Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Twardosz R., Ziaja W. (red.), 2010 , Prace Geograficzne, z. 123.

Nakład wyczerpany.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Spis treści

Janusz Fedirko 

 s. 7-30

Jerzy Wala - znawca gór wysokich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.7 MB)

Dominik Kaim, Natalia Kolecka 

 s. 31-45

Zmiany pokrycia terenu w Tatrach Polskich określone na podstawie powtórzonej fotografii naziemnej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Jan Niedźwiecki 

 s. 47-62

Wybrane kateny geoekologiczne w Kotle Goryczkowym Świńskim i Kotle Zielonego Stawu Gąsienicowego w Tatrach

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.7 MB)

Hanna Hajdukiewicz 

 s. 63-81

Późnovistuliański i holoceński rozwój dolin dorzecza Małoszówki

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Andrzej Kacprzak, Mariusz Klimek, Patrycja Wójcik-Tabol, Marcin Żyła 

 s. 83-98

Nieciągłości litologiczne w katenie gleb Góry Zamkowej w Lanckoronie (Pogórze Wielickie)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.5 MB)

Paulina Domińczak, Daniel Okupny 

 s. 99-110

Przestrzenne zróżnicowanie wybranych właściwości fizykochemicznych osadów biogenicznych torfowiska Kopanicha koło Skierniewic

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (621 KB)

Marek Ciechowski 

 s. 111-127

Oddziaływanie antropogeniczne na środowisko przyrodnicze krakowskiej Bonarki

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Piotr Trzepacz 

 s. 129-142

Relacje port lotniczy - środowisko przyrodnicze

Selected aspects of the airport - environment relationship

Summary: The growing importance of air transportation in the era of highly mobile societies has also an increasingly appreciable effect on the natural environment. The paper attempts to show a number of air transportation infrastructure factors that impact different aspects of the natural environment. It also takes a look at environmental features that determine where an airport will be located and exactly how it will function. Airports generate air pollution, noise, and vibrations, causing damage to the natural environment and harm to people who reside in their immediate vicinity. The ability of an airport to grow as a business enterprise is increasingly being determined by its ability to address environmental issues. This is the case because air carriers considering creating a connection to a given airport take into account not only market-based issues but also the ecological sensitivity of the site. In addition, many airports are located on the fringes of major urban areas, which means that they come into contact with natural areas that surround major cities. Airports generate an even larger amount of pollution in the winter when they are forced to deice runways and the wings of aircraft. The substances used in the deicing process are normally different types of chemicals that end up directly in the natural environment. In addition to the issues already mentioned, the significance of meteorological conditions in airport operations must also be considered. The vast majority of air tragedies, especially those on airport property, are the result of sudden changes in wind direction and ice patches on runways. Furthermore, different airports produce different degrees of albedo, depending on the material they have been constructed with. Airports occupy large areas characterized by an ecological monoculture, determining the degree of diversity of plant life. Finally, airport management normally tends to take steps designed to affect animal life. This includes scaring away of birds which can threaten safe airport operations. The airport - environment relationship is a two-way street. On the one hand, airports shape the natural environment around them. On the other hand, the natural environment can determine whether an airport is constructed at a given location and how exactly it will function at that location.

Słowa kluczowe: port lotniczy, zanieczyszczenie środowiska, oddziaływanie przestrzenne

Słowa kluczowe (w języku angielskim): airport, environmental pollution, spatial impact

Prace Geograficzne, 2010, z. 123, s. 129-142.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (121 KB)

Urszula Kossowska-Cezak 

 s. 143-149

Fale upałów i okresy upalne - metody ich wyróżniania i wyniki zastosowania

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (241 KB)

© IGiGP UJ "2022"