Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Twardosz R., Ziaja W. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 123.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Janusz Fedirko 

 s. 7-30

Jerzy Wala - znawca gór wysokich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.7 MB)

Dominik Kaim, Natalia Kolecka 

 s. 31-45

Zmiany pokrycia terenu w Tatrach Polskich określone na podstawie powtórzonej fotografii naziemnej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Jan Niedźwiecki 

 s. 47-62

Wybrane kateny geoekologiczne w Kotle Goryczkowym Świńskim i Kotle Zielonego Stawu Gąsienicowego w Tatrach

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.7 MB)

Hanna Hajdukiewicz 

 s. 63-81

Późnovistuliański i holoceński rozwój dolin dorzecza Małoszówki

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Andrzej Kacprzak, Mariusz Klimek, Patrycja Wójcik-Tabol, Marcin Żyła 

 s. 83-98

Nieciągłości litologiczne w katenie gleb Góry Zamkowej w Lanckoronie (Pogórze Wielickie)

Lithological discontinuities in the soil catena of Góra Zamkowa at Lanckorona (Wieliczka Foothills, Southern Poland)

Summary: The paper presents preliminary results of studies on the diversity and pedogenetic role of slope deposits (cover-beds) in a flysch catena located in the Wieliczka Foothills (Fig. 1), where no such research has been conducted so far. The investigated soils are located in slope sections with varying lithology and gradient (Fig. 2) and represent the Cambisol reference group, according to the WRB system (IUSS Working Group 2007). Their basic properties are included in Table 1. Table 2 presents data on soil texture whereas selected ratios aimed to test the existence of lithological discontinuities are included in Table 3. Lithological discontinuities occur in all the investigated profiles, though they are best expressed in the lower section of the catena. The discontinuities are manifested by abrupt changes of soil texture, relative changes of 20% or more in the ratios between sand fractions, relative changes of at least 20% in the relative contribution of main fractions calculated on clay-free basis, abrupt changes in soil colour and differences in the lithology of rock fragments. These phenomena cannot be explained by the action of soil-forming processes and result from the action of solifluction, slope wash and eolian deposition. It is possible to conclude that cover-beds play an important role in the shaping of soil properties, being the sole parent material of soil in the lower part of the catena.

Słowa kluczowe: pokrywy stokowe, nieciągłości litologiczne, gleba, Pogórze Karpackie

Słowa kluczowe (w języku angielskim): cover-beds, lithological discontinuities, soil, Carpathian Foothills

Prace Geograficzne, 2010, z. 123, s. 83-98.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (1.5 MB)

Paulina Domińczak, Daniel Okupny 

 s. 99-110

Przestrzenne zróżnicowanie wybranych właściwości fizykochemicznych osadów biogenicznych torfowiska Kopanicha koło Skierniewic

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (621 KB)

Marek Ciechowski 

 s. 111-127

Oddziaływanie antropogeniczne na środowisko przyrodnicze krakowskiej Bonarki

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Piotr Trzepacz 

 s. 129-142

Relacje port lotniczy - środowisko przyrodnicze

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (121 KB)

Urszula Kossowska-Cezak 

 s. 143-149

Fale upałów i okresy upalne - metody ich wyróżniania i wyniki zastosowania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (241 KB)

© IGiGP UJ "2022"