Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Twardosz R., Ziaja W. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 123.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Janusz Fedirko 

 s. 7-30

Jerzy Wala - znawca gór wysokich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.7 MB)

Dominik Kaim, Natalia Kolecka 

 s. 31-45

Zmiany pokrycia terenu w Tatrach Polskich określone na podstawie powtórzonej fotografii naziemnej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Jan Niedźwiecki 

 s. 47-62

Wybrane kateny geoekologiczne w Kotle Goryczkowym Świńskim i Kotle Zielonego Stawu Gąsienicowego w Tatrach

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.7 MB)

Hanna Hajdukiewicz 

 s. 63-81

Późnovistuliański i holoceński rozwój dolin dorzecza Małoszówki

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Andrzej Kacprzak, Mariusz Klimek, Patrycja Wójcik-Tabol, Marcin Żyła 

 s. 83-98

Nieciągłości litologiczne w katenie gleb Góry Zamkowej w Lanckoronie (Pogórze Wielickie)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.5 MB)

Paulina Domińczak, Daniel Okupny 

 s. 99-110

Przestrzenne zróżnicowanie wybranych właściwości fizykochemicznych osadów biogenicznych torfowiska Kopanicha koło Skierniewic

Spatial variability of selected physicochemical properties of biogenic sediments in the Kopanicha peatland near Skierniewice

Summary: This paper present the results of geochemical analyses of biogenic sediments in the Kopanicha peatland (Figure 1). The thickness of peat varied from 0,3 to 3 m. One hundred and ten sediment samples were subjected to the following analyses: loss on ignition at 550°C, pH using the potentiometric method, the degree of decomposition by the method of von Post and the amount of carbonates by means of the Scheibler volumetric method. The sites of coring (Figure 2) were based on the earlier geological sounding. The geological research had showed that the biogenic sediments lying on the sandy bottom consist of three main layers (Figure 3). On the sandy bottom a layer of brown moss peat developed. The middle layer consists of moderately decomposed reed peat lacking calcium carbonate and enriched in organic matter, which indicates an improvement in climatic conditions expressed in a small dynamics of morphogenetic processes. The properties of peat lying at the top of the seam (increased ash content and a large degree of decomposition) should be attributed to intensified human acitivity (drainage, exploitation of peat). The investigated parameters of peat are included in Table 1 and the obtained values confirm that biogenic deposits are among the most heterogenous Quaternary materials.

Słowa kluczowe: torfowisko, osady biogeniczne, właściwości fizykochemiczne, środkowa Polska

Słowa kluczowe (w języku angielskim): peatland, biogenic deposits, physicochemical properties, central Poland

Prace Geograficzne, 2010, z. 123, s. 99-110.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (621 KB)

Marek Ciechowski 

 s. 111-127

Oddziaływanie antropogeniczne na środowisko przyrodnicze krakowskiej Bonarki

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Piotr Trzepacz 

 s. 129-142

Relacje port lotniczy - środowisko przyrodnicze

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (121 KB)

Urszula Kossowska-Cezak 

 s. 143-149

Fale upałów i okresy upalne - metody ich wyróżniania i wyniki zastosowania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (241 KB)

© IGiGP UJ "2022"