holoceński rozwój dolin dorzecza Małoszówki

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Andrzej Kacprzak, Mariusz Klimek, Patrycja Wójcik-Tabol, Marcin Żyła 

 s. 83-98

Nieciągłości litologiczne w katenie gleb Góry Zamkowej w Lanckoronie (Pogórze Wielickie)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.5 MB)

Paulina Domińczak, Daniel Okupny 

 s. 99-110

Przestrzenne zróżnicowanie wybranych właściwości fizykochemicznych osadów biogenicznych torfowiska Kopanicha koło Skierniewic

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (621 KB)

Marek Ciechowski 

 s. 111-127

Oddziaływanie antropogeniczne na środowisko przyrodnicze krakowskiej Bonarki

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Piotr Trzepacz 

 s. 129-142

Relacje port lotniczy - środowisko przyrodnicze

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (121 KB)

Urszula Kossowska-Cezak 

 s. 143-149

Fale upałów i okresy upalne - metody ich wyróżniania i wyniki zastosowania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (241 KB)

© IGiGP UJ "2022"