Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Twardosz R., Ziaja W. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 123.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Janusz Fedirko 

 s. 7-30

Jerzy Wala - znawca gór wysokich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.7 MB)

Dominik Kaim, Natalia Kolecka 

 s. 31-45

Zmiany pokrycia terenu w Tatrach Polskich określone na podstawie powtórzonej fotografii naziemnej

Land cover changes in the Polish Tatra Mountains using ground-based repeat photography

Summary: In the paper, an analysis of land cover changes in the area of the Polish Tatra Mountains is described. To obtain results, the method of repeat, ground-based photography was used. Five archival photographs (Figure 1) from the mid-20th century (when the Tatra National Park was established) were retaken in 2005-2009 and used as source materials. Spatial analysis was based on the method proposed by Roush et al. (2007), where a regular grid is used to assess land cover changes (Figure 3). The method enables comparing relative changes only, because an oblique perspective creates a continuously varying scale and prevents linking landscape features in the photograph to absolute spatial coordinates. The authors proposed a new approach in the method, when the process of rectification within a pair is not possible due to a lack of control points. The land cover within each cell of the grid, in both photographs in a pair was determined through visual interpretation. Three land cover classes were used - full forest or krummholz cover, partial forest or krummholz cover and a lack of forest or krummholz cover. To minimize the Modifiable Areal Unit Problem, two cell sizes were tested - 20x20 pixels and 40x40 pixels. Regardless of the grid size, the results showed a relatively uniform increase in forest and krummholz areas, combined with a decrease in the area of mountain pastures and glades (Figure 2). Despite the fact that the results were obtained from ground-based photographs, the results of the quantitative analysis correspond with the findings of other authors, who based their work on comparisons of aerial images.

Słowa kluczowe: zmiany pokrycia terenu, metoda powtórzonej fotografii naziemnej, Tatry

Słowa kluczowe (w języku angielskim): land cover changes, ground-based repeat photography, Tatra Mountains

Prace Geograficzne, 2010, z. 123, s. 31-45.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (1.2 MB)

Jan Niedźwiecki 

 s. 47-62

Wybrane kateny geoekologiczne w Kotle Goryczkowym Świńskim i Kotle Zielonego Stawu Gąsienicowego w Tatrach

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.7 MB)

Hanna Hajdukiewicz 

 s. 63-81

Późnovistuliański i holoceński rozwój dolin dorzecza Małoszówki

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Andrzej Kacprzak, Mariusz Klimek, Patrycja Wójcik-Tabol, Marcin Żyła 

 s. 83-98

Nieciągłości litologiczne w katenie gleb Góry Zamkowej w Lanckoronie (Pogórze Wielickie)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.5 MB)

Paulina Domińczak, Daniel Okupny 

 s. 99-110

Przestrzenne zróżnicowanie wybranych właściwości fizykochemicznych osadów biogenicznych torfowiska Kopanicha koło Skierniewic

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (621 KB)

Marek Ciechowski 

 s. 111-127

Oddziaływanie antropogeniczne na środowisko przyrodnicze krakowskiej Bonarki

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Piotr Trzepacz 

 s. 129-142

Relacje port lotniczy - środowisko przyrodnicze

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (121 KB)

Urszula Kossowska-Cezak 

 s. 143-149

Fale upałów i okresy upalne - metody ich wyróżniania i wyniki zastosowania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (241 KB)

© IGiGP UJ "2022"