Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Twardosz R., Ziaja W. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 123.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Janusz Fedirko 

 s. 7-30

Jerzy Wala - znawca gór wysokich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.7 MB)

Dominik Kaim, Natalia Kolecka 

 s. 31-45

Zmiany pokrycia terenu w Tatrach Polskich określone na podstawie powtórzonej fotografii naziemnej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Jan Niedźwiecki 

 s. 47-62

Wybrane kateny geoekologiczne w Kotle Goryczkowym Świńskim i Kotle Zielonego Stawu Gąsienicowego w Tatrach

Selected geoecological catenas in two glacial cirques in the Tatra Mts.

Summary: The paper is an attempt to apply the geoecological catena method in the high-mountain landscape of the Tatra Mountains. The two study areas located in postglacial cirques (Kocioł Goryczkowy Świński and Kocioł Zielonego Stawu Gąsienicowego) represents two types of slopes: a talus slope lying below a rock wall and a mature slope. Several schemes of geoecological catenas were elaborated on the basis of topography, bedrock, relief and vegetation maps, and detailed profiles prepared by the author. A geoecological catena is defined as a sequence of basic physico-geographical units (facies) along a slope profile . As a result of the research, the author confirmed his opinion that not only facies should be taken into consideration in investigating geoecological catenas in high mountains. It is difficult to find typical sequences of facies in this type of landscape. According to the author, the chorical spatial units are proper and should be included in the definition of a geoecological catena in the high-mountain landscape.

Słowa kluczowe: katena geoekologiczna, profil krajobrazowy, krajobraz wysokogórski, kocioł polodowcowy, Tatry

Słowa kluczowe (w języku angielskim): geoecological catena, landscape profile, high-mountain landscape, postglacial cirque, Tatra Mountains

Prace Geograficzne, 2010, z. 123, s. 47-62.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (1.7 MB)

Hanna Hajdukiewicz 

 s. 63-81

Późnovistuliański i holoceński rozwój dolin dorzecza Małoszówki

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Andrzej Kacprzak, Mariusz Klimek, Patrycja Wójcik-Tabol, Marcin Żyła 

 s. 83-98

Nieciągłości litologiczne w katenie gleb Góry Zamkowej w Lanckoronie (Pogórze Wielickie)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.5 MB)

Paulina Domińczak, Daniel Okupny 

 s. 99-110

Przestrzenne zróżnicowanie wybranych właściwości fizykochemicznych osadów biogenicznych torfowiska Kopanicha koło Skierniewic

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (621 KB)

Marek Ciechowski 

 s. 111-127

Oddziaływanie antropogeniczne na środowisko przyrodnicze krakowskiej Bonarki

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Piotr Trzepacz 

 s. 129-142

Relacje port lotniczy - środowisko przyrodnicze

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (121 KB)

Urszula Kossowska-Cezak 

 s. 143-149

Fale upałów i okresy upalne - metody ich wyróżniania i wyniki zastosowania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (241 KB)

© IGiGP UJ "2022"